h

Open brief aan bibliotheekdirecteur

22 december 2007

Open brief aan bibliotheekdirecteur

Ondanks de wens van de gemeenteraad rustig te praten over het bibliotheekbeleid, lijkt de bibliotheekdirecteur zijn zijn eigen koers te willen doorzetten. De gemeenteraad stelt de komende maanden 50.000 euro extra beschikbaar, maar ondanks dat lijkt de bibliotheekdirecteur niet af te willen wijken van zijn plan om de openingstijden van de wijkfilialen met een derde te verkorten en 6 mensen te ontslaan. De SP is hier hoogst verbaasd over en vindt dit ronduit onacceptabel.

De gemeenteraad hecht juist waarde aan de wijkfilialen. Zo is besloten dat er zelfs één bij komt in Lindenholt, een grote wens van de SP. Vanwege het dreigende conflict tussen de directeur en de gemeenteraad heeft de SP de onderstaande brief aan hem geschreven.


Open brief aan bibliotheekdirecteur Huberts

Geachte heer Huberts, beste Willem,

Afgelopen maand heb je vriend en vijand verrast door opnieuw over het sluiten van bibliotheekfilialen te filosoferen. Bovendien heb je concrete stappen ondernomen om onder andere de openingstijden van de wijkfilialen met een derde te verkorten en 6 mensen te ontslaan. Op 23 januari wordt in de gemeenteraad over al je bezuinigingsvoorstellen gesproken. De gemeenteraad heeft voor de komende maanden 50.000 euro beschikbaar gesteld om zonder druk op de ketel tot belangrijke besluiten over de toekomst van de bibliotheek te kunnen komen.

En wat doe jij? Je zet je acties onverminderd voort alsof er niets is besloten. Je hebt de personeelsleden met een tijdelijk contract de ochtend na de raadsvergadering als eindejaarsbonus onmiddellijk naar huis gestuurd. Het nieuwe jaar luidt je in met het doorzetten van de beperkte openingstijden van de wijkfilialen.

Waarom? Ik kan geen andere reden bedenken dan dat je op ramkoers was, bent en wilt blijven. Je hebt de mond vol van je eigen professionaliteit en goed werkgeverschap, maar je slaat ondertussen de deuren van de bibliotheek dicht en laat daarmee de lezers en je eigen personeel in de kou staan.

In 2004 deed je hetzelfde door tegen alles en iedereen in het wijkfiliaal Bottendaal te sluiten. Doordat een groep bewoners daar zelf destijds een nieuw filiaal begonnen is, heeft de wijk nog steeds een bibliotheek. Met veel pijn en moeite zijn dat filiaal en jouw bibliotheek dit jaar weer gefuseerd, met een heleboel waarborgen om te voorkomen dat je nog een keer zoiets zou doen. Het jaar is nog niet eens om, of je hebt hun twee bibliothecaressen al ontslagen en de openingstijden tegen alle afspraken in verkort.

Je zegt dat je van de gemeenteraad 430.000 euro moet bezuinigen, maar je vergeet het publiek te zeggen dat je door jouw eigen beleid in de problemen bent gekomen. Ja, je moet bezuinigen, 150.000 euro met een jaarlijkse subsidie van ruim 4,5 miljoen euro. De rest van het exploitatietekort heb je zelf veroorzaakt doordat je zonder stabiele financiering allerlei projecten bent gestart. Je wilt de bibliotheek vernieuwen, maar doet dat met het geld dat voor het openhouden van filialen en de uitleen van boeken en cd’s bedoeld is.

Het is jammer dat je er niet in geslaagd bent om creatieve oplossingen voor de door jou zelf veroorzaakte problemen te bedenken. Maar wat ik helemaal niet begrijp is dat je weigert onze uitgestoken hand aan te nemen. Ik heb je herhaaldelijk gezegd dat het voor ons onbespreekbaar is dat je bezuinigt op filialen en het ‘ouderwetse’ bibliotheekwerk. Maar ik heb ook gezegd dat wij altijd bereid zijn om al je vernieuwingsprojecten op zijn merites te beoordelen, en daar zo nodig extra subsidie voor uit willen trekken. Door nu elke oplossing van de hand te wijzen en gewoon je eigen ramkoers te varen, dreigen we (net als bij de bieb in Bottendaal) weer in een loopgravenoorlog terecht te komen.

Daarom verzoek ik je nog één keer: blijf met je handen van de bibliotheekfilialen in de wijk af, en overtuig de gemeenteraad dat je vernieuwingsprojecten de moeite van het subsidiëren waard zijn. Ik kan je garanderen dat dit veel meer oplevert dan tegen ieders wens de wijkfilialen langzaam de nek om te draaien.

Met vriendelijke groet,
Jola van Dijk
gemeenteraadslid SP Nijmegen

Opiniepagina

U bent hier