h
 
12 februari 2017

ROOD onderzoekt discriminerend deurbeleid

De afgelopen weken is ROOD Nijmegen gestart met het afnemen van enquêtes over discriminatie bij het uitgaan. In 2010 heeft ROOD, na maandenlang onderzoek, ‘de gouden uitsmijter’ uitgereikt aan café van Buren. ROOD deed onderzoek naar discriminatie in het deurbeleid bij Nijmeegse uitgaansgelegenheden en café van Buren kwam hierbij het slechtste uit de bus. Uit het onderzoek in 2010 bleek dat bijna 70% van de allochtone jongeren wel eens geweigerd is bij het uitgaan in Nijmegen, tegenover ongeveer 34 % van de autochtone jongeren. Nu, zeven jaar later, gaat ROOD onderzoeken of het deurbeleid in Nijmegen verbeterd is.

Lees verder
7 februari 2017

De SP maakt het onderwijs weer toegankelijk

Foto: Erik Claus / SP Nijmegen

Maandag 6 februari bezocht SP-lijsttrekker Emile Roemer Nijmegen voor een interview met het Algemeen Nijmeegs Studentenblad (ANS) en studievereniging ismus. ROOD was er ook bij, met een ludieke actie. Symbolisch opende Roemer een hefboom om studenten de zaal in te laten waar het interview plaats zou vinden.

Lees verder
4 februari 2017

Brede steun voor St. Maartenschool: “Dekker, kom naar Nijmegen!”

Foto: SP

Op een verkiezingsdebat in de Villa op donderdagavond 2 februari deed Ton Heerschop, kandidaat-Kamerlid voor de SP, samen met andere deelnemers een oproep. Ze doen een dringend beroep op staatssecretaris Dekker om naar Nijmegen te komen en de uitnodiging van de St. Maartenschool niet nogmaals in de wind te slaan. Een eerdere uitnodiging van de school sloeg Dekker af. Emile Roemer bezocht vorige maand de school, nadat een leraar een oproep deed aan politici om de gevolgen van het passend onderwijs eens in de praktijk te beoordelen.

Lees verder
31 januari 2017

Één stadstarief voor de bus

Foto: Matthias van Hunnik

De SP heeft aan het stadsbestuur gevraagd wat de mogelijkheden zijn voor het invoeren van één stadstarief voor de bussen in Nijmegen. Per 1 februari gaan de tarieven van losse buskaartjes omhoog. Dat betekent onder andere dat mensen uit Dukenburg, Lindenholt Oosterhout en Lent 4 euro gaan betalen voor een enkeltje naar de stad. De SP vindt dat iedereen in Nijmegen belangrijke voorzieningen als het stadscentrum of de ziekenhuizen voor een redelijk bus tarief moet kunnen bereiken.

Lees verder
31 januari 2017

SP wil stadsbus in Burchtstraat houden

De SP ziet weinig heil in de plannen om de stadsbussen weg te halen van de Burchtstraat. De partij vreest een achteruitgang van de bereikbaarheid van het centrum. Bovendien is nog volkomen onduidelijk wat de kosten zijn van het om laten rijden van de stadsbussen en het inzetten van voldoende kleine busjes.

Lees verder
27 januari 2017

Politiek Wijkcafé Dukenburg

Foto: Matthias van Hunnik

De SP organiseert donderdag 16 feburari haar eerste politiek wijkcafé in Dukenburg. Tijdens deze speciale wijkbijeenkomst gaan enkele politici uit de Nijmeegse politiek met Dukenburgers in gesprek, en kunnen bewoners aangeven wat er in de wijk leeft en wat volgens hen goede ideeën zijn om toe te besluiten in de politiek.

Lees verder
26 januari 2017

Stadsdeel Dukenburg krijgt vaste wijkvegers

Het stadsbestuur staat positief tegenover het idee van de SP om wijkvegers in Dukenburg  aan te stellen. Afgelopen november was de gemeenteraad op bezoek in Dukenburg  en een veelgehoorde klacht van bewoners van dit stadsdeel is de grote hoeveelheid zwerfvuil in de openbare ruimte. SP-wethouder Renske Helmer heeft toegezegd te experimenteren met het aanstellen van vijf vaste wijkvegers in Dukenburg, om het stadsdeel schoon te houden.

Lees verder
22 januari 2017

SP klopt aan in Neerbosch-Oost

Foto: Marij Feddema

De afgelopen weken zijn tientallen SP’ers Neerbosch-Oost ingetrokken om met mensen te praten over de zorg. Inmiddels zijn er in het hele land al een kwart miljoen mensen die het plan steunen voor een Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico. Ook in Neerbosch-Oost is er volop steun voor de campagne.

Lees verder
18 januari 2017

SP-congres: Gratis bus voor 65+ in heel Nederland

Foto: SP

Afgelopen zaterdag, op 14 januari, heeft het SP-congres het voorstel van de Nijmeegse afdeling om het succesvolle gratis busvervoer voor 65+ op te nemen in het landelijk verkiezingsprogramma overgenomen. In Nijmegen wordt al veel gebruik gemaakt van het gratis bus abonnement voor ouderen. Met de landelijke invoering bevorderen we de mobiliteit en sociale contacten van ouderen.

Lees verder
17 januari 2017

Gemeente leert van slachthuisdossier

Foto: Matthias van Hunnik

Woensdag 18 januari debatteert de gemeenteraad van Nijmegen over het slachthuisdossier. Het afgelopen jaar is tientallen uren in de raad gesproken over dit onderwerp. De coalitiefracties SP, GroenLinks, Stadspartij DNF en de VSP vinden het in het belang van Nijmegen dat er geleerd wordt van de situatie.

Lees verder

Pagina's