h

Hengstdal kiest voor behoud huidige busroutes

29 oktober 2007

Hengstdal kiest voor behoud huidige busroutes

Uit de enquête die de SP onder de bewoners van Hengstdal heeft gehouden blijkt dat de meeste bewoners de huidige busroutes als eerste voorkeur hebben, gevolgd door het alternatief van Novio en dan het voorstel van enkele wijkbewoners. Van de ongeveer 1000 huishoudens is door 509 personen deelgenomen.

Voorkeur alle deelnemers
A B C Totaal
1e
voorkeur
246 51,7% 168 35,3% 62 13,0% 476 100%
2e
voorkeur
134 37,7% 170 47,9% 51 14,4% 355 100%
3e
voorkeur
45 16,5% 41 15,1% 186 68,4% 272 100%

Matthias van HunnikSP-raadslid Matthias van Hunnik: “Belangrijk is nu dat de wens van de wijk wordt gevolgd door de politiek. Uit ons onderzoek blijkt de huidige route op de meeste steun te kunnen rekenen. Als SP waren we in eerste instantie voor het plan van Novio. De bewoners zien het liever toch anders en wij trekken daar in ieder geval onze conclusie uit. Wij zullen tijdens de raadsvergadering pleiten voor het behoud van de huidige route.”

Ook komen andere zaken uit het onderzoek naar voren. Van Hunnik: “De busgebruikers kiezen voor het handhaven van de huidige route. Onder de 65-plussers scoort de huidige route het hoogst, vlak gevolgd door een rechtstreekse verbinding met de winkels aan de Van’t Santstraat en Daalseweg. Daarnaast is gebleken uit de hoge respons (deelname van meer dan de helft van de huishoudens) dat dit soort onderwerpen mensen in de wijk bezig houden. Na het verwerken van de gegevens en het opstellen van het rapport kregen we nog zeker 25 reacties binnen. Voor de gemeente en Novio valt een dergelijke onderzoeksmethode aan te bevelen bij toekomstige routewijzigingen.

De verkeersveiligheid is een van de redenen dat mensen voor optie C kiezen. Van Hunnik: “Zoals in andere wijken blijkt, sluit de bus een verkeersveiligere Hengstdalseweg niet uit. De SP roept het college op om met plannen te komen voor verbetering van de verkeersveiligheid in dit gebied.“

Het volledige rapport: 'De bus in Hengstdal: De mening van de bewoners' (PDF)
De acties voor het behoud van de bus in Hengstdal

U bent hier