h

Wijken

13 januari 2011

Piushove nog niet gered

In 2010 nam de Gemeenteraad op initiatief van de SP bijna unaniem (op één stem na) het besluit om de Piushove aan te wijzen als beschermd stadsbeeld. Het markante gebouw in de Indische Buurt werd daarmee gered van de sloopplannen die eigenaar Talis voor ogen had. Talis ging tegen het besluit in beroep, wat PvdA-wethouder Kunst er toe bracht het voorstel opnieuw in de raad te brengen. De meeste partijen bleven bij hun standpunt: de Piushove moet behouden blijven. Alleen de Collegepartijen PvdA en D66 draaiden als van ouds. GroenLinks twijfelt nog en weet niet of ze mee wil draaien.

Lees verder
18 november 2010

Raad houdt sportzaal Waterkwartier tegen

De Nijmeegse gemeenteraad stemde tegen de bouw van een sportzaal bij het nieuw te ontwikkelen voorzieningenhart in het Waterkwartier. De SP had hiervoor een voorstel ingediend om de realisatie van een sportzaal volgend jaar in de plannen van het college op te nemen, maar kreeg slechts steun van VSP, Gewoon Nijmegen en Stadspartij Nijmegen Nu!

Lees verder
18 november 2010

Opblaasbare tennishal voor Rapiditas

Na bijna 4 jaar discussie is er uiteindelijk een meerderheid van de gemeenteraad er voor om een opblaasbare tennishal bij Rapiditas mogelijk te maken. Het college zal hier nu een procedure voor starten, waarmee bewoners weer inspraak krijgen. De SP is voor de plaatsing van de hal, al is het niet de beste oplossing.

Lees verder
8 april 2010

SP Nijmegen start wijkonderzoek in De Voorstenkamp

De Nijmeegse SP start 8 april een wijkonderzoek in de Lindenholtse wijk De Voorstenkamp. Komende week gaan SP-vrijwilligers langs de deuren om bewoners te vragen wat er anders en beter kan in hun wijk. De uitkomst van het onderzoek zal worden gepresenteerd aan de wijkbewoners en de wensen worden zo mogelijk op de politieke agenda gezet.

Lees verder
22 februari 2010

SP feliciteert Dukenburg met wijkspeeltuin

bordLijsttrekker Hans van Hooft heeft Dukenburg namens de SP gefeliciteerd met de komst van een grote wijkspeeltuin. Op de geplande speeltuinlocatie op Staddijk werd een feestelijk bord geplaatst. Op initiatief van de SP besloot de gemeenteraad in 2008 unaniem tot de bouw van een speeltuin in het stadsdeel.

Lees verder
16 december 2009

Unanieme steun SP-voorstel tegen prijsverhoging OV

De Nijmeegse gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met het SP-voorstel over het tegengaan van prijsstijgingen in het openbaar vervoer. De raad met de SP wil voorop dat de prijs van een gemiddelde busrit in Nijmegen met de OV-chipcard niet duurder wordt dan met de strippenkaart.

Lees verder
6 oktober 2009

SP: jongerenoverlast aanpakken door drugscriminelen op te pakken

In verschillende Nijmeegse wijken is sprake van ernstige jongerenoverlast. Volgens SP-fractievoorzitter Hans van Hooft jr is het patroon in alle wijken hetzelfde: “Een harde kern van drugscriminelen en crimineeltjes heeft een hele groep jongeren in haar greep. Deze jongeren terroriseren vervolgens de hele woonomgeving, zodat mensen zelfs bang zijn om op straat te komen of aangifte te doen. Wil je die straatterreur effectief aanpakken, dan moet je de rotte appels eruit halen. Dat kan alleen als de politie de criminele jongeren dag en nacht op hun huid zit.”

Lees verder
2 oktober 2009

Goffertstadion mot blieven

Het Goffertstadion mag niet verplaatst worden. Die boodschap van de SP werd gisteravond door iedereen in de gemeenteraad gesteund, behalve door Gewoon Nijmegen. Die partij geeft de voorkeur aan gloednieuw megastadion naar Arnhems model bij het kanaal. Gemeenteraadslid voor de SP, Jola van Dijk verbaasde zich over deze houding. "Het kan toch niet zo zijn dat ik als Beunings meisje aan Gewoon Nijmegen uit moet gaan leggen dat het Gofferstadion, net zoals het Gofferbad, mot blieven."

Lees verder
17 juli 2009

De Buut kan in twee gebouwen voortbestaan!

Tijdens de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie staat de Buut op de agenda. Het bestuur van de school, Conexus, wil het liefst de twee scholen samenvoegen en huisvesten op één locatie. Die plek zou zwembad oost moeten worden. Een plaats die door het College aan Conexus was aangeboden maar waar de SP twijfelde of dat wel een veilige plek was. Uiteindelijk heeft het College de knoop doorgehakt: zwembad oost krijgt een groene bestemming en de Buut kan daar dus niet komen.

Lees verder
27 juni 2009

Ouders De Buut tegen samenvoeging

De enquête die de SP onder de ouders van de Rode en de Blauwe Buut heeft gehouden laat niets aan duidelijkheid over: de ouders zijn tegen samenvoeging. In totaal hebben 81 ouders meegedaan. Er is vrijwel geen steun voor vervangende nieuwbouw op een nieuwe locatie (6 procent). Bijna alle ouders pleiten voor handhaving van de twee schoolgebouwen met grondige renovatie of vervangende nieuwbouw. Veel ouders vinden samenvoeging van de scholen op verschillende locaties onacceptabel: bij Zwembad-Oost geldt dat voor driekwart, bij de Rode Buut voor tweederde en bij de Blauwe Buut voor 60 procent van de ouders.

Lees verder

Pagina's

U bent hier