h

Gesubsidieerde werkers op straat, het kan anders!

28 oktober 2010

Gesubsidieerde werkers op straat, het kan anders!

Het stadsbestuur (GroenLinks, PvdA, D66) wil bezuinigen op gesubsidieerde banen in Nijmegen. Veel kleine maar zeer nuttige organisaties zoals de kinderboerderij, de naschoolse opvang, de hobbywerkplaats maar ook sportclubs enzovoorts kunnen bestaan dankzij de inzet van hun gesubsidieerde werknemers . Doordat de gemeente niet meer wil bijdragen aan deze banen dreigen deze organisaties ten onder te gaan en komen mensen op straat te staan. De SP vindt de bezuinigingsmaatregel dan ook dom en kortzichtig.

Met deze bezuiniging gaat het gemeentebestuur volledig voorbij aan het belangrijke werk dat deze de ruim 800 mensen al jaren doen. Zulke mensen moet je belonen voor het nuttige werk dat ze doen. In plaats daarvan verwijzen GroenLinks, PvdA en D66 deze mensen terug naar de bijstand. SP-raadslid Senay Akdemir: “Als dit plan doorgaat komen vele sportclubs in problemen, is er geen kinderboerderij meer, geen naschoolse activiteiten waar kinderen terecht kunnen, geen hobbywerkplaats en vele andere activiteiten in de wijken die nu wel plaatsvinden dankzij het werk van goede en gemotiveerde werknemers.”

Akdemir is teleurgesteld in de opstelling van de PvdA en GroenLinks: “De PvdA riep vorig jaar nog in de raadszaal: ‘behoud het goede, er is geen financiële noodzaak om dit succesvolle beleid te wijzigen. Wij staan pal voor de gesubsidieerde banen.’ En nu staat de PvdA voor ontslag en mensen laten werken met behoud van uitkering. En ook GroenLinks schreef vorig jaar juli nog: ‘Niet ontslaan, maar investeren in mensen. Gesubsidieerde banen zijn hard nodig. College moet niet teveel uitgaan van de financiën maar vooral oog hebben voor de mensen die het betreft.’ Dit is toch niet de toekomst die ze bedoelden voor de gesubsidieerde werkers?”

Volgens de SP zijn kan het ook anders. Senay Akdemir: “Gedwongen ontslagen moeten voorkomen worden. Dat kan bijvoorbeeld door voor de mensen die al boven de 60 zijn een vroegtijdige VUT-regeling te treffen. Daarnaast kunnen de grotere instellingen een bijdrage leveren door mensen zelf in dienst te nemen of door mee te betalen aan de loonkosten. Ook door de belastingverlaging voor grote bedrijven te schrappen kunnen we banen behouden.”

De SP gaat samen met organisaties, mensen met een gesubsidieerde baan en wijkbewoners de strijd aan om de dreigende sociale kaalslag tegen te gaan. Staat uw gesubsidieerde baan op de tocht, dreigt uw organisatie ook de dupe te worden van deze bezuiniging, ziet u nuttig werk uit uw wijk verdwijnen? Laat het ons weten!

U bent hier