SP Nijmegen

ROOD in actie tijdens de intro

17-08-2016Tijdens de introductie van de RU heeft ROOD Nijmegen op de campus en in het stadscentrum flyers en condooms uit met de tekst ‘Word jij ook genaaid?’. ROOD-voorzitter Janne van den Bosch: “Iedere student heeft recht op goed en toegankelijk onderwijs, een fatsoenlijk loon en betaalbare huisvesting. Het rechtse rotbeleid van het kabinet zorgt ervoor dat goed en toegankelijk onderwijs lang niet meer zo vanzelfsprekend is voor iedereen. De condooms die aan de flyers geplakt zitten dienen dan ook als bescherming tegen het beleid van het kabinet, waardoor iedere student metaforisch genaaid wordt. “

› Lees verder

SP start kaartenactie zomerdienstregeling Arnhem-Nijmegen

25-07-2016Maandag 25 juli is de SP een kaartenactie gestart uit protest tegen de hoogzomerdienstregeling in de regio Arnhem-Nijmegen. De SP in Provinciale Staten en in de gemeenteraad van Nijmegen hebben zich afgelopen maanden verzet tegen deze zomerdienstregeling omdat die gepaard gaat met onnodige bezuinigingen op het busvervoer. Gevolg is dat sommige buslijnen in de zomer nog maar een halfuursdienst rijden. Met de ansichtkaarten, die de SP uitdeelt, kunnen reizigers aan het provinciebestuur laten weten wat ze van het busvervoer in de zomer vinden en laten horen dat er ook in de zomer wel degelijk mensen met de bus reizen.

› Lees verder

Bescherm Hengstdal nu het nog kan!

14-07-2016Een meerderheid van de Nijmeegse gemeenteraad schaarde zich 13 juli achter een oproep van de SP om de Nijmeegse wijk Hengstdal te beschermen tegen sloop. De gemeenteraad heeft op initiatief van de SP het college van Burgemeester en Wethouders opgeroepen om met woningcorporatie Standvast in gesprek te gaan over de mogelijkheden tot renovatie en af te zien van sloop. Veel bewoners zijn tegen de sloop van de karakteristieke woningen gebouwd in de jaren vijftig. Hier zouden nieuwbouw woningen voor in de plaats komen en daarmee wordt het karakter van de wijk verwoest, zo stellen vele buurtbewoners. Nu moet het stadsbestuur om de tafel met Standvast om een alternatief te zoeken.

› Lees verder

Gemeenteraad spreekt zich uit voor TTIP-vrije gemeente

13-07-2016Nijmegen moet zich uitspreken tegen TTIP. Dat voorstel van de SP en GroenLinks, op de agenda geplaatst door honderden bezorgde bewoners, kreeg woensdagavond de steun van een meerderheid in de gemeenteraad.  Door het TTIP-vrijhandelsverdrag krijgen bedrijven de mogelijkheid om overheden buiten de gewone rechtspraak om aan te klagen wanneer zij menen dat hun belangen geschaad worden. Wat de SP betreft is dit een bedreiging voor de democratie.› Lees verder

Gemeenteraad steunt SP: extra investeren in accommodaties breedtesport

13-07-2016Op initiatief van de SP is besloten om drie miljoen euro extra in te zetten voor het opknappen en moderniseren van sportaccommodaties in Nijmegen. SP-fractievoorzitter Hans van Hooft: “Nijmegen kent een bloeiend sportverenigingsleven. Daar mogen we trots op zijn. Toch zien we ook dat veel clubs het moeilijk hebben. Met deze extra investeringen kunnen zij hun zalen en velden weer op het niveau brengen dat ze verdienen, zonder dat de contributie voor de leden omhoog hoeft.” 

› Lees verder

SP: verruim bijverdienmogelijkheden bijstand

12-07-2016De bijverdienmogelijkheid in de bijstand mag wat de SP betreft uitgebreid worden. Op de politieke avond van 13 juli dient gemeenteraadslid Maarten Sweep een voorstel in om dit te regelen. "De beste weg naar werk is werk", aldus Sweep.

› Lees verder

Korting bijzondere bijstand van de baan

11-07-2016Een sociale gemeente ontziet de minima.  Met die boodschap verzette de SP zich de afgelopen maanden tegen de plannen van het stadsbestuur om te bezuinigen op de bijzondere bijstand. Op 6 juli werd een voorstel van SP, PvdA, GroenLinks en Stadspartij DNF aangenomen dat een streep zette door deze plannen.

› Lees verder

Nijmeegse bijeenkomst Nationaal ZorgFonds groot succes

08-07-2016Op donderdagavond 7 juli kwamen 150 mensen uit Nijmegen en omstreken naar de Lindenberg om het te hebben over het Nationaal ZorgFonds. Onze zorg wordt steeds duurder – het eigen risico is gestegen naar 385 euro en wordt als het aan de VVD ligt maar liefst 500 euro. Hierdoor, en door de te hoge premies, kunnen steeds meer mensen de zorg niet meer betalen. Professionals als traumachirurg Jan van Dijk en fysiotherapeut Bob van Ravensberg, ook aanwezig bij de bijeenkomst, lopen er steeds vaker tegenaan dat mensen door de te hoge kosten afzien van noodzakelijke medische handelingen. Ook hebben zij te kampen met een oerwoud aan bureaucratie van de zorgverzekeraars, die zich zelfs bemoeien met wat voor vloer er in de praktijk ligt.

› Lees verder

Provincie moet bijdragen aan Dorpensingel

08-07-2016Om de Dorpensingel-Oost bij Lent eindelijk van de grond te krijgen, moet de provincie Gelderland geld vrijmaken. Een meerderheid van de Nijmeegse gemeenteraad steunde op 6 juli het voorstel van de SP dat Provinciale Staten en het provinciebestuur hiertoe oproept. Het gaat om een investering van 5 miljoen euro voor 2018. SP-fractievoorzitter Hans van Hooft: “Bewoners van Lent en Ressen klagen al tien jaar lang over de verkeersdrukte. De betrokken gemeenten hebben het geld niet om de Dorpensingel aan te leggen, maar de provincie wel. ”

› Lees verder

Zelfbeheer zwembad Dukenburg van start

08-07-2016Vrijdagmiddag 1 juli overhandigde Renske Helmer-Englebert, namens de SP wethouder Wijken en Sport in het Nijmeegse stadsbestuur, de sleutels van het zwembad in Dukenburg aan Stichting Zwembad Dukenburg,  de zelfbeheergroep die voortaan het zwembad zal beheren. Hiermee kwam een einde aan de lange onzekerheid over het voortbestaan van het zwembad.

› Lees verder

Pagina's