h

Comité thuiszorgmedewerkers naar Nijmeegse politiek: "Laat ons niet in de steek!"

1 april 2013

Comité thuiszorgmedewerkers naar Nijmeegse politiek: "Laat ons niet in de steek!"

Tijdens de politieke avond van woensdag 3 april zal het comité “Wij zijn de thuiszorg Nijmegen” aan wethouder Frings een “(onder)steek” aanbieden, onder het motto “Laat ons niet in de steek”. (Een ondersteek is een po voor bedlegerige patiënten.) Het comité wil met deze actie de Gemeente Nijmegen oproepen in te grijpen in het conflict tussen Axxicom en de nieuwe zorgaanbieders Verian, T-zorg en TSN.

Op dit moment weigeren de nieuwe zorgaanbieders het personeel over te nemen onder de zelfde CAO-arbeidsvoorwaarden zoals die laatstelijk op de werknemer van toepassing waren. Dit betekent een achteruitgang in salaris van 20 tot 30 % voor honderden thuiszorgmedewerkers. Het comité zal ook met een informatiestand in de hal aanwezig zijn en en inspreken tijdens de burgerronde.

Op dinsdag 5 maart is het comité "Wij zijn de thuiszorg Nijmegen" opgericht. Het comité gaat de komende tijd de strijd aan voor het behoud van banen, arbeidsvoorwaarden en goede zorg voor iedereen die dat nodig heeft. Voor het personeel van thuiszorgorganisatie Axxicom, de verliezende partij in de aanbesteding, staan banen op de tocht en dreigt er inkomensverlies (20-30%) bij overname door een andere zorgaanbieder. Het comité wil wethouder Frings en de Nijmeegse raadsleden vragen zich in te spannen voor hun baan, salaris en zorg voor de cliënten. Namens het comité zal Jannie Visser inspreken tijdens de burgerronde van de politieke avond.

De thuiszorgmedewerkers maken zich grote zorgen over hun cliënten, of zij in de toekomst nog wel zorg krijgen van dit kabinet. Mensen die al jarenlang bij de thuiszorg werken worden nu geconfronteerd met uitholling van hun beroep. Niet meer de thuis-zórg zijn, maar alleen nog de thuis-húlp zijn die de WC poetst. Deze thuiszorgmedewerkers, georganiseerd in het comité "Wij zijn de thuiszorg Nijmegen", gaan hier de strijd over aan. De komende tijd wil het comité aan de Nijmeegse politiek duidelijk maken dat deze aanbesteding onzorgvuldig en onoplettend is uitgevoerd en dat de gevolgen voor personeel en cliënten onaanvaardbaar zijn. Daarnaast gaat het comité de strijd aan tegen de drastische bezuinigingen die het kabinet VVD-PvdA wil doorvoeren in de thuiszorg.

Zaterdag 6 april: Breng de strijd voor de thuiszorg van Nijmegen naar Den Haag
Thuiszorgmedewerkers Nijmegen laten niet met zich sollen

U bent hier