h

De sociale werkplaats aan het woord

4 april 2011

De sociale werkplaats aan het woord

De SP gaat enquêtes afnemen onder werknemers van de sociale werkvoorziening Breed. Er is veel onrust bij de sociale werkplaatsen, omdat het Kabinet forse bezuinigingen wil gaan doorvoeren. Er vallen nu al ontslagen, er zijn plaatsingsstops aangekondigd en er wordt bezuinigd op de begeleiding. De SP wil daarom weten hoe het nu bij Breed is gesteld. In februari lanceerde SP-leider Emile Roemer een groot landelijk onderzoek onder medewerkers van de sociale werkplaatsen.

Over werknemers in de sociale werkvoorziening wordt al veel gesproken. Met mensen in de sociale werkplaats wordt echter veel te weinig gesproken. Door middel van het onderzoek ‘de sociale werkplaats aan het woord’ wil de SP de mening horen van de ervaringsdeskundigen op de werkvloer.

De afgelopen jaren trok SP-raadslid Senay Akdemir meerdere malen aan de bel om de slechte werksfeer bij Breed in de gemeenteraad aan de kaak te stellen. De SP is benieuwd of de maatregelen die daarop volgden succesvol zijn geweest. In de enquete worden de medewerkers van Breed onder andere gevraagd naar de werkdruk, hun mening over de maatregelen van het huidige kabinet, of ze voldoende worden begeleid en of het loon voldoende is.

Het onderzoek maakt deel uit van de campagne ‘Armoede werkt niet’. De enquete is ook op internet in te vullen. Klik hier

U bent hier