h

Gemeenteraad negeert wens van Hengstdal

2 november 2007

Gemeenteraad negeert wens van Hengstdal

De meerderheid van de gemeenteraad wil dat de bus van de Hengstdalseweg verdwijnt. Daarmee wordt volledig voorbij gegaan aan de wens van de overgrote meerderheid van Hengstdal om de bus in het hart van de wijk te behouden. Uit de huis-aan-huis enquête van de SP onder 509 huishoudens in Hengstdal blijkt dat 87 procent wil dat de bus over de Hengstdalseweg blijft rijden.De SP verspreidt in de wijk een pamflet om de bewoners op de hoogte te stellen van het besluit van de gemeenteraad. Hieronder de tekst van het pamflet.

Van alle deelnemers aan de enquête spreekt 51,7% zich uit voor het behoud van de huidige route (lijn 2 over de Hengstdalseweg). Daarnaast wil 35,3% vanaf de Hengstdalseweg een rechtstreekse verbinding met de winkels op de Van ’t Santstraat en de Daalseweg (lijn 2 over Berg en Dalseweg, lijn 8 over Hengstdalseweg). Slechts 13 procent wil dat de bus van de Hengstdalseweg verdwijnt naar de Berg en Dalseweg.

Op initiatief van de PvdA stemden CDA, VVD en Gewoon Nijmegen voor het weghalen van de bus van de Hengstdalseweg. De belangrijkste reden hiervoor was het verbeteren van de verkeersveiligheid. Een drogredenatie, want ook met de bus op de Hengstdalseweg, zijn er tal van maatregelen te bedenken die de verkeersveiligheid vergroten. Uit de geregistreerde ongevallen van de laatste 13 jaar blijkt bovendien dat er op de Hengstdalseweg geen enkel ongeval met een bus heeft plaatsgevonden. Het PvdA-voorstel om de Hengstdalseweg als 30 kilometerzone in te richten, kreeg in de gemeenteraad geen steun, omdat daarmee het verkeer en de bijbehorende problemen vooral verplaatst worden naar de Broerdijk en de Berg en Dalseweg.

Volgens de SP is er door de gemeenteraad een onbegrijpelijk besluit genomen. PvdA, CDA en VVD weten blijkbaar beter wat goed is voor Hengstdal, dan de bewoners van Hengstdal zelf. Nog nooit is op zo’n uitgebreide manier in een wijk de voorkeur voor busroutes onderzocht. Volgens dit onderzoek krijgt het behoud van de huidige route de meeste steun in de wijk. Ook bij verschillende doelgroepen als de busgebruikers, 65-plussers en jongeren onder de 30 was dit het geval.

De SP heeft steeds gepleit voor het verbeteren van de verkeersveiligheid van de Hengstdalseweg met behoud van de bus. Hiermee wordt het meeste recht gedaan aan de wensen van de wijk. Dit is heel goed mogelijk, want in wijken als Hatert en Willemskwartier rijdt de bus ook over wegen met (busvriendelijke en fietsvriendelijke) drempels. Komende jaren worden de huidige bussen bovendien vervangen door schonere en geluidsarmere bussen waardoor de overlast zal afnemen.

Tot maart 2008 zal alles blijven zoals het nu is. Daarna is de kans groot dat de bus daadwerkelijk van de Hengstdalseweg verdwijnt. Uiteindelijk beslist niet de Nijmeegse gemeenteraad, maar het KAN (Knooppunt Arnhem Nijmegen) over de busroutes.

De SP blijft zich inzetten voor behoud van de bus op de Hengstdalseweg. Daarvoor is wel de steun van de wijk nodig. Daarom verzoeken we alle wijkbewoners die zich willen inzetten voor de bus op de Hengstdalseweg zich te melden bij de SP. Samen met u willen we dan nadenken over nieuwe acties.

Wilt u nu al wat doen? Stuur uw mening over het verdwijnen van de bus van de Hengstdalseweg naar bijvoorbeeld de Gelderlander of De Brug. Vraag ook aan PvdA, CDA en VVD om uitleg waarom zij de wens van de meerderheid van de wijk naast zich neerleggen. Dat kan via fractie@pvda.nijmegen.nl, fractie@cda.nijmegen.nl of fractie@vvd.nijmegen.nl.

De bus in Hengstdal moet door het hart van de wijk blijven rijden. Met u blijven we ons daar voor inzetten. Hopelijk kunnen we samen met u de andere partijen tot inkeer laten komen.

Samenvatting Enquête

Hieronder volgt nog een korte samenvatting van de uitslag van de enquête over de buslijnen in Hengstdal. Van de 509 deelnemers aan de enquête hebben 476 huishoudens een duidelijke voorkeur uitgesproken. Of lees het volledige rapport.

straten Hengstdal H'dalseweg Broerdijk Berg en Dalseweg Overige
A 246 51,7% 44 35,2% 15 44,1% 21 72,4% 166 57,6%
B 168 35,3% 47 37,6% 16 47,1% 7 24,1% 98 38,1%
C 62 13% 34 27,2% 3 8,8% 1 3,4% 24 8,3%
totaal 476 100% 125 100% 34 100% 29 100% 288 100%

Hengstdal Busreizigers Niet busreizigers
A 246 51,7% 212 51,5% 34 53,1%
B 168 35,3% 149 36,2% 19 29,7%
C 62 13% 51 12,4% 11 17,2%
totaal 476 100% 412 100% 64 100%

A = huidige lijnvoering
lijn 2: St Maartenskliniek, Hengstdalseweg, Broerdijk, Berg en Dalseweg
lijn 8: Kwakkenbergweg, Broerdijk, Van ’t Santstraat, Daalsweg

B = alternatief Novio
lijn 2: St Maartenskliniek, Berg en Dalseweg, Centrum
lijn 8: Kwakkenbergweg, Sofiaweg, Hengstdalseweg, Van ’t Santstraat, Daalsweg

C = alternatief enkele buurtbewoners
lijn 2: St Maartenskliniek, Berg en Dalseweg, Centrum
lijn 8: Kwakkenbergweg, Broerdijk, Van ’t Santstraat, Daalsweg

Acties in Hengstdal

U bent hier