h

Statement SP en PvdD Nijmegen n.a.v. het Palestina-protest op de Radboud universiteit

13 mei 2024

Statement SP en PvdD Nijmegen n.a.v. het Palestina-protest op de Radboud universiteit

Foto: Partij voor de Dieren Nijmegen / Partij voor de Dieren Nijmegen

Aan inwoners van Nijmegen en aan studenten, docenten en leden van het college van bestuur van de Radboud Universiteit. In het licht van het recente Palestina-protest op de Radboud Universiteit en vergelijkbare demonstraties op andere universiteiten, willen wij als fracties van de Partij voor de Dieren en SP Nijmegen onze standpunten en zorgen duidelijk uitspreken.

 
Wij zijn diep bezorgd over de voortdurende mensenrechtenschendingen en de schijnbare genocide in Palestina. Onze fracties veroordelen ten zeerste het geweld en deze schendingen van het internationale recht. Er dient zo snel mogelijk een permanent staakt-het-vuren te komen, evenals gerechtigheid en vrijheid voor de Palestijnse bevolking. Wij roepen op tot vrede en tot een oplossing die rechtvaardigheid en veiligheid waarborgt voor alle onschuldige inwoners en bevolkingsgroepen in de regio, zowel Palestijnen als Israëli’s. De Partij voor de Dieren en SP staan voor een wereld waarin respect voor alle levende wezens, mens en dier, mededogen, menselijke waardigheid, rechtvaardigheid en duurzaamheid centraal staan. Daar zetten wij ons voor in. Wij spreken ons uit tegen onrecht en geweld, en pleiten voor een actieve rol van onze lokale, wetenschappelijke instellingen in het bevorderen van mensenrechten en vrede.

 
Wij hechten daarom ook groot belang aan de vrijheid van meningsuiting en de academische vrijheid die essentieel zijn voor een democratische samenleving. De recente Palestina-protesten zijn een uitdrukking van deze fundamentele rechten. Wij ondersteunen de studenten en academici die op een geweldloze manier hun stem laten horen voor een rechtvaardige zaak. Het is van groot belang dat universiteiten, als plekken van kennis en kritische reflectie, deze vrijheden waarborgen en respecteren. Het is bovendien essentieel dat er gezamenlijke inspanningen worden geleverd om ethisch verantwoord beleid te ontwikkelen en implementeren.

 
In lijn met onze kernwaarden roepen wij de Radboud Universiteit en andere academische instellingen daarom op om hun verantwoordelijkheid te nemen en bij te dragen aan een rechtvaardigere wereld en de zorgen van de universitaire gemeenschap serieus te nemen.

 
Wij danken alle betrokkenen voor hun inzet en moedigen iedereen aan op een geweldloze manier te blijven streven naar een vreedzame en rechtvaardige samenleving.

Hans van Hooft, fractievoorzitter SP Nijmegen

Frank de Gram, fractievoorzitter PvdD Nijmegen

Reactie toevoegen

U bent hier