h

“De aandacht moet naar Gaza, niet naar de vorm van het protest”

11 juni 2024

“De aandacht moet naar Gaza, niet naar de vorm van het protest”

Foto: Marij Feddema / SP Nijmegen

Aldus schrijver en columnist Willem Claassen in de Gelderlander op dinsdag 11 juni. En het is precies hierom dat de fracties van PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren en SP het handelen en de uitspraken van de burgemeester van Nijmegen bekritiseren en bevragen.
Dagelijks zien we de vreselijke beelden uit Gaza, waar sinds het begin van de oorlog meer dan 35.000 mensen zijn gedood, waaronder veel kinderen, en waar het geweld in hevigheid alleen maar toe lijkt te nemen. Volgens de mensenrechtenraad van de VN is er zelfs een genocide in de maak .  

Foto boven: de SP deelt water en meloenen uit bij het tentenkamp op 14 mei
Veel mensen in Nederland, en ook in Nijmegen, zijn diep geraakt hebben de behoefte om zich uit te spreken voor vrede en een einde aan de gewelddadige verschrikkingen in Gaza. Mensen spreken zich uit door lezingen te organiseren, hulporganisaties te steunen en door het deelnemen aan demonstraties. De gemeente heeft wat ons betreft een belangrijke rol bij deze demonstraties, waarbij vernielingen natuurlijk niet mogen. Tegelijkertijd mogen die incidenten nooit aanleiding zijn om het recht op vreedzaam protest algeheel te beperken. Wij zijn solidair met alle Nijmegenaren die zich uitspreken voor vrede, voor een einde aan de mensenrechtenschendingen en tegen het afschuwelijke geweld in Gaza.
De fracties willen:

  • Dat de gemeente Nijmegen inwoners die gebruik maken van hun recht op demonstraties ondersteunt en faciliteert in plaats van deze demonstraties ernstig in te perken , weg te stoppen op een onzichtbare plek en te criminaliseren.
  • Dat de burgemeester waardeoordelen en negatieve uitlatingen over de demonstraties, de deelnemers en hun sympathisanten achterwege laat. Deze passen niet bij het recht van iedere Nijmegenaar om zich uit te kunnen spreken tegen onrecht.

Op woensdag 12 juni aanstaande zullen de fracties van PvdA, SP, GroenLinks en Partij voor de Dieren de burgemeester bevragen over het recht op demonstratie, de ernstige inperking hiervan en de negatieve en stereotype uitlatingen over demonstranten.
We eindigen dit persbericht met waar de aandacht naar toe zou moeten.
“De aandacht moet naar Gaza. Naar de bombardementen op vluchtelingenkampen, ziekenhuizen, scholen en huizen. Naar het tegenhouden van voedsel en medicijnen, naar het beschieten van hulpverleners en journalisten en ga zo door.”

 
Het oorlogsgeweld moet stoppen, er moet op grote schaal hulp en zorg naar Gaza en de Palestijnse bevolking verdient vrijheid, rechten en zelfbeschikking.

Reactie toevoegen

U bent hier