h

Werk en inkomen

22 september 2012

SP: Eerlijk loon voor werk

De SP-fractie kan zich niet vinden in de nieuwe plannen die de gemeenteraad heeft aangenomen voor het gemeentelijk re-integratiebeleid. Op de SP na stemden alle Nijmeegse partijen in met het voorstel van het stadbestuur om mensen met behoud van uitkering te laten werken. De SP is van mening dat werk moet lonen en vindt de plannen daarom niet deugen.

Lees verder
9 december 2011

Bussen naar Armoede Werkt Niet manifestatie morgen in Den Bosch

Voor de manifestatie 'Armoede Werkt Niet' komende zaterdag 10 december in Den Bosch vertrekt vanaf busstation Dukenburg een bus. Mensen die zich hebben opgegeven voor de bus kunnen met de bus meer die vertrekt om 11.00. Zorg dat je op tijd bent!

Lees verder
16 november 2011

Maak een vuist! Manifestatie 10 december

Kom naar de manifestatie om samen een vuist te maken tegen de forse bezuiniging op mensen met een beperking! De plannen van het kabinet Rutte om mensen die het al niet breed hebben de rekening van de crisis te laten betalen moeten zo snel mogelijk van tafel. Jonggehandicapten, bijstandsgerechtigden en werknemers van de sociale werkplaats moeten een deel van hun inkomen inleveren en 60.000 plekken in de sociale werkvoorziening worden geschrapt. Hierdoor zullen tienduizenden mensen achter de geraniums en in de armoede belanden of ze worden aan het werk gezet onder het minimumloon.

Lees verder
25 mei 2011

7 juni: kom in actie voor gesubsidieerde arbeid !

Ondanks fel protest van vele gesubsidieerde werkers besloot het Nijmeegse college vorig najaar om flink te bezuinigen op gesubsidieerde banen. Nu staan de banen van zeshonderd gesubsidieerde werkers op de tocht en worden zij veroordeeld tot een uitkering. Zo ver komt het niet als het aan de SP ligt. Dinsdag 7 juni vindt een actiebijeenkomst plaats voor alle gedupeerden.

Lees verder
28 april 2011

Gemeenteraad verwerpt bestuursakkoord

De Nijmeegse gemeenteraad verzet zich tegen het bestuursakkoord dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten met het Rijk wil sluiten. De SP is net als de PvdA, GroenLinks en D66 fel tegen de plannen van het kabinet om taken van het Rijk over te dragen aan de gemeenten zonder daar een passend budget bij te leveren. In het akkoord staat onder andere dat de Wajong, Jeugdzorg en de AWBZ door de gemeenten moeten worden uitgevoerd en dat het budget voor re-integratie met twee-derde slinkt. Met het akkoord is een miljardenbezuiniging gemoeid die mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt hard zal treffen.

Lees verder
14 april 2011

SP vroeg aan de bedrijfspoort bij Breed

De SP Nijmegen is begonnen met het afnemen van enquêtes bij werknemers van de sociale werkvoorzieninginstantie Breed. Dinsdag en donderdag stonden SP-ers in alle vroegte aan de bedrijfspoort om de medewerkers van het bedrijf te vragen naar hun ervaringen op de werkvloer. De medewerkers toonden zich verheugd over de mogelijkheid om hun mening te geven en vulden de enquêtes graag in.

Lees verder
4 april 2011

De sociale werkplaats aan het woord

De SP gaat enquêtes afnemen onder werknemers van de sociale werkvoorziening Breed. Er is veel onrust bij de sociale werkplaatsen, omdat het Kabinet forse bezuinigingen wil gaan doorvoeren. Er vallen nu al ontslagen, er zijn plaatsingsstops aangekondigd en er wordt bezuinigd op de begeleiding. De SP wil daarom weten hoe het nu bij Breed is gesteld. In februari lanceerde SP-leider Emile Roemer een groot landelijk onderzoek onder medewerkers van de sociale werkplaatsen.

Lees verder
16 november 2010

Pepernoten voor stakende postbodes

Vandaag vindt er een landelijke staking plaats onder postbodes, met een manifestatie in Den Haag. Ook de Nijmeegse postbodes waren massaal op komen dagen bij het Triavium waar ze door bussen werden opgehaald om naar Den Haag te gaan. De Nijmeegse SP ging ze persoonlijk uitzwaaien.

Lees verder
6 november 2010

Bezuiniging gesubsidieerde arbeid: 'Onnodig, dom en kortzichtig'

Vele honderden mensen in Nijmegen zijn bezorgd, boos en verontwaardigd over de plannen van het stadsbestuur om komende twee jaar driekwart van de 800 gesubsidieerde banen te schrappen. Dit betekent voor een groot deel van de werkers in de gesubsidieerde arbeid dat ze terugvallen in de bijstand. Bovendien betekent dit het einde voor vele tientallen kleine organisaties die nu alleen kunnen bestaan dankzij de inzet van medewerkers met een gesubsidieerde baan. Kinderboerderijen, naschoolse opvang, hobbywerkplaatsen, sportclubs, jongerencentra, wijkwinkels, kleine musea en educatieve natuurtuinen allemaal worden ze hard getroffen door de bezuinigingswoede van de coalitiepartijen GroenLinks, PvdA en D66.

Lees verder
28 oktober 2010

Gesubsidieerde werkers op straat, het kan anders!

Het stadsbestuur (GroenLinks, PvdA, D66) wil bezuinigen op gesubsidieerde banen in Nijmegen. Veel kleine maar zeer nuttige organisaties zoals de kinderboerderij, de naschoolse opvang, de hobbywerkplaats maar ook sportclubs enzovoorts kunnen bestaan dankzij de inzet van hun gesubsidieerde werknemers . Doordat de gemeente niet meer wil bijdragen aan deze banen dreigen deze organisaties ten onder te gaan en komen mensen op straat te staan. De SP vindt de bezuinigingsmaatregel dan ook dom en kortzichtig.

Lees verder

Pagina's

U bent hier