h

Wijken

2 oktober 2009

Goffertstadion mot blieven

Het Goffertstadion mag niet verplaatst worden. Die boodschap van de SP werd gisteravond door iedereen in de gemeenteraad gesteund, behalve door Gewoon Nijmegen. Die partij geeft de voorkeur aan gloednieuw megastadion naar Arnhems model bij het kanaal. Gemeenteraadslid voor de SP, Jola van Dijk verbaasde zich over deze houding. "Het kan toch niet zo zijn dat ik als Beunings meisje aan Gewoon Nijmegen uit moet gaan leggen dat het Gofferstadion, net zoals het Gofferbad, mot blieven."

Lees verder
17 juli 2009

De Buut kan in twee gebouwen voortbestaan!

Tijdens de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie staat de Buut op de agenda. Het bestuur van de school, Conexus, wil het liefst de twee scholen samenvoegen en huisvesten op één locatie. Die plek zou zwembad oost moeten worden. Een plaats die door het College aan Conexus was aangeboden maar waar de SP twijfelde of dat wel een veilige plek was. Uiteindelijk heeft het College de knoop doorgehakt: zwembad oost krijgt een groene bestemming en de Buut kan daar dus niet komen.

Lees verder
27 juni 2009

Ouders De Buut tegen samenvoeging

De enquête die de SP onder de ouders van de Rode en de Blauwe Buut heeft gehouden laat niets aan duidelijkheid over: de ouders zijn tegen samenvoeging. In totaal hebben 81 ouders meegedaan. Er is vrijwel geen steun voor vervangende nieuwbouw op een nieuwe locatie (6 procent). Bijna alle ouders pleiten voor handhaving van de twee schoolgebouwen met grondige renovatie of vervangende nieuwbouw. Veel ouders vinden samenvoeging van de scholen op verschillende locaties onacceptabel: bij Zwembad-Oost geldt dat voor driekwart, bij de Rode Buut voor tweederde en bij de Blauwe Buut voor 60 procent van de ouders.

Lees verder
23 juni 2009

SP vraagt mening ouders over samenvoegen Rode en Blauwe Buut

De SP is tegen de plannen om de Rode en de Blauwe Buut samen onder één dak te brengen. De toekomstige school is gepland op de plaats van zwembad Oost (Van Beethovenstaat), een veel kleinere plek voor een veel grotere school. De SP vraagt deze week de ouders om hun mening over de voorgenomen samenvoeging. Dinsdagmorgen werden de eerste enquêtes afgenomen.

Lees verder
16 juni 2009

Voor de zomer einde aan gemengd parkeren centrum

Eind mei heeft de SP de centrumbewoners geïnformeerd over de uitslag van een enquête die onder hen is over het gemengd parkeren in hun wijk. Hieruit bleek dat 48,9 procent van de deelnemende bewoners dagelijks geen parkeerplek kan vinden, terwijl men wel een parkeervergunning heeft. Om dit probleem op te lossen heeft de SP met succes een voorstel ingediend tijdens de gemeenteraadsvergadering. Dit betekent dat nog voor de zomer een einde komt aan het gemengd parkeren in het centrum.

Lees verder
12 juni 2009

Over het Bosje van Vroom en planexploitaties

Het Bosje van Vroom in Brakkenstein staat al jaren in de belangstelling. De discussie gaat over het al dan niet bebouwen van dit gebied. In het verleden is afgesproken dat de financiële gevolgen van het verplaatsen van sportaccommodaties binnen de wijkgrenzen van Brakkenstein opgelost moeten worden. Een manier daarvoor is woningbouw. Nu lijkt na jaren de oplossing in zicht.

Lees verder
14 mei 2009

SP: meer betaalbare huurwoningen in Waalsprong

In de Waalsprong moeten de afspraken met projectontwikkelaars worden opengebroken om meer betaalbare huurwoningen te realiseren. Dit stelde SP-fractievoorzitter Hans van Hooft tijdens de laatste raadsvergadering. Het gaat dan vooral om betaalbare laagbouw, want daar is op dit moment een groot gebrek aan, zoals uit de cijfers voor de woonvisie blijkt. Die visie wordt door overgrote meerderheid van de gemeenteraad gesteund.

Lees verder
14 mei 2009

Piushove blijft behouden

In de Indische Buurt ontstond veel opschudding toen bekend werd dat de Piushove gesloopt zou worden. Delen van de Indische Buurt worden immers als beschermd stadsbeeld aangewezen. De Piushove was, tegen de wil van de bewoners in, niet aangewezen als beschermd stadsbeeld. Op initiatief van de SP is de wens van de bewoners alsnog vervuld.

Lees verder
20 april 2009

Voorstel SP: Bebouw natuurparkje Limosterrein niet

Het verbaast de SP-fractie dat woningcorporatie Standvast een appartementencomplex in het natuurparkje op het Limosterrein wil bouwen. Standvast wil twee woonblokken realiseren op het voormalige tennisveld in het betreffende parkje. Om dit te kunnen doen zal ook een deel van het groen er aan moeten geloven. De SP ziet liever dat er naar alternatieve locaties voor bebouwing wordt gezocht.

Lees verder
14 april 2009

SP tegen fusie van Rode en Blauwe Buut

De Nijmeegse SP-fractie heeft grote zorgen over de fusie van de Rode en de Blauwe Buut. Deze twee scholen vallen al onder één schoolbestuur en zijn formeel één school, maar fysiek zijn het twee aparte scholen. Nu zijn er plannen beide locaties samen te voegen op één locatie aan de Van Beethovenstraat. De SP ziet weinig in deze fusie die vooral is ingegeven door economisch gewin.

Lees verder

Pagina's

U bent hier