h

Nieuws uit 2011

2 april 2011

SP wil kleinschaligheid bij herindeling Groenestraat

In de gemeenteraad wordt al jarenlang gediscussieerd over de ontwikkeling van de Groenestraat. De Albert Heijn die daar gevestigd is wil verhuizen door een grotere winkel te bouwen op het verderop gelegen Smit Draadterrein. De SP vindt de verhuizing wenselijk gezien de huidige verkeerssituatie die ronduit onveilig is en tot veel overlast leidt. Wel stelt de SP-fractie eisen aan de nieuwe supermarkt: deze mag maximaal 1000m2 worden, iets groter dan de huidige winkel aan de Groenestraat. De kleinschaligheid in de buurt mag niet in het geding komen door de bouw van een supermarkt van ruim 1300m2, zoals Albert Heijn graag wil.

Lees verder
1 april 2011

Nijmeegse studenten komen in actie voor betaalbaar onderwijs

Dinsdag 12 april vindt er in Den Haag een grote demonstratie plaats tegen de rigoureuze bezuinigingen die het huidige kabinet in het hoger onderwijs wil doorvoeren. De SP-jongeren van ROOD zijn daar natuurlijk bij aanwezig en roepen zo veel mogelijk mensen op om mee te gaan. De afgelopen weken was ROOD meerdere malen op de universiteit en hogeschool te vinden om Nijmeegse studenten te mobiliseren voor de manifestatie. Veel studenten lieten weten dat ze 12 april op Het Plein in Den Haag te vinden zijn en toonden hun verontwaardiging over de dreigende boete van 3000 euro en de inperking van de OV-chipkaart bij studievertraging.

Lees verder
20 maart 2011

SP: Geen afbraak WMO

Tijdens de politieke avond van 16 maart is de startnotitie Wet maatschappelijke ondersteuning besproken. Daarin presenteerde het college van burgemeester en wethouders haar eerste plannen over de wijze waarop de gemeente Nijmegen de miljoenenbezuinigingen op de WMO over 2012-2015 gaat opvangen. Volgens het college lopen de tekorten op tot 10 miljoen euro in 2014. Veel vertegenwoordigers van ouderen,- en gehandicaptenorganisaties maakten van de gelegenheid gebruik om hun zorgen uit te spreken over de geweldige bezuinigingen die er op hen afkomen. De SP deelt hun zorgen en is zeer kritisch over de startnotitie die gelezen moet worden als één grote uitkleedronde op een kwetsbare groep mensen.

Lees verder
16 maart 2011

Van Erp ergste huisjesmelker

ROOD, de jongerenafdeling van de SP, reikt deze week de trofee voor de slechtste huisbaas van Nijmegen uit aan Coen van Erp. De SP-jongeren vroegen studenten naar hun ervaringen met verhuurders en kozen uit de inzendingen de ergste huisjesmelker van 2010. De jaarlijkse verkiezing leverde veel klachten op over achterstallig onderhoud, extreme huurprijzen, intimidatie en schimmige contracten. Tien mensen waren zo ontevreden dat zij hun huisbaas nomineerden. De wantoestanden bij kamerverhuurders tonen eens te meer aan dat de huisvestingsproblematiek onder jongeren nog steeds niet is opgelost.

Lees verder
3 maart 2011

SP-stemmers bedankt!

De verkiezingsuitslag voor de Provinciale Staten laat een mooi resultaat voor de SP zien. In Nijmegen boekte de SP een goede score met 17,3% van de stemmen. De SP is daarmee de tweede partij van de stad, vlak na de PvdA en ruim voor D66 en GroenLinks. Over de hele provincie genomen haalde de SP 9,7% van de stemmen, goed voor vijf zetels in de Provinciale Staten van Gelderland.

Lees verder
1 maart 2011

SP wil aanpak brandonveilige flatwoningen

De SP-fractie wil dat het college van burgemeester en wethouders ervoor zorgt dat alle flatwoningen in Nijmegen brandveilig worden gemaakt. Het is de partij gebleken dat veel woningen nu niet aan de minimale wettelijke eisen van brandveiligheid voldoen. Onduidelijk is hoeveel woningen onveilig zijn. De gemeente heeft de taak om handhavend op te treden tegen verhuurders die de wettelijke normen voor brandveiligheid overtreden. In de praktijk komt daar echter nauwelijks iets van terecht.

Lees verder

Pagina's

U bent hier