h

Werk en inkomen

15 juli 2010

MuZIEum kan doorstart maken

De Nijmeegse gemeenteraad steunt de doorstart van het MuZIEum. Hiermee komt een eind aan een slepende discussie over de bijdrage van de gemeente aan dit museum. Op initiatief van de SP wordt er in 2010 en 2011 jaarlijks 100.000 euro uitgetrokken. Ook andere instanties hebben een bijdrage toegezegd. Bindende voorwaarde is wel dat er een goed bedrijfsplan komt.

Lees verder
29 april 2010

SP Nijmegen viert op 1 mei de Dag van de AOW

Aanstaande zaterdag viert de SP op 28 plaatsen in het land de ‘Dag van de AOW.’ Ook in Nijmegen gaat de SP de straat op om in het centrum van Nijmegen mensen duidelijk te maken dat een sterke SP de beste garantie is om 65 ook echt 65 te houden. Nico Heijmans, nummer 17 op de kandidatenlijst van de SP voor de Tweede Kamer zal aanwezig zijn om met deze actie de verkiezingscampagne van de SP in Nijmegen af te trappen.

Lees verder
20 april 2010

SP steunt stakende Nijmeegse Ambtenaren

Vanmiddag hielden honderden gemeente-ambtenaren in Nijmegen een werkonderbreking. Ambtenaren, waaronder ook brandweerlieden en toezichthouders vallen, voeren actie voor een betere CAO. De SP steunt de acties van de ambtenaren.

Lees verder
22 maart 2010

SP Nijmegen voor de schoonmakers

Door het hele land voeren schoonmakers actie voor een fatsoenlijk salaris, betere arbeidsvoorwaarden en opleidingsmogelijkheden. De SP vindt dat schoonmakers alle respect verdienen en steunt ze in hun strijd. Vandaag was de Nijmeegse SP op het centraal station in Nijmegen om zich solidair te verklaren met de schoonmakers.

Lees verder
1 maart 2010

Opnieuw fouten bij gemeente: burgers lopen kwijtschelding belasting mis

Hans van HooftVoor de tweede keer in een week tijd wordt de SP geconfronteerd met zeer slechte uitvoering van Nijmeegs sociaal beleid. Vorige week bleek dat gehandicapten, chronisch zieken en ouderen met een laag inkomen ten onrechte het eigen risico van de zorgverzekering (165 euro) niet vergoed kregen. Deze week blijkt dat mensen met een laag inkomen opeens geen kwijtschelding meer krijgen van gemeentelijke belastingen. Aan de situatie van de mensen is niets veranderd en de regels zijn exact hetzelfde. Toch wordt er geen kwijtschelding verstrekt, omdat de Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) dit jaar opeens strengere kwijtscheldingsnormen hanteert voor Nijmeegse burgers.

Lees verder
23 februari 2010

SP: ouderen, chronisch zieken en gehandicapten krijgen niet waar ze recht op hebben

Senay akdemirOp initiatief van de SP krijgen ouderen, chronisch zieken en gehandicapten sinds 2007 het eigen risico van de ziektekostenverzekering door de gemeente vergoed. Ambtenaren van de gemeente Nijmegen blijken echter niet te weten dat deze regeling bestaat. Tegen ouderen wordt gezegd dat er helemaal geen vergoeding bestaat voor het eigen risico van de ziektekostenverzekering. De SP vraagt het college morgen tijdens de raadsvergadering om opheldering.

Lees verder
22 februari 2010

SP: laat ouderen niet vereenzamen

Marloes PiepersDe SP zal tijdens de komende raadsvergadering pleiten voor een vervoersservice voor ouderen van en naar hun dagbesteding. Hierdoor wordt voorkomen dat mensen in een isolement raken als gevolg van rijksbezuinigingen op de AWBZ. Door deze bezuiniging verliezen naar schatting 750 mensen in Nijmegen hun ondersteuning voor dagbesteding en een nog grotere groep levert uren in.

Lees verder
19 januari 2010

Nijmegen 3461 keer tegen verhoging AOW-leeftijd

Woensdag 20 januari voegen Nijmeegse SP-ers 3.461 handtekeningen toe aan de ruim 150.000 handtekeningen die landelijk zijn opgehaald tegen verhoging van de AOW-leeftijd van 65 naar 67 jaar. De Nijmeegse SP verzamelde deze de afgelopen maanden in Nijmegen en omstreken. De SP vindt de verhoging ongewenst, onzinnig en onnodig. Een meerderheid van de Nederlandse bevolking is tegen de voorgestelde verhoging, dat bleek ook uit de massale steun die de actie in Nijmegen ondervond.

Lees verder
15 december 2009

Geen aantasting positie personeel Novio

Connexxion moet stoppen met het gegoochel rond de rechtspositie van het personeel van Novio. Hoewel Novio de aanbesteding van het openbaar vervoer heeft gewonnen en dus het personeel in dienst van Novio moet zijn, wil Connexxion een gedeelte van het busvervoer te laten uitvoeren door touringcarbedrijven en chauffeurs detacheren bij andere delen van Connexxion. De SP is erg ongerust over deze ontwikkelingen en vraagt om opheldering.

Lees verder
5 december 2009

Nieuwe koers bij Breed in de goede richting

Bij Breed worden de zaken voortvarend aangepakt door de interim-directeur. Dat is de conclusie die de SP trekt na de informatie die het college heeft gegeven. Ook het door de SP-fractie gevraagde onderzoek naar mogelijk onterecht ontslagen medewerkers komt er. Het onderzoeksrapport naar het functioneren van de directie wordt voorlopig nog niet openbaar. Wethouder Depla zei toe dit wel openbaar te willen maken, maar dat dit afhangt van juridische consequenties of het rapport ook daadwerkelijk openbaar wordt.

Lees verder

Pagina's

U bent hier