h

SP steunt onafhankelijk onderzoek naar plannen Winkelsteeg

12 juli 2023

SP steunt onafhankelijk onderzoek naar plannen Winkelsteeg

De SP steunt een onafhankelijk onderzoek naar de gevolgen van de woningbouwplannen in de Winkelsteeg. De afgelopen maanden ontstond hierover veel onrust onder de bedrijven in het gebied. De SP is voorstander van woningbouw in de Winkelsteeg, maar wil wel duidelijkheid over de gevolgen voor de werkgelegenheid op het industrieterrein. “Het mengen van wonen en bedrijvigheid is wat de SP betreft niet taboe”, zegt fractielid Yurre Wieken. “Maar er gaapt nu een groot gat tussen het college, dat beweert dat de bedrijven niet beperkt worden in hun activiteiten, en de bedrijven zelf. Tot daar duidelijkheid over bestaat, kan de gemeenteraad hier geen goed besluit over nemen. We willen geen situatie creëren waarin bewoners overlast ondervinden of banen verloren gaan omdat bedrijven moeten vertrekken.”

In 2021 besloot de gemeenteraad dat in de Winkelsteeg een nieuwe woonwijk zal verrijzen met 6.600 woningen. Om de woningen mogelijk te maken, wordt het geluidgezoneerd gebied rondom de bedrijven in het gebied verkleind. Dit kan gevolgen hebben voor de activiteiten en uitbreidingsmogelijkheden van de bedrijven. Het college heeft altijd volgehouden dat die gevolgen er niet zijn: bedrijven kunnen gewoon doorwerken en zelfs uitbreiden. De afgelopen weken is er echter een storm van protest ontstaan onder de bedrijven. Volgens hen schetst het college een veel te rooskleurig beeld en worden zij wel degelijk beperkt, zowel in hun uitbreidingsmogelijkheden als hun huidige activiteiten. Wieken: “Laat helder zijn, de SP is vóór woningbouw in de Winkelsteeg. Er is woningnood, dus die woningen zijn hard nodig in onze stad. Er zijn over de gevolgen van dit plan twee realiteiten ontstaan: die van het college, en die van de bedrijven. Die kunnen niet beiden waar zijn. Tot die onduidelijkheid is weggenomen, kunnen we hier geen goed besluit over nemen. Want straks verdwijnen er toch veel banen, of zitten toekomstige bewoners van de Winkelsteeg in de overlast. Dat moeten we niet willen. Daarom moeten de gevolgen voor de bedrijven onafhankelijk onderzocht worden.” 

Reactie toevoegen

U bent hier