h

Minima naar ‘dure’ wijken

28 augustus 2008

Minima naar ‘dure’ wijken

Vrijkomende huur­huizen in de wijken de Hazen­kamp, Hunnerberg en in (oud) Lent worden voortaan uitsluitend toegewezen aan mensen met een minimum inkomen. Dat is het stadsbestuur overeengekomen met de Nijmegese woningcorporaties.

Peter Lucassen‘Duurdere’ wijken als de Hazen­kamp, waar veel koopwoningen staan en relatief weinig mensen van huurwoning wisselen, moeten op deze manier wat gemêleerder worden, stelt de gemeente. De fracties van PvdA, GroenLinks en SP hebben de afgelopen maan­den sterk op deze maatregel aange­drongen. Ze vinden dat mensen met een laag inkomen ook een huurwoning in een sjiekere wijk moeten kunnen bemachtigen. "Nu lukt dat vaak niet omdat men­sen met een wat hoger inkomen het zich kunnen permitteren wat langer te wachten op de woning van hun voorkeur”, zegt SP-wet­houder Peter Lucassen.

Keerzijde van het nieuwe beleid, zo realiseert de wethouder zich, is dat mensen die al jarenlang op zoek zijn naar een huurhuis in de Hazenkamp, Hunnerberg of Lent en modaal of bovenmodaal inko­men hebben, voor niks hebben ge­wacht. "Dat zal vermoedelijk nog wel voor wat discussie zorgen.”

Ook in de Weezenhof en Lank­forst (Dukenburg), de Kampwij­ken (Lindenholt), Goffert, Hatert­se Hei en Altrade verandert er wat in de woningtoewijzing. Afgespro­ken is dat in die wijken voortaan 1 op de 3 vrijkomende huurhuizen voor de minima worden gereser­veerd. Lucassen wijst erop dat er in totaal niet meer dan 130 huizen per jaar worden vrijgehouden voor mensen met lage inkomens. "Dat zijn vrij bescheiden aantal­len. Het effect dat we willen be­werkstelligen – het tegengaan van een stad die in arme en rijke wij­ken is verdeeld – moet je dus over een langere termijn bezien.”

Het nieuwe toewijzingsbeleid stuit­te aanvankelijk op verzet van de corporaties. Die wilden het toewij­zingsproces liever volledig vrijla­ten, zegt de wethouder. "Dat ze nu toch meedoen, beschouw ik als een grote doorbraak.”

Bron: De Gelderlander, 28 augustus 2008

U bent hier