h

Wijkfilialen bibliotheek worden uitgekleed

11 september 2008

Wijkfilialen bibliotheek worden uitgekleed

Wethouder Kunst heeft van een meerderheid van de gemeenteraad een blanco cheque gekregen om te bezuinigen op de wijkfilialen van de bibliotheek. Tegen de wens van de SP in worden zonder heldere doelstellingen de filialen in Oud-West, Brakkenstein, Bottendaal, Hatert, Neerbosch-Oost en Hengstdal omgebouwd tot kleinere wijkvoorzieningen. Enige winnaar is de bibliotheekdirectie: voor hetzelfde geld hoeven ze minder bibliotheek te leveren.

Jola van Dijk“Deze bibliotheekvisie is een bezuiniging op de wijkfilialen,” stelt SP-raadslid Jola van Dijk. “De wijkfilialen krijgen een beperkte collectie die vooral gericht is op bepaalde doelgroepen. Kinderen tot 14 jaar staan in de nieuwe wijkfilialen altijd centraal, daarnaast richten sommige filialen zich nog op jongeren, ouderen of allochtonen. Gevolg is dat jongeren en volwassenen uit de bibliotheek worden gejaagd en het is maar de vraag of je er meer kinderen bij krijgt. De visie is een ordinaire bezuiniging waarmee een lang gekoesterde wens van de bibliotheekdirectie uitkomt. Met een zelfde hoeveelheid geld kan men het aanbod in de filialen sterk beperken. De bibliotheek komt daarmee financieel ruimer in haar jasje te zitten.”

De SP diende daarom ook twee voorstellen in om de bezuiniging tegen te gaan. Van Dijk: “Als we jongeren belangrijk vinden moeten de filialen ook een aanbod houden voor jongeren tot en met 18 jaar. Daarnaast lijkt het ons logisch om eerst één of twee filialen om te bouwen en dan te kijken wat de gevolgen zijn voor het aantal bezoekers, uitleningen en leden. Mocht blijken dat het nadelig uitpakt, dan kunnen we altijd nog terug.”

De voorstellen van de SP kregen echter onvoldoende steun, omdat coalitiepartner PvdA samen met CDA, VVD en D66 tegen stemde. Van Dijk is teleurgesteld over de gang van zaken: “Wijkvoorzieningen hebben in het coalitie-akkoord topprioriteit, daarom is er bijvoorbeeld extra geld vrijgemaakt voor een nieuw bibliotheekfiliaal in Lindenholt. We zetten dus in op extra filialen, maar wat heeft dat voor een zin als tegelijkertijd bestaande filialen worden uitgekleed? De PvdA jaagt samen met CDA, VVD en D66 de jongeren, volwassenen en ouderen uit de bibliotheek.”

Van Dijk laat het er niet bij zitten: “De eerste slag is nu gewonnen door degene die de wijkfilialen willen uitkleden. Met de SP gaan we komende tijd de gebruikers van de bieb vragen wat zij van de plannen vinden.”

SP wil betere toekomst voor bibliotheek

U bent hier