h

 

27 november 2017

Bewoners Hatert bieden wethouder handtekeningen aan voor verkeersveiligheid

Foto: Erik Claus / SP Nijmegen

Afgelopen zaterdagmiddag overhandigden bewoners van Hatert een honderdtal handtekeningen aan SP-wethouder Renske Helmer-Englebert. Deze hebben zij in samenwerking met de SP de afgelopen weken opgehaald in de buurt. In de Van Kempenaerstraat, Hogendorpstraat, Dr. Kuyperstraat en Thorbeckestraat zijn grote zorgen over de verkeersveiligheid. Nadat de SP hierover hoorde tijdens gesprekken aan de deur is er een actie op touw gezet om de situatie te verbeteren.

Lees verder
27 november 2017

SP presenteert 15 topkandidaten

Foto: SP

Vandaag maakt de kandidatencommissie van SP Nijmegen haar voordracht voor de top 15 van de kandidatenlijst bekend. Renske Helmer-Englebert is gevraagd om de lijst aan te voeren. Helmer: ‘Die uitdaging ga ik vol trots aan. Ik ben enorm gedreven om met SP Nijmegen het verschil te blijven maken voor de Nijmegenaren. De afgelopen vier jaar heb ik als wethouder samen met buurtbewoners kunnen werken aan mooiere, schonere en veiligere wijken. Er is al veel verbeterd, maar dat werk is nog lang niet af. Bovendien is de SP het sociaal alternatief tegen de rechtse wind uit Den Haag. In Nijmegen doen we dat door te zorgen voor gelijke kansen voor jongeren op school, betaalbaar wonen in de wijk en goede zorg voor onze ouderen.’ 

Lees verder
25 november 2017

SP blij met afblazen biomassacentrale in Nijmegen-west

Foto: SP

De bouw van de geplande biomassacentrale in Nijmegen-west gaat niet door. Vrijdag oordeelde de rechtbank in Arnhem dat de milieuvergunning niet in orde was. Vervolgens blies energiebedrijf Engie de plannen af. De SP heeft zich verzet tegen de komst van de centrale, omdat deze niet duurzaam is en de luchtkwaliteit zou verslechteren.

Lees verder
24 november 2017

Renske Helmer kandidaat-lijsttrekker voor de Nijmeegse SP

Foto: SP

Renske Helmer-Englebert is voorgedragen als kandidaat lijsttrekker voor de SP bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Ze was afgelopen jaren wethouder wijken, onderwijs en sport. Ze wordt door vriend en vijand geroemd voor het werk dat ze de afgelopen vier jaar voor de stad heeft gedaan.

Lees verder
24 november 2017

Interview met SP-lijsttrekker Renske Helmer

Foto: Peter de Vos

Wethouder Renske Helmer is lijsttrekker voor de SP bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart komend jaar. We vroegen Renske waarom ze lijsttrekker wil zijn, wat haar ‘Nijmegen-gevoel’ is en hoe we volgens haar de stad socialer kunnen maken.

Lees verder
24 november 2017

Nijmeegse SP kiest nieuw bestuur

Foto: SP

Gisteravond hebben de leden van de Nijmeegse afdeling van de SP een nieuw bestuur gekozen. Herkozen voorzitter Bart Linssen zal zich met een tienkoppige bestuur komend jaar inzetten voor een sociaal Nijmegen en een actieve SP-afdeling.

Lees verder
22 november 2017

Nijmegen: stop uitbuiting jongeren door huisjesmelkers

Foto: Matthias van Hunnik

Het is de hoogste tijd dat gemeenten meer middelen krijgen om huisjesmelkers effectief aan te pakken. Dit is de boodschap van SP-wethouder Bert Velthuis uit Nijmegen en nog 11 wethouders uit andere steden aan de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren. Nog altijd hebben malafide verhuurders vaak vrij spel bij het uitbuiten van huurders, waarbij ook intimidatie nog regelmatig voorkomt. Dit is onacceptabel. Het gemeentebestuur moet de mogelijkheid krijgen om boetes en dwangsommen op te leggen aan verhuurders die de huurregels overtreden.

Lees verder
20 november 2017

PEGIDA DEMONSTRANT AL MEER DAN 50 EURO WAARD

Foto: Sam van der Wal

De sponsorloop Gelijk op Straat die ROOD, jong in de SP samen met DWARS en Jonge Socialisten startte op 14 november loopt als een speer. Inmiddels is elke demonstrant die aanwezig zal zijn op de Pegida demonstratie 26 november al meer dan 50 euro waard. De totale opbrengst gaat naar Vluchtelingenwerk Nederland. ROOD-woordvoerder Sam van der Wal: “Op deze manier bestrijden we extreemrechts met hun eigen middelen en inzet. Hoe meer mensen er naar de demonstratie van Pegida komen, hoe meer vluchtelingen en asielzoekers begeleidt kunnen worden door Vluchtelingenwerk.”

Lees verder
17 november 2017

Wijkvegers in Dukenburg van start

Afgelopen woensdag gaf wethouder Renske Helmer-Englebert het startschot voor de vier nieuwe wijkvegers in Dukenburg. De wijkvegers gaan op een elektrische fiets de wijk in en ruimen daar zwerfafval op. Naast vegen zullen ze ook op een positieve manier mensen aan gaan spreken op het achterlaten van hun afval.

Lees verder
15 november 2017

Nijmegen en Lingewaard eens over aanleg groene Dorpensingel

Foto: SP

De gemeenteraden van Lingewaard en Nijmegen zijn het eens geworden over de aanleg van de Dorpensingel en de aanpak van het verkeer in het omliggende gebied. Hiermee wordt recht gedaan aan de wensen van een groot deel van de bewoners en gezorgd voor goede ontsluiting van het gebied. De raden willen dat de gemeenten met een gezamenlijk plan voor het gebied naar de provincie stappen met de vraag of de provincie kan bijdragen.

Lees verder

Pagina's