h

Novio

27 juni 2018

OV-staking: richt je woede naar de verantwoordelijke: Conny Bieze (VVD)

Foto: Matthias van Hunnik

Vandaag zijn de buschauffeurs begonnen met hun algemene staking. Uiteraard doen zij dat met gemengde gevoelens. Droevig, omdat geen enkele buschauffeur het leuk vindt dat heel veel mensen vandaag moeite hebben om op hun werk of andere afspraak te komen. Maar ook woedend, omdat de bazen al jarenlang hun klachten over te strakke roosters en het gebrek aan pauzetijden niet serieus nemen.

Lees verder
15 december 2009

Geen aantasting positie personeel Novio

Connexxion moet stoppen met het gegoochel rond de rechtspositie van het personeel van Novio. Hoewel Novio de aanbesteding van het openbaar vervoer heeft gewonnen en dus het personeel in dienst van Novio moet zijn, wil Connexxion een gedeelte van het busvervoer te laten uitvoeren door touringcarbedrijven en chauffeurs detacheren bij andere delen van Connexxion. De SP is erg ongerust over deze ontwikkelingen en vraagt om opheldering.

Lees verder
4 december 2008

Geen steun voor regionaal OV-bedrijf, wel voor aardgas

De gemeenteraad kon tijdens de vergadering op 3 december haar wensen kenbaar maken voor de aanbesteding van het Openbaar Vervoer in de Stadsregio. De SP maakte van deze mogelijkheid gebruik om er voor te zorgen dat er een echt regionaal vervoersbedrijf zou komen. De andere politieke partijen steunden dit voorstel jammer genoeg niet.

Lees verder
21 november 2008

Aanbesteding OV: aardgas bussen en dienstverlening centraal

De Stadsregio Arnhem Nijmegen is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer in Nijmegen. Voor de periode 2010 – 2013 zal er voor het eerst een openbare aanbesteding plaatsvinden. Dat betekent dat de Nijmeegse gemeenteraad haar wensen kenbaar kan maken. De SP kiest voor schone bussen, gratis openbaar vervoer voor ouderen en een echt regionaal vervoersbedrijf.

Lees verder
27 maart 2008

Oppositie creeërt politieke mist debat Novio

Tijdens het debat over het rapport over verbonden partijen (sturen in de mist) heeft vooral de oppositie mist gecreeërd. Veel vragen aan het college gingen over het verkoopproces van Novio en niet over het rapport zelf. Ondanks de toezeggingen van het college de conclusies en aanbevelingen over te nemen, diende de oppositie een motie van wantrouwen in tegen SP-wethouder Lucassen. Deze haalde het niet. Hieronder de bijdrage van SP-fractievoorzitter Hans van Hooft jr.

Lees verder
29 oktober 2007

Hengstdal kiest voor behoud huidige busroutes

Uit de enquête die de SP onder de bewoners van Hengstdal heeft gehouden blijkt dat de meeste bewoners de huidige busroutes als eerste voorkeur hebben, gevolgd door het alternatief van Novio en dan het voorstel van enkele wijkbewoners. Van de ongeveer 1000 huishoudens is door 509 personen deelgenomen.

Lees verder
16 oktober 2007

SP start onderzoek buslijnen Hengstdal

De afgelopen jaren is er veel discussie geweest over de routes van de bus door Hengstdal. Door enkele bewoners is gevraagd om de busroutes van lijn 2 en lijn 8 te wijzigen. Novio is met een alternatief voorstel gekomen. Aanleiding voor de SP om een eigen onderzoek te starten en de bewoners te vragen wat zij de beste oplossing vinden.

Lees verder
13 juni 2007

Nieuwe routes bus Hengstdal optimale uitkomst

De gemeenteraad sprak op 13 juni over de bussen op de Hengstdalseweg in Nijmegen Oost. Vanuit bewoners leven verschillende wensen over de lijnvoering. Nu rijdt lijn 2 via de Broerdijk en Hengstdalseweg naar de St. Maartenskliniek. Lijn 8 rijdt achter de wijk langs via de Kwakkenbergweg naar Berg en Dal.

Lees verder
7 mei 2007

Leren van Novio

Na een maandenlang politiek steekspel rond de verkoop van busbedrijf Novio zijn alle fracties in de Nijmeegse gemeenteraad het uiteindelijk eens geworden. Er komt een breed raadsonderzoek naar de (on)mogelijkheden van de politieke sturing en controle op een extern bedrijf als Novio. Ook wordt gekeken naar de politieke sturing en controle op een andere externe organisatie waarvan de gemeente 100 procent aandeelhouder is (de DAR) en een gemeenschappelijke regeling waar grote bedragen in omgaan (sociale werkvoorziening Breed). Aanleiding voor het onderzoek zijn de miljoenenverliezen die Novio in 2005 geleden heeft, waardoor de opbrengst van de verkoop 17 miljoen lager was dan oorspronkelijk gehoopt. SP-fractievoorzitter Hans van Hooft jr blikt terug op een politiek turbulente periode.

Lees verder
8 december 2006

SP stemt in met verkoop busbedrijf NOVIO aan Connexxion

Op woensdag 6 december heeft de Nijmeegse gemeenteraad ingestemd met de verkoop van busbedrijf NOVIO aan Connexxion voor 12,4 miljoen euro. Wel werden er door de SP duidelijke randvoorwaarden gesteld.

Lees verder

U bent hier