h
 
31 januari 2017

Één stadstarief voor de bus

Foto: Matthias van Hunnik

De SP heeft aan het stadsbestuur gevraagd wat de mogelijkheden zijn voor het invoeren van één stadstarief voor de bussen in Nijmegen. Per 1 februari gaan de tarieven van losse buskaartjes omhoog. Dat betekent onder andere dat mensen uit Dukenburg, Lindenholt Oosterhout en Lent 4 euro gaan betalen voor een enkeltje naar de stad. De SP vindt dat iedereen in Nijmegen belangrijke voorzieningen als het stadscentrum of de ziekenhuizen voor een redelijk bus tarief moet kunnen bereiken.

Lees verder
31 januari 2017

SP wil stadsbus in Burchtstraat houden

De SP ziet weinig heil in de plannen om de stadsbussen weg te halen van de Burchtstraat. De partij vreest een achteruitgang van de bereikbaarheid van het centrum. Bovendien is nog volkomen onduidelijk wat de kosten zijn van het om laten rijden van de stadsbussen en het inzetten van voldoende kleine busjes.

Lees verder
27 januari 2017

Politiek Wijkcafé Dukenburg

Foto: Matthias van Hunnik

De SP organiseert donderdag 16 feburari haar eerste politiek wijkcafé in Dukenburg. Tijdens deze speciale wijkbijeenkomst gaan enkele politici uit de Nijmeegse politiek met Dukenburgers in gesprek, en kunnen bewoners aangeven wat er in de wijk leeft en wat volgens hen goede ideeën zijn om toe te besluiten in de politiek.

Lees verder
26 januari 2017

Stadsdeel Dukenburg krijgt vaste wijkvegers

Het stadsbestuur staat positief tegenover het idee van de SP om wijkvegers in Dukenburg  aan te stellen. Afgelopen november was de gemeenteraad op bezoek in Dukenburg  en een veelgehoorde klacht van bewoners van dit stadsdeel is de grote hoeveelheid zwerfvuil in de openbare ruimte. SP-wethouder Renske Helmer heeft toegezegd te experimenteren met het aanstellen van vijf vaste wijkvegers in Dukenburg, om het stadsdeel schoon te houden.

Lees verder
22 januari 2017

SP klopt aan in Neerbosch-Oost

Foto: Marij Feddema

De afgelopen weken zijn tientallen SP’ers Neerbosch-Oost ingetrokken om met mensen te praten over de zorg. Inmiddels zijn er in het hele land al een kwart miljoen mensen die het plan steunen voor een Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico. Ook in Neerbosch-Oost is er volop steun voor de campagne.

Lees verder
18 januari 2017

SP-congres: Gratis bus voor 65+ in heel Nederland

Foto: SP

Afgelopen zaterdag, op 14 januari, heeft het SP-congres het voorstel van de Nijmeegse afdeling om het succesvolle gratis busvervoer voor 65+ op te nemen in het landelijk verkiezingsprogramma overgenomen. In Nijmegen wordt al veel gebruik gemaakt van het gratis bus abonnement voor ouderen. Met de landelijke invoering bevorderen we de mobiliteit en sociale contacten van ouderen.

Lees verder
17 januari 2017

Gemeente leert van slachthuisdossier

Foto: Matthias van Hunnik

Woensdag 18 januari debatteert de gemeenteraad van Nijmegen over het slachthuisdossier. Het afgelopen jaar is tientallen uren in de raad gesproken over dit onderwerp. De coalitiefracties SP, GroenLinks, Stadspartij DNF en de VSP vinden het in het belang van Nijmegen dat er geleerd wordt van de situatie.

Lees verder
13 januari 2017

Nijmeegse Thuiszorgtelefoon is geopend

Foto: Matthias van Hunnik

De SP heeft de “Thuiszorgtelefoon” geopend. Op dit speciale telefoonnummer kunnen mensen terecht kunt met klachten en vragen over de thuiszorg. Vanaf juni 2016 kent de gemeente Nijmegen op een andere manier thuiszorg toe. Daarbij is nadrukkelijk afgesproken dat er niet bezuinigd wordt op de zorg. Via 06-83438981 kunnen cliënten en medewerkers laten weten hoe hun ervaringen zijn: wat gaat er goed en wat moet er beter? Ook kunnen cliënten bellen wanneer ze bij hun keukentafelgesprekken ondersteuning willen door iemand van de SP-hulpdienst.

Lees verder
2 januari 2017

In memoriam: Netty Meijer

Foto: SP

Tot ons grote verdriet is op 31 december Netty Meijer overleden op 82-jarige leeftijd. Netty was SP-lid van het eerste uur en tot het laatst actief voor de partij. Haar geweldige inzet heeft bijgedragen aan het succes van Nijmeegse SP-afdeling. Met Netty verliezen we niet alleen een inspirerende partijgenoot maar vooral een vriendin en de (groot-)moeder van de Nijmeegse SP.

Lees verder
23 december 2016

Bouwexplosie in Nijmegen: 2000 nieuwe woningen in 2017

Het gaat goed met de woningbouw in Nijmegen. De laatste twee jaar schieten de verkopen weer omhoog. Niet alleen in de nieuwbouw, maar ook in de bestaande bouw. Dit jaar worden ongeveer 1200 woningen opgeleverd, voor 2017 wordt een recordaantal van 2000 nieuwe woningen verwacht.

Lees verder

Pagina's