h

 

22 oktober 2018

SP-voorzitter Ron Meyer komt naar Nijmeegse Wijkfabriek

Foto: SP

Landelijk SP-voorzitter Ron Meyer zal maandag 12 november Nijmegen aan doen in een tour door het land. Tijdens een openbare avond in de Wijkfabriek in de Nijmeegse wijk de Wolfskuil spreekt Meyer graag met de aanwezigen. Onlangs publiceerde Meyer het boek Grip, in gesprek over de staat van ons land, dat bestaat uit gesprekken met honderd wetenschappers, schrijvers en denkers over de staat van Nederland. Hij sprak met mensen als Nijmegenaar Sinan Can, David van Reybrouck, Jan Terlouw, Roxane van Iperen en bisschop De Korte. Ze lieten allen hun kritische licht schijnen op onze huidige samenleving.

Lees verder
22 oktober 2018

SP: sluiting politiebureaus in het weekend onacceptabel

Foto: Marloes Piepers / SP Nijmegen

De Nijmeegse SP vindt het onacceptabel dat het hoofdbureau van de politie in het weekend gesloten is. Dit zegt de partij in reactie op berichtgeving van de Gelderlander van 20 oktober. Tevens zijn er vragen gesteld aan het stadsbestuur.

Lees verder
10 oktober 2018

Graafseweg moet veiliger, niet smaller

Foto: Matthias van Hunnik

De SP ziet weinig in de plannen van het college om de Graafseweg verder te versmallen. Wat de SP betreft wordt de weg zo ingericht dat de snelheid omlaag gaat en de weg veiliger wordt voor omwonenden, voetgangers en fietsers zonder een rijbaan op te offeren. De Graafseweg blijft wat de SP betreft een belangrijke weg voor verkeer binnen Nijmegen. Verdere versmalling maakt het voor mensen uit Lindenholt en Dukenburg steeds lastiger om het centrum te bereiken. Bovendien zal het voor meer sluipverkeer door de wijken zorgen.

Lees verder
5 oktober 2018

Huurders Zwanenveld: “Eerst isolatie en schimmelvrije huizen”

Afgelopen weekend kopte de Gelderlander met het nieuws dat er vanuit de overheid een forse subsidie beschikbaar is om woningen en bedrijven in Zwanenveld aardgasvrij te maken. De SP fractie wil weten welke gevolgen dit heeft voor de inwoners van Zwanenveld, en in het bijzonder voor huurders van Portaal in de 40er straten. Ondanks het klein onderhoud aan de woningen, dat door de buurt is afgedwongen door samen in actie te komen, doet verhuurder Portaal geen investeringen in duurzame huizen en wordt ook de schimmel en vocht in woningen niet aangepakt. SP-gemeenteraadslid Marij Feddema is sinds voorjaar 2017 betrokken bij de acties van huurders, en stelt namens hen dan ook vragen aan het stadsbestuur over de nieuwe ontwikkelingen.

Lees verder
5 oktober 2018

Optreden tegen illegale verkamering in de hele stad

Foto: SP

SP-gemeenteraadslid Matthias van Hunnik heeft schriftelijke vragen gesteld over het niet handhaven van de regels rondom verkamering. In de Gelderlander van 2 en 3 oktober was te lezen hoe bewoners uit de professorenbuurt hebben aangeklopt bij de wethouder over verkamering in hun wijk. In de krant valt te lezen dat de gemeente niet gaat optreden tegen deze gevallen omdat er niet genoeg budget is en deze buurt niet valt binnen het door de gemeente aangewezen aandachtsgebied. De SP vindt het heel vreemd dat er niet wordt opgetreden als er overtredingen worden aangedragen.

Lees verder
28 september 2018

Burgemeestersnorm voor salarissen gesubsidieerde instellingen

Foto: Photograaff / Creative Commons

De Nijmeegse gemeenteraad heeft een voorstel van de SP aangenomen, waarin het stadsbestuur wordt opgeroepen om het salaris van bestuurders van gesubsidieerde instellingen in kaart te brengen. De SP vindt dat deze bestuurders niet meer mogen verdienen dan de burgemeester. Wat de SP betreft zijn subsidies er vooral om kunst, cultuur en sport toegankelijk te houden voor iedereen en niet om buitenproportionele bestuurderssalarissen te betalen.

Lees verder
24 september 2018

SP, GroenLinks en D66 stellen vragen over woningtoewijzing

Foto: Peter de Vos

SP-gemeenteraadslid Matthias van Hunnik heeft samen met GroenLinks en D66 vragen gesteld aan het college over woningtoewijzing bij huurhuizen. Begin september schreef de Gelderlander over problemen in een gedeelte van Neerbosch-Oost. Daarin werd de woningtoewijzing en in het bijzonder het ‘passend toewijzen’ aangewezen als een van de oorzaken. Dit zou zorgen voor een te eenzijdige samenstelling van de buurt. De partijen hebben in hun coalitieakkoord afgesproken dat ze gevarieerde wijken en een ongedeelde stad willen. Daarom willen ze nu weten in hoeverre het huidige beleid dit tegenwerkt en wat de gemeente nog meer zou kunnen doen om te zorgen voor gemengde wijken.

Lees verder
10 september 2018

Bewoners Aldenhof nemen heft in handen en passen zelf halteborden lijn 4 aan

Foto: Marloes Piepers / SP Nijmegen

Op maandagavond 10 september kwamen bewoners van de Nijmeegse wijk Aldenhof weer in actie voor een betere buslijn in hun wijk. De bushalteborden werden voorzien van een nieuw en ludiek jasje. Met de nieuwe halteborden is duidelijk: de buurt wil een grotere lus van lijn 4, en rechtstreeks naar Hatert en CWZ. Vervoerder Breng en de Provincie zijn vooralsnog niet voornemens om de route van lijn 4 aan te passen. Het actiecomité ‘Bus Aldenhof’ wil met deze actie hun bezoek van komende woensdag aan het provinciehuis extra kracht bij zetten. “Als Breng het niet doet, dan doen we het zelf wel”, aldus het actiecomité.  

Lees verder
3 september 2018

Bewoners Aldenhof boos; “Breng doet niks voor onze bus”

Foto: SP

Bewoners van de Dukenburgse wijk Aldenhof blijven strijden voor verbetering van hun buslijn.  Volgende week pleiten zij bij de Gelderse Provinciale Staten voor het doortrekken van lijn 4 naar Hatert en het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis. De reden is het bericht dat vervoerder Breng niet voornemens is lijn 4 aan te passen in de nieuwe dienstregeling voor 2019. Naar verluidt wordt er pas voor 2020 nagedacht over een oplossing. Bewoners uit Aldenhof, samen met SP Nijmegen verenigd in een comité, doen een oproep aan het provinciebestuur en Breng: maak met onze bus, een grotere lus.

Lees verder
30 augustus 2018

Nijmeegse bus naar manifestatie ‘Tijd voor Rechtvaardigheid’

Foto: Govert de Roos

SP leider Lilian Marijnissen trapt op 15 september een nieuw initiatief af, een beweging voor iedereen die gelooft in rechtvaardigheid. Die dag is het 10 jaar geleden dat de Amerikaanse bank Lehman Brothers failliet ging, en 10 jaar later is ons land er niet rechtvaardiger op geworden. Vanuit Nijmegen vertrekt er een bus naar de manifestatie ‘Tijd voor Rechtvaardigheid’, een groots openlucht evenement in het centrum van Rotterdam. De Nijmeegse SP nodigt mensen van harte uit om mee te reizen naar Rotterdam. Om 11:30 uur vertrekt er een rechtstreekse bus vanuit Nijmegen.

Lees verder

Pagina's