h

Nieuws uit 2011

28 april 2011

SP: geen geld naar doortrekking A15

De gemeente Nijmegen mag geen geld steken in de plannen voor de doortrekking van de A15. Dat stelde raadslid Cor van Norel gisteren in de gemeenteraad waar de mobiliteitsplannen voor de Stadsregio werden besproken. Van Norel diende een amendement in waarin hij er voor pleitte dat er vanuit de gemeente Nijmegen en/of de Stadsregio geen financiële middelen voor het project worden vrijgemaakt.

Lees verder
28 april 2011

Gemeenteraad verwerpt bestuursakkoord

De Nijmeegse gemeenteraad verzet zich tegen het bestuursakkoord dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten met het Rijk wil sluiten. De SP is net als de PvdA, GroenLinks en D66 fel tegen de plannen van het kabinet om taken van het Rijk over te dragen aan de gemeenten zonder daar een passend budget bij te leveren. In het akkoord staat onder andere dat de Wajong, Jeugdzorg en de AWBZ door de gemeenten moeten worden uitgevoerd en dat het budget voor re-integratie met twee-derde slinkt. Met het akkoord is een miljardenbezuiniging gemoeid die mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt hard zal treffen.

Lees verder
22 april 2011

Thema-avond 12 mei: Hoe houden we Nijmegen sociaal?

De SP Nijmegen nodigt u uit voor de thema-avond "Hoe houden we Nijmegen sociaal?". Op deze avond bespreken we de gevolgen van de grove bezuinigingen waarmee het kabinet Rutte onze stad confronteert. Het stadsbestuur van GroenLinks, PvdA en D66 legt de rekening van de crisis neer bij mensen in de gesubsidieerde arbeid en de WMO en geeft ondertussen de grootste bedrijven in de stad miljoenen belastingverlaging. Dat móet socialer kunnen. Welke alternatieven biedt de SP en hoe dragen we die uit? Hoe kan de SP er in Nijmegen voor zorgen dat mensen die het moeilijk hebben niet nog meer in de kou komen te staan?

Lees verder
14 april 2011

SP vroeg aan de bedrijfspoort bij Breed

De SP Nijmegen is begonnen met het afnemen van enquêtes bij werknemers van de sociale werkvoorzieninginstantie Breed. Dinsdag en donderdag stonden SP-ers in alle vroegte aan de bedrijfspoort om de medewerkers van het bedrijf te vragen naar hun ervaringen op de werkvloer. De medewerkers toonden zich verheugd over de mogelijkheid om hun mening te geven en vulden de enquêtes graag in.

Lees verder
5 april 2011

Referendumaanvraag Heumensoord geldig verklaard

De referendumcommissie van de gemeente Nijmegen heeft het verzoek tot het houden van een referendum over de verkoop van Heumensoord geldig verklaard. Dit verzoek werd ingediend door actiecomité Red het Bos namens meer dan 2000 Nijmegenaren. Actiecomité Red het Bos, een initiatief van de SP wil voorkomen dat de Gemeente Nijmegen Heumensoord verkoopt aan waterbedrijf Vitens.

Lees verder
4 april 2011

De sociale werkplaats aan het woord

De SP gaat enquêtes afnemen onder werknemers van de sociale werkvoorziening Breed. Er is veel onrust bij de sociale werkplaatsen, omdat het Kabinet forse bezuinigingen wil gaan doorvoeren. Er vallen nu al ontslagen, er zijn plaatsingsstops aangekondigd en er wordt bezuinigd op de begeleiding. De SP wil daarom weten hoe het nu bij Breed is gesteld. In februari lanceerde SP-leider Emile Roemer een groot landelijk onderzoek onder medewerkers van de sociale werkplaatsen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier