h

Geen aantasting positie personeel Novio

15 december 2009

Geen aantasting positie personeel Novio

Connexxion moet stoppen met het gegoochel rond de rechtspositie van het personeel van Novio. Hoewel Novio de aanbesteding van het openbaar vervoer heeft gewonnen en dus het personeel in dienst van Novio moet zijn, wil Connexxion een gedeelte van het busvervoer te laten uitvoeren door touringcarbedrijven en chauffeurs detacheren bij andere delen van Connexxion. De SP is erg ongerust over deze ontwikkelingen en vraagt om opheldering.

Matthias van HunnikSP-raadslid Matthias van Hunnik: “De buschauffeurs van Novio, Connexxion en Hermes zijn in conflict geraakt met de directie van Connexxion en haar dochter Novio. Bij de verkoop van Novio hebben we als gemeente bedongen dat vanuit Novio één bedrijf voor de Stadsregio het openbaar vervoer uit zou gaan voeren. Dit om enerzijds de werkgelegenheid van het (in)directe personeel zoveel mogelijk te behouden en anderzijds om er voor te zorgen dat er voor de gemeente en Stadsregio een lokale partner zou zijn om mee te onderhandelen over de dienstverlening van het openbaar vervoer. Nu de concessie voor de hele Stadsregio voor de komende jaren in handen is van Novio moet volgens de wet personenvervoer het personeel dat de opdracht uitvoert in dienst zijn van concessiehouder Novio.”

Daar schuilt nu het probleem. Van Hunnik: “Connexxion, de eigenaar van Novio, heeft niet alleen bepaald dat een gedeelte van de werknemers van Novio direct worden gedetacheerd bij Hermes en Connexxion. In de Gelderlander van 11 december valt ook te lezen dat Connexxion voornemens is een gedeelte van het lijnbusvervoer te laten uitvoeren door touringcarbedrijven. De SP is erg ongerust over deze ontwikkelingen en vreest dat niet alleen de rechtspositie van de werknemers wordt aangetast. Ik vrees ook dat de reizigers de dupe worden wanneer touringcarbedrijven moeten worden ingezet om het vervoer te regelen. Dat lijkt een brevet van onvermogen van Connexxion om zelf het vervoer uit te voeren. Ik wil dat de Stadsregio optreedt tegen het inhuren van touringcarchauffeurs voor het openbaar vervoer.”

Het gegoochel met de verschillende vervoersbedrijven door Connexxion is volgens de SP een direct gevolg van de doorgeslagen marktwerking in het openbaar vervoer. Het is daarom zaak dat lokale en regionale overheden, als opdrachtgevers van het openbaar vervoer, dit scherp in de gaten houden.

U bent hier