h

Wijken

30 april 2024

SP wil Ketelhuis Aldenhof behouden voor de wijk

Foto: Havang(nl) / Wikimedia Commons

De Nijmeegse SP is bezorgd over de toekomst van het voormalige Ketelhuis in de Dukenburgse wijk Aldenhof. Er is nog altijd geen definitieve invulling gevonden voor het historische gebouw, waardoor het op de commerciële vastgoedmarkt terecht dreigt te komen. Desnoods moet de gemeente het pand zelf kopen van eigenaar Talis, vindt SP-fractielid en wijkbewoner Yurre Wieken: “Het Ketelhuis moeten we behouden als ontmoetingsruimte voor de wijk.”

Lees verder
2 april 2024

Portaal ziet af van aangekondigde drone-controles bij huurders Waterkwartier

Foto: Colin / Crea

Na vragen van de SP en een duidelijk ‘nee’ van haar eigen huurders ziet Portaal af van de eerder aangekondigde dronecontroles in het Waterkwartier. De controles waren bedoeld om illegale bijbouw van bijvoorbeeld schuurtjes tegen te gaan, maar stuitten veel huurders tegen de borst vanwege de schending van hun privacy. “Terecht, want zo ga je als sociale volkshuisvester niet om met je eigen huurders. Goed dat dit plan niet doorgaat”, zegt SP-gemeenteraadslid Jeannette Geers.

Lees verder
27 februari 2024

SP komt met voorstellen voor verbetering vekeersveiligheid en luchtkwaliteit in Lindenholt

De SP wil onderzoek naar de luchtkwaliteit en verkeersmaatregelen rondom de IJpenbroekweg in Lindenholt. Gemeenteraadslid Biljana Marković komt op 28 februari met twee voorstellen om de leefbaarheid en verkeersveiligheid hier te verbeteren. “De buurt is met een uitgebreid en goed onderbouwd voorstel gekomen. Het college wuift dat te makkelijk weg. Betrokken buurtbewoners verdienen het dat hun voorstellen serieus worden genomen.”

Lees verder
23 december 2023

Heseveld ‘vergeten’ in participatietraject Winkelsteeg, SP eist opheldering

Bewoners van de buurt Heseveld zijn niet betrokken in de voorbereidingen van de plannen in de Winkelsteeg, terwijl die wel gevolgen voor hen hebben. Zij ontvingen afgelopen oktober plotsklaps een brief waarin de plannen werden aangekondigd. De SP wil nu opheldering. “Het kan niet zo zijn dat bewoners helemaal niet hebben kunnen meepraten over een plan, terwijl het wel invloed heeft op wat er in hun wijk gebeurt”, aldus fractielid Yurre Wieken. De buurtbewoners zijn inmiddels een petitie gestart die al meer dan 300 keer is ondertekend.

Lees verder
24 oktober 2023

Inwoners Lindenholt zijn hardrijders beu, SP en andere partijen steunen oproep

De gemeente moet optreden tegen hardrijders in Lindenholt en samen met de wijkbewoners kijken naar mogelijke oplossingen. Dat vindt de SP, die samen met PvdD, PvdA en GewoonNijmegen.nu vragen heeft gesteld aan het stadsbestuur. Fractielid Biljana Markovic: “De buurt heeft een petitie aangeboden met twee goede voorstellen om de hardrijders aan te pakken: wegversmalling en een dubbele knip. De gemeente moet daar serieus naar kijken, willen we iets doen aan de leefbaarheid en gezondheid in de buurt.”

Lees verder
29 september 2023

Gemeenteraad steunt SP: speeltuin en ontmoetingsplaats in iedere wijk

De Nijmeegse gemeenteraad omarmt een voorstel van de SP om in iedere wijk ruimte te reserveren voor speel-, sport- en ontmoetingsplekken. Daarvoor wordt in iedere wijk 5000 vierkante meter gereserveerd. Biljana Markovic, namens de SP indiener van het plan, is verheugd met de steun. “Spelen is gezond. Het hebben van voldoende veilige speel-, sport- en ontmoetingsplekken in je eigen woonomgeving is niet alleen aantrekkelijk, het heeft namelijk veel meer voordelen. Het zorgt voor verbondenheid in de wijk, het verbetert de leefbaarheid en verstrekt het zogeheten ‘sociale weefsel”.

Lees verder
24 mei 2023

SP tegen nieuw plan winkelcentrum Weezenhof

Foto: Havang(nl) / Wikimedia Commons

De Nijmeegse SP keert zich tegen de plannen voor het nieuwe winkelcentrum in Weezenhof. Volgens de partij moeten de plannen terug naar de tekentafel, en verdient het alternatief van de buurt een eerlijke kans. Fractielid Yurre Wieken: “De buurt komt massaal in verzet tegen het plan van Ton Hendriks, terwijl er een plan vanuit de wijkbewoners ligt wat wel op draagvlak kan rekenen. Dat is veel te makkelijk terzijde geschoven en verdient een eerlijke kans. Die kans moeten we het geven.”

Lees verder
8 november 2022

SP wil veilige, groene speel-, sport- en ontmoetingsplekken in ieder stadsdeel

Foto: Robertjan van Putten / SP Nijmegen

Ieder stadsdeel van Nijmegen moet minimaal één grote, groene speel-, sport- en ontmoetingsruimte krijgen. Concreet wil de SP dat daarvoor per stadsdeel 3000 tot 6000 vierkante meter gereserveerd wordt. Niet alleen voor kinderen en jongeren, maar voor alle Nijmegenaren. Dat stelt de SP voor, die hiervoor een initiatiefvoorstel heeft ingediend. Gemeenteraadslid Biljana Markovic: “Nijmegen heeft meer speel- en sportruimte nodig en daarvoor is het nodig om grond structureel te bestemmen als ‘speelruimte’. Spel en sport zijn goed voor de gezondheid en zorgen voor verbondenheid in de wijk en verbetert de leefbaarheid. Dat moet de gemeente op alle mogelijke manieren faciliteren.”

Lees verder
28 september 2022

Nijmegen moet participatie niet overlaten aan commerciële partijen

Foto: Yurre Wieken / SP Nijmegen

Participatie bij projecten in de wijken moeten we niet overlaten aan marktpartijen, vindt de SP. Fractielid Yurre Wieken: “De Omgevingswet geeft veel ruimte aan de markt ten koste van de mensen, daar moeten we als gemeente zoveel mogelijk tegenin gaan. Een participatietraject moet door de gemeente georganiseerd kunnen worden, niet door een commerciële partij die geen democratische verantwoording aflegt.”

Lees verder
19 september 2022

Betere participatie betekent beter luisteren

Foto: Yurre Wieken / SP Nijmegen

Willen we dat Nijmegenaren zich écht gehoord voelen, dan moet het stadhuis vooral beter gaan luisteren bij bouwplannen in de wijk. Volgens de SP is een mentaliteitsverandering belangrijker dan wat voor beleid je op papier zet. “Er moet meer vanuit de buurt gedacht worden”, vindt SP-fractielid Yurre Wieken.

Lees verder

Pagina's

U bent hier