h

Agenda

x
dinsdag 31 oktober 2017

Algemene ledenvergadering

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen wordt op deze ledenvergadering het verkiezingsprogramma besproken. Inloop vanaf 19:30, aanvang 20:00.

x
donderdag 23 november 2017

Algemene ledenvergadering

Op deze ledenvergadering kiest SP Nijmegen een nieuw afdelingsbestuur. Verder worden de stukken besproken voor de regioconferentie van december en het partijcongres van 20 januari. Inloop vanaf 19:30, aanvang 20:00.

x
zaterdag 2 december 2017

Regioconferentie

11:00 tot 16:00
nnb

Op de regioconferentie blikken Gelderse SP-afdelingen vooruit op het partijcongres van 20 januari.

x
donderdag 14 december 2017

Algemene ledenvergadering

Op deze algemene ledenvergadering worden het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst voor 2018-2022 vastgesteld, samen met eventuele wijzigingsvoorstellen. Inloop vanaf 19:30, aanvang 20:00.
 

x
zondag 7 januari 2018

Nieuwjaarsborrel

SP Nijmegen luidt het nieuwe jaar in op een gezellige nieuwjaarsborrel voor leden en andere geïnteresseerden.

x
dinsdag 9 januari 2018

Algemene ledenvergadering

Op deze ledenvergadering brengen Nijmeegse SP-leden hun stem uit voor het landelijke partijbestuur. Inloop vanaf 19:30, aanvang om 20:00.

x
zaterdag 20 januari 2018

Partijcongres

11:00 tot 16:00
NNB

Verdere informatie volgt.

x
woensdag 21 maart 2018

Gemeenteraadsverkiezingen

05:00 tot 21:00

U bent hier