h

Werk en inkomen

23 november 2015

SP wil experiment met regelvrije bijstand

Op de politieke avond van 25 november besluit de gemeenteraad van Nijmegen over een experiment met bijverdienen in de bijstand. Bijstandsgerechtigden mogen hierbij tot een bepaalde hoogte bijverdienen naast hun uitkering, en hoeven niet meer aan tal van verplichtingen te doen. Voordat het experiment van start gaat moet het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nog toestemming geven. De SP steunt het experiment: “Uitkeringsgerechtigden worden de laatste jaren aan allerlei kanten opgejaagd. Als we in Nijmegen de eerste stap kunnen zetten om deze praktijk een halt toe te roepen is dat een goede zaak.”

Lees verder
12 november 2015

Nijmegen jeugdloonvrij

Nijmegen voegt zich in het rijtje gemeenten dat zich jeugdloonvrij verklaart. Op de politieke avond van 11 november werd een voorstel aangenomen om het jeugdloon in Nijmegen niet te hanteren.

Lees verder
21 oktober 2015

Alternatief voor Workfast

Wie in de bijstand zit en aan zijn reïntegratie moet werken, hoeft daarvoor niet meer verplicht naar Workfast. Er zal namelijk ook een alternatief aangeboden worden. Op de politieke avond van 21 oktober werd een voorstel van de SP om dit te bewerkstelligen aangenomen. Workfast, het jobcoachingbedrijf waarmee Nijmegen sinds 2013 samenwerkt, is al geruime tijd omstreden. Diverse andere gemeenten verbraken de samenwerking na klachten over intimidatie en respectloze bejegening van bijstandsgerechtigden. Ook in Nijmegen waren er klachten, die de SP verzamelde in een zwartboek. Daarna liet de gemeente zelf ook nog een onderzoek uitvoeren.

Lees verder
29 september 2015

SP: geef uitkeringsgerechtigden een stem

Als het aan de SP ligt komen er klantenpanels waarin Nijmeegse uitkeringsgerechtigden meepraten over de invulling van het sociale zekerheidsbeleid. Ook krijgt Nijmegen een cliëntenraad waarin uitkeringsgerechtigden zitten. Twee voorstellen van SP-gemeenteraadslid Maarten Sweep om dit te bewerkstelligen werden op 23 september met bijna raadsbrede steun aangenomen. Het stadsbestuur moet hier nu serieus werk van maken.

Lees verder
25 september 2015

SP organiseert bijeenkomst over Breed

Op dinsdag 6 oktober organiseert SP Nijmegen een informatieavond voor medewerkers van Breed. Dit naar aanleiding van klachten die de SP van Breed-medewerkers heeft ontvangen over de omstandigheden waaronder zij werken. SP-gemeenteraadslid Maarten Sweep en FNV-bestuurder Paul Lempens zullen bij de bijeenkomst aanwezig zijn.

Lees verder
11 september 2015

SP: WorkFast overschrijdt vaak de grens

De SP wil met de rest van de gemeenteraad opnieuw in debat over WorkFast, de verzorger van reïntegratietrajecten voor bijstandsgerechtigden. Dit naar aanleiding van het onderzoek van de gemeente, wat deze week is gepubliceerd. Een kwart van de deelnemers aan WorkFast is ontevreden over de begeleiding.

Lees verder
31 augustus 2015

Taart voor protesterende ambulancemedewerkers

Foto: Matthias van Hunnik

Al wekenlang voeren ambulancemedewerkers in diverse steden actie voor een betere cao. Maandagochtend 31 augustus verzamelden zij op Plein 1944 in Nijmegen. De SP was aanwezig om ze een hart onder de riem te steken en deelde taart uit.

Lees verder
14 juli 2015

SP start onderzoek naar Breed

Foto: Erik Claus / SP Nijmegen

De SP opent een meldpunt voor medewerkers van Breed in Nijmegen. Dit naar aanleiding van klachten die bij de SP zijn binnengekomen. Sinds januari is er in de sociale werkvoorziening geen plaats meer voor nieuwe werknemers – een gevolg van de bezuinigingen van het kabinet. De mensen die er nog wel zitten hebben klachten geuit over de omstandigheden waaronder zij werken. Het meldpunt van de SP moet meer duidelijkheid geven over hoe de situatie op de werkvloer echt is.

Lees verder
12 juli 2015

SP: ook in Nijmegen onterechte bijstandsboetes terugbetalen

Bijstandsgerechtigden die op grond van de Fraudewet ten onrechte een boete hebben gekregen, moeten deze terugbetaald krijgen. Dat vindt SP-gemeenteraadslid Maarten Sweep, die hierover woensdagavond vragen stelde aan het stadsbestuur.

Lees verder
7 juli 2015

SP: Nijmegen moet inhuur beperken

Nijmegen moet de inhuur wat de SP betreft flink terugbrengen. Fractievoorzitter Hans van Hooft dient woensdagavond een motie in die het stadsbestuur hiertoe oproept. “Tijdelijke contracten voor structureel werk bij gemeenten vinden wij onwenselijk”, aldus Van Hooft. “Volgens de vakbond en de ondernemingsraad gaan sommige mensen al tien jaar lang van tijdelijk contract naar tijdelijk contract. Daarnaast is in het verleden al afgesproken de inhuur fors terug te dringen. Daar komt nu nog te weinig van terecht.” Een deel van het bespaarde geld kan worden geïnvesteerd in het afschaffen van de eigen bijdrage in de jeugdzorg en het kwijtschelden van de hondenbelasting voor minima.

Lees verder

Pagina's

U bent hier