h

 

29 oktober 2018

Portaal genomineerd voor landelijke 'Schimmelschandpaal'

Foto: Peter de Vos

Vanmorgen hebben Nijmeegse huurders hun verhuurder Portaal genomineerd voor de landelijke “schimmelschandpaal”. Met een mega-schimmel-schandpaal-sticker op de ruiten, een huurdersglossy in de brievenbus én met een taart, gingen de huurders samen met SP-Tweede Kamerlid Sandra Beckerman langs bij het Nijmeegse kantoor van Portaal. Portaal is één van de tien genomineerden voor de 'schimmelschandpaal'. Deze prijs wordt uitgereikt aan de woningcorporatie met de meeste klachten over schimmel in de huizen, en de minste bereidwilligheid om hier iets aan te doen.

Lees verder
26 oktober 2018

Wijk Aldenhof nodigt politici uit: “Steun voor onze bus, pronken met onze buurt”

Foto: SP

Politieke partijen uit Gelderland hebben een uitnodiging ontvangen van het actiecomité Bus Aldenhof, om een bezoek te brengen aan de buurt. Het comité gaat de Gelderse politici rondleiden in Aldenhof en ze het belang van een goede busverbinding laten zien. Bewoners uit Aldenhof, samen met SP Nijmegen verenigd in een comité, doen een oproep aan de Gelderse politiek. Ze vragen of lijn 4 een grotere lus kan rijden, zodat er een rechtstreekse verbinding is naar de winkels en wijkmarkt in Hatert en het CWZ Ziekenhuis. Op woensdag 14 november neemt de Provinciale Staten van Gelderland een besluit over een voorstel van de Gelderse SP om deze wens van de buurt te realiseren.  

Lees verder
25 oktober 2018

Zelfstandig stemmen voor blinden en slechtzienden

Foto: Mieke Hoeze / SP Nijmegen

De SP stelt voor dat de gemeente een proef gaat houden met het zelfstandig laten stemmen van blinden en slechtzienden. Nu zijn zij nog afhankelijk van begeleiding in het stemhokje. Uit een rapport van het Zelfregiecentrum Nijmegen over de afgelopen raadsverkiezingen bleek het stemmen voor blinden en slechtzienden onvoldoende geregeld. De SP wil van het stadsbestuur weten of het mogelijk is om tijdens de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart de pilot te houden.

Lees verder
23 oktober 2018

Stop met giflozingen op de Waal

Er worden door binnenvaartschepen grote hoeveelheden giftig benzeen geloosd tijdens het varen op de Waal. De SP maakt zich grote zorgen over de gevolgen voor de volksgezondheid, en dringt er bij de provincie op aan deze lozingen zo snel mogelijk te stoppen. 

Lees verder
22 oktober 2018

SP-voorzitter Ron Meyer komt naar Nijmeegse Wijkfabriek

Foto: SP

Landelijk SP-voorzitter Ron Meyer zal maandag 12 november Nijmegen aan doen in een tour door het land. Tijdens een openbare avond in de Wijkfabriek in de Nijmeegse wijk de Wolfskuil spreekt Meyer graag met de aanwezigen. Onlangs publiceerde Meyer het boek Grip, in gesprek over de staat van ons land, dat bestaat uit gesprekken met honderd wetenschappers, schrijvers en denkers over de staat van Nederland. Hij sprak met mensen als Nijmegenaar Sinan Can, David van Reybrouck, Jan Terlouw, Roxane van Iperen en bisschop De Korte. Ze lieten allen hun kritische licht schijnen op onze huidige samenleving.

Lees verder
22 oktober 2018

SP: sluiting politiebureaus in het weekend onacceptabel

Foto: Marloes Piepers / SP Nijmegen

De Nijmeegse SP vindt het onacceptabel dat het hoofdbureau van de politie in het weekend gesloten is. Dit zegt de partij in reactie op berichtgeving van de Gelderlander van 20 oktober. Tevens zijn er vragen gesteld aan het stadsbestuur.

Lees verder
10 oktober 2018

Graafseweg moet veiliger, niet smaller

Foto: Matthias van Hunnik

De SP ziet weinig in de plannen van het college om de Graafseweg verder te versmallen. Wat de SP betreft wordt de weg zo ingericht dat de snelheid omlaag gaat en de weg veiliger wordt voor omwonenden, voetgangers en fietsers zonder een rijbaan op te offeren. De Graafseweg blijft wat de SP betreft een belangrijke weg voor verkeer binnen Nijmegen. Verdere versmalling maakt het voor mensen uit Lindenholt en Dukenburg steeds lastiger om het centrum te bereiken. Bovendien zal het voor meer sluipverkeer door de wijken zorgen.

Lees verder
5 oktober 2018

Huurders Zwanenveld: “Eerst isolatie en schimmelvrije huizen”

Afgelopen weekend kopte de Gelderlander met het nieuws dat er vanuit de overheid een forse subsidie beschikbaar is om woningen en bedrijven in Zwanenveld aardgasvrij te maken. De SP fractie wil weten welke gevolgen dit heeft voor de inwoners van Zwanenveld, en in het bijzonder voor huurders van Portaal in de 40er straten. Ondanks het klein onderhoud aan de woningen, dat door de buurt is afgedwongen door samen in actie te komen, doet verhuurder Portaal geen investeringen in duurzame huizen en wordt ook de schimmel en vocht in woningen niet aangepakt. SP-gemeenteraadslid Marij Feddema is sinds voorjaar 2017 betrokken bij de acties van huurders, en stelt namens hen dan ook vragen aan het stadsbestuur over de nieuwe ontwikkelingen.

Lees verder
5 oktober 2018

Optreden tegen illegale verkamering in de hele stad

Foto: SP

SP-gemeenteraadslid Matthias van Hunnik heeft schriftelijke vragen gesteld over het niet handhaven van de regels rondom verkamering. In de Gelderlander van 2 en 3 oktober was te lezen hoe bewoners uit de professorenbuurt hebben aangeklopt bij de wethouder over verkamering in hun wijk. In de krant valt te lezen dat de gemeente niet gaat optreden tegen deze gevallen omdat er niet genoeg budget is en deze buurt niet valt binnen het door de gemeente aangewezen aandachtsgebied. De SP vindt het heel vreemd dat er niet wordt opgetreden als er overtredingen worden aangedragen.

Lees verder
28 september 2018

Burgemeestersnorm voor salarissen gesubsidieerde instellingen

Foto: Photograaff / Creative Commons

De Nijmeegse gemeenteraad heeft een voorstel van de SP aangenomen, waarin het stadsbestuur wordt opgeroepen om het salaris van bestuurders van gesubsidieerde instellingen in kaart te brengen. De SP vindt dat deze bestuurders niet meer mogen verdienen dan de burgemeester. Wat de SP betreft zijn subsidies er vooral om kunst, cultuur en sport toegankelijk te houden voor iedereen en niet om buitenproportionele bestuurderssalarissen te betalen.

Lees verder

Pagina's