h

Nieuws uit 2011

28 juni 2011

Thema-avond 4 juli: ‘Hoe nu verder met Griekenland? ‘

Op maandag 4 juli bent u van harte welkom bij een themabijeenkomst van de SP Nijmegen over de financiële problematiek in Griekenland. Het land kampt met een torenhoge staatsschuld en ziet haar economie razendsnel ineenstorten. De eurolanden en het IMF stellen noodplannen op om de Grieken met een investering van 100 miljard te hulp te schieten. Maar helpen we Griekenland daarmee op de been? En wat betekent de Griekse crisis voor de toekomst van de euro? Deze vragen leggen we voor aan Hans van Heijningen, algemeen secretaris van de SP.

Lees verder
23 juni 2011

Referendum Heumensoord: meerderheid raad heeft lak aan volksinitiatief

De democratie is ver te zoeken in de Nijmeegse gemeenteraad. Woensdagavond stemde een meerderheid van de raad tegen het houden van een referendum over de verkoop van Heumensoord. Er lag een officieel referendumverzoek, ondertekend door tweeduizend Nijmegenaren, maar dat bleek niet te tellen voor GroenLinks, PvdA, VVD en CDA. Daarmee behaalden de tegenstanders van het referendum een meerderheid van 21 tegen 15 en werd de Nijmeegse burger de grote verliezer.

Lees verder
21 juni 2011

SP presenteert een sociaal alternatief

De Nijmeegse SP-fractie zal morgenavond bij de behandeling van de perspectief-nota een alternatieve begroting indienen. Met dit alternatief laat de SP zien dat het ook anders kan in Nijmegen. Ruim een jaar geleden op 3 maart 2010 stemde de meerderheid van de Nijmeegse bevolking voor een sociale stad. Het beleid in Nijmegen is in een jaar tijd onherkenbaar veranderd. Het is daarom de hoogste tijd voor een sociaal alternatief.

Lees verder
10 juni 2011

Sponsor de SP voor het goede doel!

De SP wil haar beste beentje voorzetten tijdens de 'Nacht van de Vluchteling'. In de nacht van 18 op 19 juni wordt er tijdens deze nachtwandeling geld ingezameld voor het goede doel: Medische zorg voor de vluchtelingen in Birma. De wandeling zal 40 kilometer lang zijn en van Rotterdam naar Den Haag lopen. Een team van SP-leden uit het hele land zal meelopen onder aanvoering van Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen. Raadslid Jola van Dijk en Rick Hovens trekken namens de Nijmeegse SP de wandelschoenen aan.

Lees verder
9 juni 2011

SP: Snel hulp voor Waalhalla

De SP-fractie wil dat skatehal en jongerencentrum Waalhalla snel steun krijgt vanuit de gemeente. De skatehal dreigt haar deuren te moeten sluiten doordat de gemeente onlangs liet weten dat er geen feesten meer gehouden mogen worden. Daarmee valt voor de initiatiefnemers van de hal een belangrijke bron van inkomsten weg. SP-raadslid Jola van Dijk wil dat de wethouder een tijdelijke ontheffing toestaat voor Waalhalla zodat de skatehal haar activiteiten kan voortzetten.

Lees verder
3 juni 2011

Kom in actie tegen de afbraak van de WSW en andere sociale voorzieningen!

Op 8 juni stemt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over het bestuursakkoord met het Rijk waarin bezuinigingen op bijstandgerechtigden, jonggehandicapten, sociale werkplaatsen, mensen met verstandelijke, lichamelijke of psychische aandoening in AWBZ en kinderen in de jeugdzorg zijn opgenomen. In Ulft (Gelderland) wordt door gemeenten en provincies een belangrijk oordeel geveld over de miljardenbezuiniging.

Lees verder

Pagina's

U bent hier