h

SP wil aanpak brandonveilige flatwoningen

1 maart 2011

SP wil aanpak brandonveilige flatwoningen

De SP-fractie wil dat het college van burgemeester en wethouders ervoor zorgt dat alle flatwoningen in Nijmegen brandveilig worden gemaakt. Het is de partij gebleken dat veel woningen nu niet aan de minimale wettelijke eisen van brandveiligheid voldoen. Onduidelijk is hoeveel woningen onveilig zijn. De gemeente heeft de taak om handhavend op te treden tegen verhuurders die de wettelijke normen voor brandveiligheid overtreden. In de praktijk komt daar echter nauwelijks iets van terecht.

De partij werd getipt door een huurder van woningcorporatie Standvast die enkele jaren geleden een klacht indiende over haar brandonveilige voordeur. Na controle door de gemeente bleek haar voordeur niet te voldoen aan de wettelijke eis voor brandwerendheid van minstens 20 minuten. De bewoonster kreeg twee jaar geleden een nieuwe voordeur die wel aan alle eisen voldeed. Haar buren en bewoners van gelijksoortige portiekflats zitten echter nog steeds met een onveilige voordeur. Niet alleen de woningcorporatie liet het erbij zitten. Ook de gemeentelijke afdeling bouwen en wonen kwam niet in actie om handhavend op te treden, terwijl die wel op de hoogte was van de brandonveilige situatie in de portiekflats.

SP-fractievoorzitter Hans van Hooft: “Ieder weldenkend mens zou verwachten dat de corporatie na de melding van deze bewoonster gelijk aan de slag gaat om alle gelijksoortige portiekflats brandveilig te maken. Niets is echter minder waar. We zijn nu twee jaar verder en Standvast heeft het bij deze ene voordeur gelaten. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat de brandveiligheid van flatwoningen in Nijmegen afhankelijk is van de alertheid en kennis van een individuele huurder.”

De SP wil weten waarom de gemeente niet handhavend heeft opgetreden tegen woningeigenaren en corporaties waarvan bekend is dat hun flatwoningen niet aan de wettelijke eisen van brandveiligheid voldoen. Verder wil de partij dat het college van B en W in beeld brengt hoeveel flatwoningen op dit moment onveilig zijn en moet er een plan van aanpak komen om alle flatwoningen in Nijmegen binnen afzienbare termijn brandveilig te maken.

U bent hier