h

SP Nijmegen start wijkonderzoek in De Voorstenkamp

8 april 2010

SP Nijmegen start wijkonderzoek in De Voorstenkamp

De Nijmeegse SP start 8 april een wijkonderzoek in de Lindenholtse wijk De Voorstenkamp. Komende week gaan SP-vrijwilligers langs de deuren om bewoners te vragen wat er anders en beter kan in hun wijk. De uitkomst van het onderzoek zal worden gepresenteerd aan de wijkbewoners en de wensen worden zo mogelijk op de politieke agenda gezet.

Op 8,9, 12, 13 en 14 april zal de SP tussen 19:00 en 21:00 uur huis-aan-huis de enquetes afnemen in de hele wijk De Voorstenkamp. Mensen die niet thuis zijn krijgen een pamflet met de vragenlijst in de brievenbus. Deze kunnen ze op een aantal adressen in de wijk inleveren. Ook kan de enquête vanaf 9 april ingevuld worden via internet op /voorstenkamp .


SP-ers op onderzoek

De SP doet regelmatig wijkonderzoeken in verschillende delen van de stad en wil graag weten van bewoners wat er anders en beter kan. Ook wil de partij graag weten of bewoners zelf een steentje willen bijdragen aan de verbeteringen die er volgens hen moeten komen. De uitkomst van het onderzoek zal worden besproken met de wijk en wanneer er aanleiding toe is zal de SP samen met bewoners actie ondernemen.

Bewoner van de Voorstenkamp? Vul de enquête in via /voorstenkamp

U bent hier