h

Cultuureducatie over meer zichtbare geschiedenis

19 november 2008

Cultuureducatie over meer zichtbare geschiedenis

In de periode 2009-2012 zal er meer aandacht komen voor de zichtbare geschiedenis van Nijmegen van 1875-1925. Dit krijgt vorm door cultuureducatie. Een voorstel van de SP is door de gemeenteraad aangenomen. Er zullen onderwijsprojecten over deze periode worden ontwikkeld voor het basisonderwijs en de middelbare scholen.

Bert VelthuisSP-raadslid Bert Velthuis: “In 1874 werd het besluit genomen de muren van de stad te slechten. Het is een keerpunt in de Nijmeegse geschiedenis, want in korte tijd vestigden zich vele bedrijven rond de stad. De politiek richtte zich meer op het creëren van een aantrekkelijk woonklimaat (singels). Aandacht voor de omstandigheden van de gewone burger en arbeider was er aanvankelijk nauwelijks. In 1910 kwamen in Nijmegen West de eerste woningwetwoningen tot stand. In de jaren twintig en dertig ontstonden in het Waterkwartier buurten volgens de tuinstadgedachte, groene wijken met hoofdzakelijk eengezinswoningen met tuintjes. In Nijmegen Oost ontstond het Spoorbuurtje. De gebouwen die aan deze voor Nijmegen zo belangrijke periode herinneren bestaan voor een deel nog.”

Dat deze geschiedenis nog zichtbaar is biedt volgens Velthuis unieke kansen. Velthuis: “We doen er alles aan om zo veel mogelijk van de Romeinen te laten zien of uit de Middeleeuwen. Het nadeel is dat dit veelal onder de grond ligt. Voor de periode 1875-1925 kun je gewoon de wijken in om het te zien. Dit is een mooie gelegenheid kinderen meer te laten leren over hun stad door ze het te laten zien. Het is de gewone geschiedenis van de Nijmeegse wijken. Historisch besef is goed voor het creëren van een eigen identiteit. Daarom is het wenselijk dat deze geschiedenis behouden blijft maar ook toegankelijk wordt.”

U bent hier