h

SP wil veilige, groene speel-, sport- en ontmoetingsplekken in ieder stadsdeel

8 november 2022

SP wil veilige, groene speel-, sport- en ontmoetingsplekken in ieder stadsdeel

Foto: Robertjan van Putten / SP Nijmegen

Ieder stadsdeel van Nijmegen moet minimaal één grote, groene speel-, sport- en ontmoetingsruimte krijgen. Concreet wil de SP dat daarvoor per stadsdeel 3000 tot 6000 vierkante meter gereserveerd wordt. Niet alleen voor kinderen en jongeren, maar voor alle Nijmegenaren. Dat stelt de SP voor, die hiervoor een initiatiefvoorstel heeft ingediend. Gemeenteraadslid Biljana Markovic: “Nijmegen heeft meer speel- en sportruimte nodig en daarvoor is het nodig om grond structureel te bestemmen als ‘speelruimte’. Spel en sport zijn goed voor de gezondheid en zorgen voor verbondenheid in de wijk en verbetert de leefbaarheid. Dat moet de gemeente op alle mogelijke manieren faciliteren.”

Markovic: “Nijmegen kent zes wijkspeeltuinen met gemeentelijk beheer. Alleen zijn deze niet evenredig verdeeld over de stadsdelen. Daarnaast zijn er veel kleine speelplekken in de wijk die omgevormd kunnen worden tot groene ontmoetingsplekken met speelaanleidingen”. Nijmegen heeft 9 stadsdelen en 44 wijken met in totaal 391 expliciet ingerichte sport- en speelplekken van verschillende grootte.

Volgens de SP mogen er meer wijkspeeltuinen bijkomen naast de grote ontmoetingsplekken per stadsdeel. Markovic: “Een wijkspeeltuin heeft veel goede effecten. Het zorgt niet alleen voor een beter leefklimaat in de wijk, maar ook voor betere schoolprestaties, minder sociale problematiek, minder kans op ongelukken en minder overgewicht.”

Daarom komt de SP met een voorstel voor meer wijkspeeltuinen, sport- en groene ontmoetingsplekken in de openbare ruimte van Nijmegen. De SP stelt voor om in Meijhorst alvast te beginnen met de realisatie van een nieuwe wijkspeeltuin. Bewoners  van de 20er straten klopten bij de SP aan over hun verouderde speeltuin. Markovic: ”Meijhorst is een goede wijk om te starten. De leefbaarheid is momenteel onder het stadsgemiddelde, dus hier is de meeste winst te halen met meer speelgelegenheid. De kinderen hier vinden dat het vaak te druk is, een teken dat de huidige speeltuin te klein is. Ze willen graag ook een zwembad of waterspeelplaats. Ik hoop op brede steun voor dit mooie plan.”

Reactie toevoegen

U bent hier