h
 
14 juli 2017

SP wil centrum bereikbaar houden per bus

De SP is niet blij met de plannen om een deel van de bussen uit het stadscentrum te weren. Het college stelt onder meer  voor om na de renovatie van de Waalbrug de buslijnen door de Burchtstaat en de Waalkade op te heffen en om te laten rijden via de singels. De SP vreest een verschraling van het OV-aanbod naar het centrumgebied en wil niet dat reizigers hiervan de dupe worden. 

Lees verder
7 juli 2017

SP: Computer voor alle middelbare scholieren

Foto: red.Ant

Alle schoolgaande kinderen in Nijmegen kunnen voortaan een Ipad, notebook of laptop tot hun beschikking hebben. Een voorstel van de SP om voor kinderen uit armere gezinnen via de scholen een computer te regelen is aangenomen in de gemeenteraad. Op middelbare scholen is een Ipad of notebook steeds vaker een noodzakelijk en verplicht leermiddel. Voor ouders is dit een kostenpost van 100 tot 170 euro per jaar, een bedrag dat voor een gezin op bijstandsniveau moeilijk is op te brengen. De oude regeling voorzag in één computer per gezin met kinderen vanaf groep 6 op de basisschool. Elk jaar maakten ongeveer 400 gezinnen met een laag inkomen gebruik van deze computerregeling. Met de nieuwe regeling kan elke middelbare scholier een laptop of notebook leasen via de school.

Lees verder
5 juli 2017

Dorpensingel een stap dichterbij

Foto: Gerard Verschooten

De gemeente Nijmegen gaat onderzoeken of het mogelijk is om de  Dorpensingel-Oost op een alternatieve manier aan te leggen. Dit naar aanleiding van een plan dat gezamenlijk is opgesteld door bewoners van Lent en Ressen voor de aanleg van een 'Dorpensingel-light'. In de nieuwe variant moet gekeken worden naar een groene inpassing in de omgeving waarbij er op de weg ook niet harder dan 50km/u gereden kan worden. De SP is blij met deze ontwikkeling en juicht het toe dat Nijmegen en Lingewaard samen gaan kijken naar het verkeer in het gebied.

Lees verder
5 juli 2017

Nijmegen gaat werken aan één bustarief voor de stad

Op initiatief van de de SP heeft de gemeenteraad uitgesproken dat er één bustarief voor de stad moet komen. Nu betalen mensen uit Lindenholt, Dukenburg, Lent en Nijmegen-Noord dubbel zoveel voor een los kaartje. De SP vindt dat iedereen in Nijmegen belangrijke voorzieningen als het stadscentrum of de ziekenhuizen voor een redelijk bus tarief moet kunnen bereiken. Het gemeentebestuur gaat hierover in overleg met busbedrijf Breng en de provincie.

Lees verder
5 juli 2017

SP: gedeelte Honigcomplex behouden

De SP wil graag een deel van het Honigcomplex behouden. De partij vindt met name het oude monumentale deel de moeite van het behouden waard. Het college van B en W heeft eerder al toegezegd te onderzoeken wat behoud van (een deel van) de Honig gaat kosten. Zodra bekend is welke kosten gemoeid zijn met het behoud van de Honig, zal de gemeenteraad een besluit nemen over de toekomst van dit industrieel erfgoed.

Lees verder
3 juli 2017

Gouden hark voor schoolbestuur Wijchen

Foto: Sam van der Wal / ROOD Nijmegen

Vandaag heeft ROOD Nijmegen “De Gouden Hark” overhandigd aan het bestuur van de Stichting Kans en Kleur. Vorige week kwam naar buiten dat deze stichting salaris heeft gekort van de stakende leraren van basisscholen in Wijchen. De gouden hark staat symbool voor de harkerige houding van de raad van bestuur van de scholen. Vorige week dinsdag was er een landelijke staking van leraren in het basisonderwijs.

Lees verder
30 juni 2017

Portaal aan de slag met eisen huurders Zwanenveld

Foto: Marij Feddema / SP Nijmegen

Een eerste succes voor de huurders in Zwanenveld. Vandaag kwam de buurt in actie om woningcorporatie Portaal 180 handtekeningen aan te bieden. Bewoners eisen dat Portaal de schimmel en tocht in hun huizen en de rattenplaag in de buurt aanpakt. Ook willen zij inspraak, want ze voelen zich al jaren niet gehoord. Portaal nam de 180 handtekeningen in ontvangst en belooft beterschap. In 2018 gaan ze beginnen met het verbeteren van de woningen, en ze gaan snel in overleg met de bewoners over de ideeën en de belangen van de huurders. Portaal heeft beloofd om over twee weken uitgebreid te reageren op de eisen van de huurders.

Lees verder
30 juni 2017

ROOD NIJMEGEN ONDERZOCHT DISCRIMINATIE IN NIJMEEGS DEURBELEID

Foto: Sam van der Wal / ROOD Nijmegen

ROOD Nijmegen heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar discriminatie bij Nijmeegse uitgaansgelegenheden, waarbij er vooral is gekeken naar 'selectie aan de deur', of te wel het deurbeleid.

Lees verder
26 juni 2017

Huurders Zwanenveld overhandigen eisen aan Portaal bij bezoek aan de buurt

Foto: Matthias van Hunnik

Huurders uit Zwanenveld hopen op een luisterend oor wanneer verhuurder Portaal donderdag 29 juni een bezoek brengt aan de buurt. Bewoners gaan Portaal de eisen van de huurders overhandigen. Meer dan 170 van de 250 huurders van eengezinswoningen in de buurt Zwanenveld 40e straten hebben getekend voor deze gezamenlijke eisen. Bewoners vragen om renovatie van de woning, een lagere huur en aanpak van overlast van ratten, vocht en schimmel. Ook willen ze dat Portaal beter luistert naar de klachten en belangen van de huurders. “Het bezoek van Portaal aan de buurt is een goede eerste stap”, aldus de bewoners. Een maand geleden zijn de bewoners in actie gekomen, met steun van de SP.

Lees verder
24 juni 2017

Opinie: Biomassa-centrale maakt groene stad weer stukje grijzer

Foto: SP

Vorige week verbaasde 'warmteregisseur' en voormalig GroenLinks-wethouder Jan van der Meer zich in deze krant over de uitspraak van Provinciale Staten die een rem willen op het verbranden van hout voor warmte en energie. Als gemeenteraadslid in Nijmegen ben ik juist blij met deze uitspraak van de provincie. In Nijmegen-West, waar voorheen de kolencentrale stond te roken moet namelijk nu een biomassacentrale komen. Om onze behoefte aan biomassa te voeden is geen bos in Gelderland groot genoeg. Bovendien zijn er terechte vragen over de uitstoot van deze nieuwe centrale die mogelijk weer in Nijmegen-West terechtkomt.

Lees verder

Pagina's