h

Wijken

28 augustus 2008

SP wil betere toekomst voor bibliotheek

De gemeenteraad heeft gisteravond gesproken over de nieuwe bibliotheekvisie. Hierin wordt het plan beschreven om te werken met één centrale bibliotheek, drie stadsdeelfilialen en een aantal wijkvoorzieningen. Deze laatste categorie heeft een beperkte collectie die met name gericht is op bepaalde doelgroepen. Kinderen tot 14 jaar staan in de nieuwe wijkfilialen altijd centraal, daarnaast richten sommige filialen zich nog op jongeren, ouderen of allochtonen.

Lees verder
28 augustus 2008

Minima naar ‘dure’ wijken

Vrijkomende huur­huizen in de wijken de Hazen­kamp, Hunnerberg en in (oud) Lent worden voortaan uitsluitend toegewezen aan mensen met een minimum inkomen. Dat is het stadsbestuur overeengekomen met de Nijmegese woningcorporaties.

Lees verder
4 juli 2008

Bouw seniorenwoningen op Smit-terrein Groenestraat

Het Smit-terrein is een geschikte locatie om betaalbare seniorenwoningen te realiseren. Dat stellen de Nijmeegse SP-raadsleden Matthias van Hunnik en Jos van Rens. Eerder bezochten zij samen met omwonenden het terrein en stellen naar aanleiding van dit bezoek het college een aantal vragen.

Lees verder
26 juni 2008

Grote wijkspeeltuin voor Dukenburg

Bij de behandeling van de perspectiefnota heeft de SP voorgesteld om in Dukenburg een grote wijkspeeltuin te realiseren. Het stadsdeel heeft deze wens al langer, maar nu is er ook de financiële ruimte voor.

Lees verder
10 mei 2008

Tweedeling van de stad: keer de trend

Er moet spiegelbeeldig gebouwd worden: koopwoningen in wijken waar nu vooral goedkope woningen staan en bouw sociale huurwoningen in wijken waar nu vooral (duurdere) koopwoningen staan.

Lees verder
7 mei 2008

Schippersinternaat niet in Grootstal

Het schippersinternaat zal niet verhuizen naar Grootstal. Het plan was om aan de Archimedesstraat/ st. Jacobslaan een nieuw internaat te bouwen. Dit zou ten koste gaan van het groen in de wijk. Op voorstel van de SP stemde de hele gemeenteraad er mee in om niet te bouwen op deze locatie en het veld de bstemming groen te geven.

Lees verder
22 maart 2008

Geen akkoord met woningcorporaties over gemengde wijken; SP: desnoods woningtoewijzing weer in eigen hand nemen

De Nijmeegse woningbouwcorporaties doen te weinig om de tweedeling in de stad tegen te gaan. Vorig jaar zijn principeafspraken gemaakt tussen de gemeente en de woningcorporaties. Bij de uitwerking van deze afspraken blijkt dat de corporaties amper ambitie tonen om gemengde wijken tot stand te brengen. Reden voor de Nijmeegse SP-fractie om de concrete uitwerking van het ‘lokaal maatwerk’ af te wijzen: “Liever geen akkoord, dan een slecht akkoord”.

Lees verder
10 maart 2008

Willemskwartier krijgt zaterdag grote schoonmaak

Zaterdag 15 maart is het grote schoonmaakdag in het Willemskwartier. Samen met wijkbewoners, de wijkraad, basisschool Groot Nijeveld, gemeente, Dar en Portaal wil de SP Willemskwartier een grote schoonmaakbeurt geven. Vanaf 9.30 uur wordt verzameld bij basisschool Groot Nijeveld (Tollenstraat 1) om vervolgens in groepjes de wijk in te gaan. Rond 12.00 uur wordt weer verzameld bij de school. Daar zal wethouder Hans van Hooft prijsjes uitreiken aan alle kleine schoonmaakhelden.

Lees verder
3 maart 2008

Pas op de plaats voor begeleid wonen Sloetstraat

Na weken van discussie besloot de gemeenteraad op 27 februari dat het RIBW voorlopig geen mensen met een verslavingsverleden in de Sloetstraat/ Nijhoffstraat mag huisvesten. De SP heeft niets tegen begeleid wonen in woonwijken. Overlast moet voorkomen worden en is niet te tolereren. Goede afspraken tussen RIBW, gemeente en buurt zijn dus van groot belang.

Lees verder
1 maart 2008

Mosquito: niet wegjagen maar aanpakken

De Mosquito is de verkeerde oplossing voor de overlast in het winkelcentrum in Meijhorst. Deze conclusie trekt SP-fractievoorzitter Hans van Hooft jr. Tijdens het debat in de gemeenteraad bleek dat de Mosquito vooral bedoeld is om jongeren die voor vandalisme en criminaliteit bij het wijkcentrum weg te houden. Besloten is het apparaat uit te zetten tot de uitkomst van het onderzoek van minister Rouvoet bekend is.

Lees verder

Pagina's

U bent hier