h

Fractie

Foto: Anand Soni / SP Nijmegen
Sinds 1974 maakt de SP deel uit van de Nijmeegse gemeenteraad. De eerste SP-zetels werden ingenomen door Koos van Zomeren en Wieneke Jaspers. Sindsdien is de partij niet meer weg te denken uit de Nijmeegse gemeentepolitiek. Van 2002 tot aan 2010 maakte de SP deel uit van een links gemeentebestuur met PvdA en GroenLinks. In 2010 kwam de SP na een verkiezingsnederlaag weer in de oppositiebanken terecht, om in 2014 als grootste partij weer terug te keren in het stadsbestuur. Op 14, 15 en 16 maart 2022 stemden meer dan 7000 Nijmegenaren op de SP. Sinds deze verkiezingen is de SP met drie zetels vertegenwoordigd in de gemeenteraad.

Contact:

Heeft u een vraag, uitnodiging of mededeling voor de SP-fractie? Neem dan contact op met onze fractiemedewerker.

Telefoon: 024-3292371
 

gemeenteraadsleden:

Hans van Hooft

Fractievoorzitter

(024) 329 23 71

Woordvoerder financiën, ict & digitalisering, personeel & organisatie, cultureel erfgoed, duurzaamheid (energie & milieu), cultuur, stedelijke ontwikkeling & ruimtelijke ordening, grondbeleid, openbare orde & veiligheid, dienstverlening & publiekszaken, externe betrekkingen & regionale samenwerking, juridische zaken, onderzoek & statistiek

Biljana Marković

Raadslid

Woordvoerder wijken & openbare ruimte, sport & accomodaties, maatschappelijk vastgoed, participatie, dierenwelzijn, faciliteiten, mobiliteit, welzijn, stadsvergroening en klimaatadaptatie

Jeannette Geers

Raadslid

06-11190665

Woordvoerder zorg, wonen, onderwijs, economie, binnenstad, werk & inkomen, armoedebestrijding en toerisme

Menno Uphoff

Fractievolger

06-13546027

Woordvoerder economie, binnenstad, werk & inkomen, armoedebestrijding en toerisme

Stijn van Uffelen

Fractievolger

Woordvoerder parkeren, mobiliteit, welzijn, stadsvergroening en klimaatadaptatie

Noah Vetter

Fractievolger

Woordvoerder openbare orde & veiligheid, dienstverlening & publiekszaken, externe betrekkingen & regionale samenwerking, juridische zaken, onderzoek & statistiek

Yurre Wieken

Fractievolger & fractiemedewerker

06-20560424

Woordvoerder stedelijke ontwikkeling & ruimtelijke ordening, grondbeleid en cultuur

U bent hier