h

Werk en inkomen

2 april 2024

Nijmeegse SP en PvdA bevragen wethouder over achterstanden armoederegelingen

Foto: Photograaff / Creative Commons

De SP en PvdA in Nijmegen stellen woensdag 3 april mondelinge vragen over de achterstanden bij armoederegelingen van de gemeente Nijmegen. Door de achterstanden lukt het de gemeente niet om inwoners binnen 8 weken te helpen, terwijl dit wettelijk verplicht is.
Volgens de gemeente zijn er vertragingen bij het verwerken van aanvragen voor armoederegelingen, zoals de energietoeslag, bijzondere bijstand en individuele inkomenstoeslag. Deze vertragingen leiden tot extra stress en onzekerheid voor inwoners die al in financiële moeilijkheden verkeren.

Lees verder
1 november 2023

SP wil maatwerkbanen behouden 

De Nijmeegse SP verzet zich tegen  het plan van coalitiepartijen GroenLinks, Stadspartij en D66 om te bezuinigen op het aantal maatwerkbanen. Volgens fractielid Menno Uphoff zijn de maatwerkbanen belangrijk voor mensen die anders moeilijk aan het werk komen. “Dit is dus een belangrijke  voorziening die we moeten behouden. Bezuinigen levert ook nog eens een stuk minder op dan de gemeente denkt, want deze mensen ontvangen nu een bijstandsuitkering en zonder maatwerkbaan blijft dat zo.” 

Lees verder
4 juli 2023

Kwakzalvers verdienen aan de Meedoenregeling

Foto: KaCey97078 / Creative Commons

Het is niet acceptabel dat kwakzalvers verdienen aan de Nijmeegse Meedoenregeling. Dat vindt de Nijmeegse SP, die samen met de PvdA vragen heeft gesteld na onthullingen van Omroep Gelderland. “Kwakzalvers beweren oplossingen te hebben voor gezondheidsklachten, maar draaien mensen een rad voor hun ogen”, zegt fractievolger Menno Uphoff. “Het kan niet zo zijn dat de gemeente dit soort praktijken faciliteert. De Meedoenregeling is bedoeld om mensen met een laag inkomen mee te laten doen aan de maatschappij, niet om de zakken van oplichters te vullen.”

Lees verder
29 juni 2023

SP-Hulpdienst steunt werknemers WerkBedrijf

Medewerkers van de sociale werkplaats hebben zich recent weer gemeld bij de hulpdienst van de Nijmeegse SP. Zij voelen zich niet gehoord door het WerkBedrijf en stellen dat er onvoldoende rekening met hen wordt gehouden. Hulpdienst-medewerker Angelique Hummels ging met hen in gesprek, en kaartte hun problemen aan bij het WerkBedrijf. De SP wil snelle verbetering voor de medewerkers. Hummel: "Die mensen moeten zich eindelijk prettig voelen op hun werk."

Lees verder
1 februari 2023

Energietoeslag weer automatisch uitkeren

De gemeente moet de energietoeslag weer automatisch uitkeren en niet op aanvraag, vindt de Nijmeegse SP. Fractielid Menno Uphoff diende woensdagavond een voorstel in om de recente wijziging in de regeling terug te draaien. “De regeling zoals toenmalig SP-wethouder Petra Molenaar hem vorig jaar opgezet was uitstekend: simpel en laagdrempelig. Onbegrijpelijk dat het nieuwe college met de Stadspartij nu bureaucratische barrières wil opwerpen.”

Lees verder
21 december 2022

Meer geld voor stadsbanen, minder voor falende re-integratie

Nijmegen moet meer geld uitgeven aan lokale stadsbanen en minder aan het regionaal Werkbedrijf, vindt de Nijmeegse SP. Woensdag bespreekt de gemeenteraad een voorstel van fractielid Menno Uphoff om minder geld over te maken naar het Werkbedrijf, en meer aan lokale stadsbanen.  “We geven liever geld uit om mensen direct aan een baan te helpen, dan aan een slecht presterend reïntegratiebedrijf.”

Lees verder
14 juli 2022

Nijmegen verlaagt toeslag jongeren met beperking

Foto: ANP

De gemeente Nijmegen verlaagt de toeslag voor jongeren die vanwege een medische beperking niet kunnen werken. Hoewel de toeslag vorig jaar nog omhoog ging, wordt deze door het nieuwe gemeentebestuur verlaagd voor jongeren tussen de 18 en 21. Onacceptabel, volgens de Nijmeegse SP. Fractievolger Menno Uphoff: “Dit is een klap voor Nijmeegse jongeren met een beperking.”

Lees verder
6 april 2022

Nijmegen bestrijdt energiearmoede

Foto: Peter Asquith / Creative Commons

Op korte termijn krijgen 17.700 Nijmeegse huishoudens een energietoeslag van 600 euro. Daarmee worden de stijgende energielasten (deels) gecompenseerd. Daarna komt er als het aan SP-wethouder Petra Molenaar ligt nog 200 euro bij, mits de gemeenteraad akkoord gaat. “Veel mensen met een laag inkomen worden hard getroffen door de explosief stijgende energieprijzen. Op deze manier willen we een zo groot mogelijke groep Nijmegenaren financieel tegemoet komen.”

Lees verder
24 februari 2022

Start gemaakt met basisbanen

Ondanks een krappere arbeidsmarkt, lukt het niet alle Nijmegenaren om een passende baan te vinden. Voor mensen die geen kans maken op een betaalde baan, maar wel graag willen werken, gaat de gemeente daarom basisbanen realiseren. Het streven van de gemeente is dat komend jaar 15 mensen in een basisbaan kunnen starten.

Lees verder
19 februari 2022

Nijmegen helpt bij energiearmoede

Door de stijgende gasprijzen komen steeds meer Nijmegenaren in de financiële problemen. Zeker mensen die al rond moesten komen van weinig inkomen, hebben het nu extra zwaar. De gemeente Nijmegen zet daarom extra in op de bestrijding van energie-armoede.

Lees verder

Pagina's

U bent hier