h

Gemeente maakt afspraken met scholen over spreiding

21 december 2007

Gemeente maakt afspraken met scholen over spreiding

Nijmegen gaat een unieke aanpak krijgen om de spreiding van scholen over de stad te regelen. Op deze manier wordt ook de segregatie in de stad aangepakt. De SP is voorstander van de plannen, maar zal blijven waken voor kleinschalig onderwijs in goede gebouwen.

Bert VelthuisUitgangspunt in de afspraken met de scholen is dat kinderen in de eigen wijk naar school gaan. SP-raadslid Bert Velthuis: “De school dient een afspiegeling te worden van de wijk. Dus als we gemengde scholen willen moeten de politiek zorgen voor gemengde wijken. Nijmegen kent alleen maar goede scholen, dus voor ouders is er geen reden hun kinderen niet naar de school in de wijk te sturen. Toch zit 30 tot 50 procent van de kinderen niet in de eigen wijk op school. We hebben dus schoolvluchtelingen. Dit tij moet gekeerd worden. Een centraal inschrijfpunt moet dit tegengaan. Uitgangspunt is dat kinderen in principe naar de school gaan in hun eigen wijk. Kinderen hoeven dan niet verder te lopen dan de dichtstbijzijnde school.”

De gemeente stelt jaarlijks 14,4 miljoen beschikbaar aan de scholen. Die kunnen dan zelf beslissen over uitbreiding, nieuwbouw en onderhoud van de scholen. De gemeente mocht volgens de wet alleen geld uitgeven aan nieuwbouw of renovatie als een school een capaciteitsprobleem kende. Daarmee werden sterke scholen altijd bevoordeeld en is een situatie ontstaan dat in het ene deel van de stad scholen bleven uitbreiden, terwijl in het andere deel scholen half leeg staan en in slechte staat verkeren.

Velthuis: “Voor het eerst wordt de wijk het uitgangspunt voor de ontwikkeling van de scholen. In wijken waar meer kinderen wonen, zullen grotere scholen komen dan in wijken met minder kinderen. Zo worden de scholen een afspiegeling van de wijk en wordt kleinschalig onderwijs in de buurt gegarandeerd.”

Lees het opinieartikel van Bert Velthuis voorafgaand aan dit besluit

U bent hier