h

Geen uur korten op openingstijden wijkfilialen bibliotheek

21 januari 2008

Geen uur korten op openingstijden wijkfilialen bibliotheek

Op basis van een cijfermatige vergelijking van de bibliotheken in Nijmegen, Arnhem, Apeldoorn en Almere komt de Nijmeegse bibliotheek tot de conclusie dat investeren in wijkfilialen geen prioriteit heeft. De bibliotheekvernieuwing waar de Nijmeegse bibliotheek al jaren in investeert zou een beter resultaat opleveren, maar waarom zien we dat dan nog niet terug in diezelfde cijfers?


Door Jola van Dijk, gemeenteraadslid voor de SP


De wijkfilialen zouden te veel kosten, maar tegelijkertijd leveren ze twee derde van het aantal uitleningen en verlengingen op. Daarnaast vervullen de filialen een belangrijke functie in de wijk. Boeken en kranten, maar bijvoorbeeld ook internet, worden op deze manier toegankelijk gemaakt voor kinderen, ouderen en allochtonen. Bovendien functioneert de bibliotheek als ontmoetingsplaats in de wijk, vooral als deze gecombineerd is met een openwijkschool, wijkcentrum of verzorgingshuis.

Rotterdam en Eindhoven zijn qua aantal inwoners per vestiging te vergelijken met Nijmegen. In Rotterdam zegt de directeur: “De bibliotheek moet qua inhoud en programmering aansluiten bij de behoeften van de wijk. Wijkvestigingen zijn van vitaal belang voor de Rotterdamse bibliotheek”. Deze mening wordt ook gedeeld door de Eindhovense bibliotheek. “Op één na zijn alle wijkbibliotheken heringericht. Ze zien er aantrekkelijk uit, het aanbod is verbeterd en de teams zijn vernieuwd. Het resultaat is dat het ledenaantal stijgt”

De Nijmeegse bibliotheek ziet investeren in filialen en de collectie als iets achterhaalds. Bovendien zou er geen geld voor zijn vanwege een gemeentelijke bezuiniging. De bibliotheek zegt dat ze 430.000 euro moet bezuinigen, maar vergeet het publiek te zeggen dat ze door haar eigen beleid in de problemen is gekomen. Ja, de bibliotheek moet bezuinigen, 150.000 euro op een jaarlijkse subsidie van ruim 4,5 miljoen euro. De rest van het exploitatietekort is door de bibliotheek zelf veroorzaakt door zonder stabiele financiering allerlei vernieuwingsprojecten te starten.
De bezuiniging van 3 procent staat bovendien in geen verhouding tot het korten op de openingstijden van wijkfilialen met 30 procent. Ook heeft de bibliotheek er de afgelopen jaren veel extra geld bijgekregen voor bijvoorbeeld de automatisering, zondagopenstelling, gratis abonnementen voor jongeren en nieuwe filialen in Oosterhout en Lindenholt.

De bibliotheek wil graag vernieuwen, maar doet dat met geld dat voor het openhouden van filialen en de uitleen van boeken en cd’s bedoeld is. Natuurlijk kan bibliotheekvernieuwing een waardevolle aanvulling op het aanbod zijn: de cultuurpas voor jongeren is hier een goed voorbeeld van. Maar dit mag niet ten koste gaan van de filialen in de wijken. Wat de SP betreft wordt er geen uur gekort op de openingstijden van de wijkfilialen. En verder zijn we van harte bereid te betalen voor (een deel van) de bibliotheekvernieuwing. Dat levert uiteindelijk heel wat meer op, dan het langzaam de nek omdraaien van wijkfilialen waar de bibliotheek nu mee bezig is.

Dit artikel verscheen op 19 januari 2008 in De Gelderlander

Open brief aan bibliotheekdirecteur Huberts
Lees ook andere opiniestukken van de SP Nijmegen

U bent hier