h

Werk en inkomen

12 juli 2016

SP: verruim bijverdienmogelijkheden bijstand

De bijverdienmogelijkheid in de bijstand mag wat de SP betreft uitgebreid worden. Op de politieke avond van 13 juli dient gemeenteraadslid Maarten Sweep een voorstel in om dit te regelen. "De beste weg naar werk is werk", aldus Sweep.

Lees verder
11 juli 2016

Korting bijzondere bijstand van de baan

Een sociale gemeente ontziet de minima.  Met die boodschap verzette de SP zich de afgelopen maanden tegen de plannen van het stadsbestuur om te bezuinigen op de bijzondere bijstand. Op 6 juli werd een voorstel van SP, PvdA, GroenLinks en Stadspartij DNF aangenomen dat een streep zette door deze plannen.

Lees verder
19 mei 2016

SP: korting bijzondere bijstand van tafel

Een sociale stad kort haar minima niet op de bijzondere bijstand. Dat bepleitte de SP recent in de gemeenteraad.

Lees verder
17 maart 2016

Nijmegen verdient een beter Breed

Foto: Bernadette Kral / SP Nijmegen

Het Nijmeegse stadsbestuur gaat serieus aan de slag met de aanbevelingen van het SP-rapport over Breed. Een voorstel van SP, GroenLinks en VSP om de situatie voor de Breed-medewerkers te verbeteren werd op 16 maart met brede steun aangenomen door de gemeenteraad.

Lees verder
18 februari 2016

Bijverdienen in de bijstand ook in Nijmegen mogelijk

De beste weg naar werk is werk. Met die gedachte pleitte SP-gemeenteraadslid Maarten Sweep voor de mogelijkheid tot bijverdienen in de bijstand. Gedurende 6 maanden moeten bijstandsgerechtigden 198 euro per maand kunnen bijverdienen. Inmiddels heeft ook het Nijmeegse stadsbestuur besloten om deze ruimte te bieden.

Lees verder
15 februari 2016

Geef gedupeerden kostendelersnorm tweede kans

Wie van een uitkering leeft en tijdelijk iemand in huis neemt, zou niet direct op zijn of haar uitkering gekort moeten worden. Dat bepleiten de SP en GroenLinks, die woensdagavond in de gemeenteraad een voorstel indienen voor een soepelere toepassing van de zogeheten kostendelersnorm. Maarten Sweep, gemeenteraadslid namens de SP: “De kostendelersnorm lijdt in Nijmegen tot schrijnende situaties. Mensen die tijdelijk een dakloze, asielzoeker of iemand in een crisissituatie in huis nemen worden daarvoor gestraft met een korting op de uitkering. Barmhartigheid wordt gestraft, goede Samaritanen worden in de armoede gestort. Dat is de omgekeerde wereld. Zulke situaties die we moeten vermijden. Andere gemeenten gaan daarom al soepeler om met de kostendelersnorm, Nijmegen moet dat goede voorbeeld volgen.”

Lees verder
5 februari 2016

SP: pak misstanden Breed aan

Foto: Bernadette Kral / SP Nijmegen

Wat de SP betreft moeten de problemen bij Breed snel aangepakt worden. Dat zegt gemeenteraadslid Maarten Sweep in een reactie op de 110 meldingen – vaak met meerdere klachten - bij het meldpunt van de SP. Medewerkers van Breed doen hun beklag over intimidatie, minachting en gebrek aan passend werk. Sweep: “Er lijkt bij Breed sprake te zijn van een angstcultuur. Mensen voelen zich opgejaagd in plaats van beschermd. Daar komt nog eens bij dat er buiten Breed te weinig plekken zijn waar ze gedetacheerd kunnen worden.”

Lees verder
28 januari 2016

SP organiseert bijeenkomst voor medewerkers Breed

Foto: Erik Claus / SP Nijmegen

Op dinsdagavond 2 februari organiseert SP Nijmegen een bijeenkomst voor medewerkers van Breed. Hier wordt het rapport besproken dat is opgesteld op basis van de klachten die zijn binnengekomen op het meldpunt dat de SP afgelopen juli opende.

Lees verder
12 januari 2016

SP wil aanpak misstanden werkervaringsplaatsen

Uitbuiting via werkervaringsplaatsen komt steeds vaker voor en moet een halt toe worden geroepen. Dat stelt de SP naar aanleiding van publicaties van FNV Jong en de KRO over misstanden bij starterstrajecten. Gemeenteraadslid Maarten Sweep wil dat de gemeente inventariseert in hoeverre deze praktijken in Nijmegen voorkomen. “Het doel van werkervaringsplaatsen is dat jongeren die beginnen op de arbeidsmarkt makkelijker aan werk komen. Dat uitgangspunt steunt de SP. Maar het moet er niet toe leiden dat werkgevers voor een dubbeltje op de eerste rang gaan zitten en gekwalificeerd werk gaan onderbetalen. Dat lijkt nu veelvuldig te gebeuren. Ik wil van het stadsbestuur weten hoe het er in Nijmegen voorstaat.”

Lees verder
23 november 2015

SP wil experiment met regelvrije bijstand

Op de politieke avond van 25 november besluit de gemeenteraad van Nijmegen over een experiment met bijverdienen in de bijstand. Bijstandsgerechtigden mogen hierbij tot een bepaalde hoogte bijverdienen naast hun uitkering, en hoeven niet meer aan tal van verplichtingen te doen. Voordat het experiment van start gaat moet het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nog toestemming geven. De SP steunt het experiment: “Uitkeringsgerechtigden worden de laatste jaren aan allerlei kanten opgejaagd. Als we in Nijmegen de eerste stap kunnen zetten om deze praktijk een halt toe te roepen is dat een goede zaak.”

Lees verder

Pagina's

U bent hier