h

Heseveld ‘vergeten’ in participatietraject Winkelsteeg, SP eist opheldering

23 december 2023

Heseveld ‘vergeten’ in participatietraject Winkelsteeg, SP eist opheldering

Bewoners van de buurt Heseveld zijn niet betrokken in de voorbereidingen van de plannen in de Winkelsteeg, terwijl die wel gevolgen voor hen hebben. Zij ontvingen afgelopen oktober plotsklaps een brief waarin de plannen werden aangekondigd. De SP wil nu opheldering. “Het kan niet zo zijn dat bewoners helemaal niet hebben kunnen meepraten over een plan, terwijl het wel invloed heeft op wat er in hun wijk gebeurt”, aldus fractielid Yurre Wieken. De buurtbewoners zijn inmiddels een petitie gestart die al meer dan 300 keer is ondertekend.

De SP wil dat de gemeente alsnog haar best doet om Heseveld mee te laten praten over de verdere ontwikkelingen in de Winkelsteeg. Wieken: “De raad heeft al besloten, dat kun je op grond van deze fout waarschijnlijk niet terugdraaien. Maar de gemeente heeft wel iets goed te maken. We zeggen in Nijmegen dat we participatie zo belangrijk vinden, maar vaak gaat het fout. Bewoners voelen zich niet gehoord en hebben het idee met voldongen feiten geconfronteerd te worden. In Heseveld gaat het wel heel erg fout: hier heeft men niet eens een uitnodiging gehad voor de bijeenkomsten!”

Het gaat specifiek over een bestemmingsplan over de Winkelsteeg dat 12 juli 2023 door de gemeenteraad werd vastgesteld. Ter voorbereiding werden er oktober 2022 en maart 2023 bijeenkomsten georganiseerd waar bewoners en andere belanghebbenden hun zegje konden doen. Bewoners van Heseveld hebben deze uitnodiging echter nooit gehad. Zij werden pas in oktober op de hoogte gesteld, in een brief met nieuws over de plannen. Daarin werd wel verwezen naar de eerdere bijeenkomsten. Navraag bij de gemeente wijst uit dat Heseveld inderdaad niet binnen het verspreidingsgebied van de uitnodigingsbrieven viel. Omdat het bestemmingsplan in juli al was goedgekeurd door de raad, en de termijn om beroep aan te tekenen bij de Raad van State inmiddels ook al was verstreken, konden zij niet meer meepraten over het plan – alleen over de verdere uitvoering. Terwijl het plan wel gevolgen heeft voor Heseveld: de Neerbosscheweg komt dichterbij te liggen, wat tot extra verkeer en bijbehorende overlast kan leiden. “Wij hadden graag meegepraat over wat dit betekent voor onze buurt”, zegt Goriça van Engelenburg namens een grote groep verontruste bewoners. “We zijn bezorgd dat het verplaatsen van de Neerbosscheweg betekent dat er een toename van geluid en luchtvervuiling in onze buurt zal zijn. Daarnaast zijn er veel zorgen om een toename van sluipverkeer. Dat hadden we de gemeente graag verteld op een van de bijeenkomsten, maar daarvoor zijn wij – in tegenstelling tot andere wijken, zoals Neerbosch Oost – niet voor uitgenodigd. Nu horen we dat het te laat is om nog iets te veranderen aan het plan. Wij voelen ons door de gemeente vergeten en genegeerd.”

De SP wil dat bewoners op zijn minst volledig worden meegenomen in de verdere uitwerking van de plannen. “In de uitvoerende fase is vaak nog wel het een en ander praktisch te regelen. Ik verwacht van de gemeente dat Heseveld daar voortaan ook bij betrokken wordt”, zegt Wieken.

Reactie toevoegen

U bent hier