h

SP verheugd met behoud dependance Lindenberg Aldenhof

8 maart 2023

SP verheugd met behoud dependance Lindenberg Aldenhof

Foto: Yurre Wieken / SP Nijmegen

De dependance van de Lindenberg blijft in Aldenhof. Dat concludeert SP-fractielid en wijkbewoner Yurre Wieken na gesprekken met de Lindenberg. In de buurt waren zorgen dat de dependance zou verhuizen naar het winkelcentrum in Zwanenveld. “Een belangrijke voorziening blijft behouden voor de wijk.”

Vorig jaar trokken bewoners van Aldenhof aan de bel: wat was de toekomst van de Lindenbergdependance in de wijk? Het huurcontract met de gemeente zou in 2023 aflopen, en in het nieuwe coalitieakkoord stonden plannen voor een culturele hotspot in winkelcentrum Dukenburg in Zwanenveld. Een ambtenaar meldde het wijkplatform dat er inderdaad oriënterende gesprekken waren over een verplaatsing van een deel van de activiteiten van Aldenhof naar Zwanenveld. Mondelinge vragen van de SP aan het college leverden geen duidelijkheid op – wethouder Vergunst bleef naar de Lindenberg wijzen voor antwoorden. Een gesprek met de Lindenberg zelf gaf uitsluitsel: niet alleen blijven zij graag in Aldenhof, dat staat inmiddels ook vast. Wieken: “De wethouder deed alsof er niets aan de hand was, maar er was wel degelijk een hoop onduidelijk over de toekomst van de dependance in Aldenhof. Zo hadden ze te kampen met hoge kosten. Dat ze meedoen met de hotspot in Zwanenveld, en dat daar gesprekken over zijn, klopt ook, maar dat wordt aanvullend op Aldenhof en niet in plaats van. De financiering is sinds kort ook rond begrijp ik, dus niets staat een toekomst voor de Lindenberg in Aldenhof meer in de weg. De druk in de media heeft zeker geholpen. Dat is een goede zaak, want in Aldenhof zijn weinig wijkvoorzieningen. Ook daar komt gelukkig verandering in: het voormalig hoofdkantoor van woningcorporatie Woongenoot in Aldenhof (per 2022 opgegaan in Talis) wordt een ontmoetingsplek voor de wijk. Daarmee zet Aldenhof een mooie stap vooruit.”

Reactie toevoegen

U bent hier