h

SP wil APN harder aanpakken, Den Haag moet meer ruimte geven

13 april 2023

SP wil APN harder aanpakken, Den Haag moet meer ruimte geven

Foto: Erik Forsberg / Creative Commons

Er moeten snel meer wettelijke mogelijkheden komen om vervuilende bedrijven als asfaltcentrale APN aan te pakken. Dat zegt SP-fractievoorzitter Hans van Hooft in reactie op een nieuw rapport over APN. “De gemeente en de omgevingsdiensten hebben steken laten vallen, maar lopen ook tegen wettelijke beperkingen aan. Die moet Den Haag snel wegnemen.”

 
In 2021 werd onthuld dat de APN veel meer schadelijke stoffen uitstootte dan wettelijk is toegestaan. Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) publiceerde op 12 april jongstleden een rapport over APN, met kritische conclusies over de gemeente en omgevingsdienst ODRN (die namens gemeenten bouw- en milieuregels handhaaft):

  • Het beleid is te veel gericht op de regels (zolang de uitstoot binnen de normen blijft, is er geen probleem), en te weinig op de vraag hoe we de uitstoot zoveel mogelijk kunnen terugdringen
  • Er is geen overzicht van de opgetelde uitstoot van alle bedrijven in het gebied (inclusief scheepvaart). Individuele bedrijven stoten weliswaar niet meer uit dan de norm, maar de optelsom van deze bedrijven komt mogelijk wel boven de norm uit. 
  • De overheid voert geen proactief beleid, maar reageert slechts op klachten van omwonenden,. Dit komt door een ‘gebrek aan kennis, capaciteit en urgentiegevoel’).
  • Lokale overheden en omgevingsdiensten gebruiken niet alle beschikbare middelen om de uitstoot te verminderen en bedrijven aan geldende normen en regelgeving te houden. Gezondheidsrisico’s worden niet getoetst en er is geen compleet beeld van de uitstoot
  • Het huidige stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) moet beter worden ingezet om de gezondheid van omwonenden te beschermen. Lokale overheden en omgevingsdiensten hebben te weinig kennis om op gelijk niveau met de industrie het gesprek te voeren.

Volgens de SP laat dit zien dat de gemeente en de ODRN meer kunnen en moeten doen tegen de APN. Van Hooft: “Alles wat we kunnen doen, dat moeten we ook doen. We moeten APN uitroken, tot ze zelf vertrekken uit Nijmegen. Wat we zeker niet moeten doen, is het bedrijf uitkopen zoals sommige partijen willen. Dat is van de zotte: eerst maakt APN onze inwoners ziek door lak te hebben aan de uitstootnormen, en dan gaan we ze betalen. Maar we lopen tegelijkertijd ook tegen wettelijke beperkingen aan. Zo mag je een bedrijf pas na meerdere overschrijdingen een boete opleggen. Daardoor kunnen ze te lang hun gang gaan. Hier moet de Tweede Kamer, onze wetgever, snel wat aan doen. De volksgezondheid moet áltijd boven bedrijfsbelangen staan.”

Reactie toevoegen

U bent hier