h

Wijken

14 juni 2007

SP feliciteert Willemskwartier met voorzieningenhart

Gisteravond is in de gemeenteraad het groene licht gegeven voor de ontwikkeling van een nieuw voorzieningenhart in Willemskwartier. De wens voor zo'n centraal punt in de wijk waar alle wijkgerichte organisaties samenkomen bestond al jaren in Willemskwartier. Met het collegeakkoord zijn vorig jaar de laatste financieringsproblemen opgelost, waardoor nu gestart kan worden met het bouwproces.

Lees verder
22 maart 2007

Nieuwe plannen Brakkenstein zorgen voor meer openbaar groen

In Brakkenstein is ophef ontstaan over de nieuwe plannen voor de wijk. In 2005 werd besloten om op de Driehuizen een nieuwe atletiekbaan te vestigen. Op de huidige locatie aan de Heemraadstraat ontstond dan ruimte voor voetbalclub Kolping Dynamo om een trainingsveld en wedstrijdveld aan te leggen. Op de velden van Kolping Dynamo zouden vervolgens woningen worden gebouwd. Omdat er veel onvrede bleef bestaan bij de bewoners werd in het collegeakkoord afgesproken dat de atletiekbaan op haar huidige locatie kan uitbreiden.

Lees verder
27 februari 2007

Wijkbewoners actief betrekken bij schone stad

“Wijkbewoners weten altijd precies waar hun stad schoon is, en waar niet. Daarom zouden zij actief betrokken moeten worden bij het schoonhouden van de stad” stelt gemeenteraadslid voor de SP Jola van Dijk. Het idee is dat bewoners hun klachten over het schoonhouden van de stad, het liefst met foto, kunnen plaatsen op een website zodat de Dar precies weet waar ze naar toe moet.

Lees verder
2 februari 2007

Hoogste tijd voor betere wachtvoorziening busstation

De SP vindt dat bij het centraal station snel een windvrije en beschutte wachtruimte moet komen voor wachtende busreizigers. Ook in diverse wijken moeten bushokjes worden geplaatst, omdat veel reizigers daar onbeschut moeten wachten op hun bus. Met deze simpele maatregelen neemt het reiscomfort toe en blijft de bus een aantrekkelijk alternatief aldus de SP.

Lees verder
24 december 2006

SP feliciteert bewoners Nijmegen West met nieuwe locatie puinbreker

De SP deelt tussen Kerst en Oud en Nieuw een felicitatiepamflet uit in Waterkwartier en Hees. Bewoners en milieuorganisaties aldaar hebben zich met succes verzet tegen de komst van de puinbreker op het terrein van de Dar. Onlangs maakte de Dar bekend dat de puinbreker op het voormalige Hickson-terrein aan de Ambachtsweg komt.

Lees verder
21 september 2006

Lent bij de naam blijven noemen

In Lent is onrust ontstaan over het voorgenomen besluit van de straatnamencommissie om de plaatsnaam Lent te schrappen. Dit gaat in tegen eerdere uitspraken van de gemeente om Lent als plaatsnaam te behouden. De SP wil dat het oude gedeelte van het dorp Lent zo genoemd blijft worden. De plaatsnamen Oosterhout, Ressen en de nieuwe wijken bij Lent kunnen, wat de SP betreft, wel veranderd worden in Nijmegen.

Lees verder
27 juni 2006

Openwijkscholen open voor de wijk

Bij de SP fractie kwamen de laatste maanden vragen binnen over de toegang tot de openwijkscholen. Doordat er geen beheerders zijn, blijven de deuren van de openwijkscholen na sluitingstijd dicht en kunnen buurtbewoners en organisaties er niet terecht. De SP wil hier verandering in brengen door beheerders aan te stellen.

Lees verder
6 maart 2006

SP feliciteert bewoners Dukenburg

De SP heeft in Dukenburg een felicitatiekaart verspreid. Door de inzet van de bewoners zijn een aantal bouwlocaties uit 'Een nieuw Hart voor Dukenburg' geschrapt. De SP vindt dit een felicitatie aan de bewoners waard.

Lees verder
23 februari 2006

Voorstel SP Hart voor Dukenburg aangenomen

Het voorstel Hart voor Dukenburg dat gisteravond in de gemeenteraad is aangenomen is een overwinning voor de bewoners van Dukenburg. Na 5 jaar ligt er nu eindelijk een plan dat op grote lijnen acceptabel is voor de bewoners.

Lees verder
29 januari 2006

SP wil stadsdeelreferendum over plannen Hart voor Dukenburg

De SP-fractie in de Nijmeegse gemeenteraad stelt voor om een voor Nijmegen uniek stadsdeelreferendum te houden onder de bewoners van Dukenburg over het Masterplan Dukenburg. Volgens de SP zijn de plannen voor herstructurering al een stuk beter dan die van de eerste versies die nog door het vorige college van B en W zijn opgesteld, maar komen ze nog onvoldoende tegemoet aan de wensen van de inwoners van Dukenburg. De SP vindt dat het plan ‘Hart voor Dukenburg’ verder moet worden aangepast aan de wensen van bewoners. Met een stadsdeelreferendum moet Dukenburg vervolgens zelf beslissen hoeveel nieuwbouw noodzakelijk en wenselijk is.

Lees verder

Pagina's

U bent hier