h

 

23 februari 2018

Wethouder ontvangt de eerste 49 bezwaren tegen minder uren zorg Vérian

Foto: Sam van der Wal

Al 49 bezwaarbrieven namen de thuishulpen van Vérian en cliënten mee naar hun gesprek met wethouder Bert Frings. Onder het motto “wij zijn mensen, geen robots” vroegen ze aandacht voor de situatie bij thuiszorginstelling Vérian en kreeg hij de eerste stapel bezwaren. Ze vroegen de wethouder om er niet mee akkoord te gaan dat cliënten straks minder zorg krijgen van Vérian. In januari maakt thuiszorgorganisatie Vérian bekend om vanaf eind februari minder uren zorg per week te geven. Het gevolg is minder uren zorg voor de cliënten, en minder uren werk en een hogere werkdruk voor de medewerkers.

Lees verder
22 februari 2018

Succes voor Aldenhof: provinciebestuur gaat praten over reddingsplan buslijn

Foto: Peter de Vos

Op woensdag 21 februari bezochten bewoners uit Aldenhof samen met de SP het Gelderse provinciehuis in Arnhem. Provinciebestuurder Conny Bieze (VVD) kreeg een pakket van meer dan 1500 handtekeningen overhandigd, waarin bewoners van Aldenhof vragen om de terugkeer van de stadsbus in hun wijk. Bieze beloofde met busbedrijf Breng om de tafel te gaan zitten. En ze wil met bewoners nadenken over de beste oplossing voor de wijk.

Lees verder
22 februari 2018

SP-wethouder Velthuis boekt 23 miljoen euro winst voor gemeentekas

Foto: Peter de Vos

In 2017 heeft de gemeente Nijmegen goede zaken gedaan met de grote bouwprojecten. Nijmegen is er per saldo 23 miljoen euro op vooruit gegaan. SP-wethouder Velthuis is trots op dit positieve resultaat. Volgens hem kan de gemeente de 23 miljoen euro winst 'goed gebruiken': "Het kabinet Rutte snijdt keihard op zorg en inkomensondersteuning. Dat gaat Nijmegen op termijn meer dan 10 miljoen euro per jaar kosten. Met 23 miljoen euro extra in de portemonnee kunnen we de eerste klappen opvangen zonder dat de Nijmeegse bevolking de dupe wordt van snoeihard rechts regeringsbeleid."

Lees verder
20 februari 2018

SP gaat voor 10 miljoen extra voor de wijken

Foto: SP

Vandaag lanceerde SP-wethouder Renske Helmer-Englebert de website ‘mijn wijkplan’. Dankzij de SP hebben Nijmegenaren met het nieuwe 'wijkbudget' jaarlijks een miljoen om te besteden aan de openbare ruimte. Is er een plek in de wijk die bewoners willen verfraaien, of anders gebruiken, dan gaat de gemeente daar samen met bewoners mee aan de slag. Helmer: “Bewoners weten het beste wat er mist of beter kan in hun wijk. Via de website kunnen zij de gemeente laten weten waar behoefte aan is. Met het wijkbudget gaan we aan de slag om de beste ideeën uit te voeren, samen met medebewoners en de gemeente. Samen maken wij de wijk!”

Lees verder
19 februari 2018

Thuiszorgmedewerkers naar de gemeente: “Voorkom bezuiniging op uren zorg door Vérian”

Foto: SP

Komende woensdag 21 februari zullen thuishulpen van Vérian en cliënten een bezoek brengen aan wethouder Frings. Ze vragen hem om in te grijpen tegen de bezuiniging op het aantal uren thuiszorg door Vérian. Hij krijgt een eerste stapel van bezwaarbrieven overhandigd van cliënten die straks minder zorg krijgen van Vérian. In januari maakt thuiszorgorganisatie Vérian bekend om vanaf eind februari minder uren zorg per week te geven. Het gevolg is minder uren zorg voor de cliënten, en minder uren werk en een hogere werkdruk voor de medewerkers.

Lees verder
19 februari 2018

Bewoners Aldenhof naar de provincie: wij willen onze bus terug!

Foto: SP

Komende woensdag 21 februari vragen bewoners van de Nijmeegse wijk Aldenhof het provinciebestuur om de terugkeer van hun bus. Daarbij gaan ze meer dan 1100 steunbetuigingen en ansichtkaarten aanbieden aan de Gedeputeerde Connie Bieze, en zullen ze hun verhaal laten horen aan Statenleden tijdens een commissievergadering.
Sinds 10 december is de rechtstreekse bus uit Aldenhof via de wijk Hatert naar het centrum verdwenen. De pendelbusjes zijn vaak vol en rijden niet verder dan station Dukenburg. De bewoners en busreizigers vragen de Provincie om de terugkeer van een volwaardige buslijn rechtstreeks naar het centrum.

Lees verder
16 februari 2018

Re-integratie scoort onvoldoende, met 500 stadsbanen helpen we mensen aan het werk

Foto: SP

Om de re-integratie van werklozen te verbeteren moet volgens SP-lijsttrekker Renske Helmer de gemeente stadsbanen in het leven roepen om mensen aan het werk te helpen. Deze banen kunnen ingezet worden om belangrijk werk in de wijken te doen zoals wijkvegers, toezichthouder, beheerders van speeltuinen en buurthuizen. Maar ook kan gedacht worden aan ondersteuning sportclubs en activiteitenbegeleider voor dagbesteding ouderen. De SP hoort graag van bewoners waar ze deze banen graag ingezet zien worden.

Lees verder
15 februari 2018

“Vérian misleidt thuiszorgcliënten met brief”

Foto: SP

Nijmeegse inwoners die thuiszorg krijgen van zorgorganisatie Vérian hebben een brief ontvangen van Vérian waarin met geen woord wordt gerept over het verminderen van het aantal uren thuiszorg per week. Medewerkers van Vérian en de Nijmeegse SP vinden de toon en inhoud van de brief “misleidend”. In januari heeft Vérian besloten om vanaf eind februari te beknibbelen op de hoeveelheid huishoudelijke zorg die ze leveren. Het comité ‘Wij zijn de thuiszorg Nijmegen’ roept Nijmeegse cliënten op om bij de gemeente bezwaar te maken tegen de urenvermindering die Vérian eenzijdig doorvoert.

Lees verder
9 februari 2018

19 februari 'Lilian Marijnissen in de Lindenberg'

Foto: Peter de Vos

Nog niet eerder vertoond in Nederland maar binnenkort in Nijmegen. Op maandag 19 februari zal SP-leider Lilian Marijnissen op 4 podia tegelijk spreken. Ze is te zien in de Lindenberg in Nijmegen en in Haarlem, Breda en Zwolle.

Lees verder
7 februari 2018

SP Gelderland: vrij reizen met het ov buiten de spits

Foto: Peter de Vos

De Gelderse SP heeft woensdag 7 februari in Nijmegen een plan gelanceerd om vrij reizen met het openbaar vervoer in Gelderland mogelijk te maken voor iedereen. De SP stelt voor om bussen en regionale treinen buiten de spits gratis te maken voor reizigers. Hiermee wil de SP een impuls geven aan het ov gebruik en de bereikbaarheid van Gelderland.

Lees verder

Pagina's