h

Nijmeegse SP wil ook dak- en thuislozen betrekken bij beleid

25 september 2023

Nijmeegse SP wil ook dak- en thuislozen betrekken bij beleid

Ook dak- en thuislozen moeten worden betrokken bij de inrichting van de openbare ruimte. Dat vindt de Nijmeegse SP. “Juist deze groep gebruikt de openbare ruimte en verdient dus een stem”, vindt fractielid Stijn van Uffelen.

 

Nijmegen is bezig met maken van plannen om de openbare ruimte toegankelijk te maken voor iedereen. Daarbij wordt gesproken met ervaringsdeskundigen (bijvoorbeeld rolstoelgebruikers en slechtzienden). De SP juicht dat van harte toe, maar wil er een groep aan toevoegen: dak- en thuislozen. Van Uffelen: “Dak- en thuislozen worden op steeds meer plekken geweerd door ‘vijandige architectuur’. Dat is architectuur met als doel om mensen te weren, bijvoorbeeld bankjes met extra leuningen zodat iemand er niet op kan liggen. In plaats van mensen die niets hebben misdaan weg te jagen, moeten we juist samen met hen kijken hoe we onze stad mooier, veiliger en toegankelijk kunnen maken.” Ook andere inwoners hebben er baat bij dat vijandige architectuur uit de stad verwdijnt.

 

Reactie toevoegen

U bent hier