h

Wijken

23 juni 2009

SP vraagt mening ouders over samenvoegen Rode en Blauwe Buut

De SP is tegen de plannen om de Rode en de Blauwe Buut samen onder één dak te brengen. De toekomstige school is gepland op de plaats van zwembad Oost (Van Beethovenstaat), een veel kleinere plek voor een veel grotere school. De SP vraagt deze week de ouders om hun mening over de voorgenomen samenvoeging. Dinsdagmorgen werden de eerste enquêtes afgenomen.

Lees verder
16 juni 2009

Voor de zomer einde aan gemengd parkeren centrum

Eind mei heeft de SP de centrumbewoners geïnformeerd over de uitslag van een enquête die onder hen is over het gemengd parkeren in hun wijk. Hieruit bleek dat 48,9 procent van de deelnemende bewoners dagelijks geen parkeerplek kan vinden, terwijl men wel een parkeervergunning heeft. Om dit probleem op te lossen heeft de SP met succes een voorstel ingediend tijdens de gemeenteraadsvergadering. Dit betekent dat nog voor de zomer een einde komt aan het gemengd parkeren in het centrum.

Lees verder
12 juni 2009

Over het Bosje van Vroom en planexploitaties

Het Bosje van Vroom in Brakkenstein staat al jaren in de belangstelling. De discussie gaat over het al dan niet bebouwen van dit gebied. In het verleden is afgesproken dat de financiële gevolgen van het verplaatsen van sportaccommodaties binnen de wijkgrenzen van Brakkenstein opgelost moeten worden. Een manier daarvoor is woningbouw. Nu lijkt na jaren de oplossing in zicht.

Lees verder
14 mei 2009

SP: meer betaalbare huurwoningen in Waalsprong

In de Waalsprong moeten de afspraken met projectontwikkelaars worden opengebroken om meer betaalbare huurwoningen te realiseren. Dit stelde SP-fractievoorzitter Hans van Hooft tijdens de laatste raadsvergadering. Het gaat dan vooral om betaalbare laagbouw, want daar is op dit moment een groot gebrek aan, zoals uit de cijfers voor de woonvisie blijkt. Die visie wordt door overgrote meerderheid van de gemeenteraad gesteund.

Lees verder
14 mei 2009

Piushove blijft behouden

In de Indische Buurt ontstond veel opschudding toen bekend werd dat de Piushove gesloopt zou worden. Delen van de Indische Buurt worden immers als beschermd stadsbeeld aangewezen. De Piushove was, tegen de wil van de bewoners in, niet aangewezen als beschermd stadsbeeld. Op initiatief van de SP is de wens van de bewoners alsnog vervuld.

Lees verder
20 april 2009

Voorstel SP: Bebouw natuurparkje Limosterrein niet

Het verbaast de SP-fractie dat woningcorporatie Standvast een appartementencomplex in het natuurparkje op het Limosterrein wil bouwen. Standvast wil twee woonblokken realiseren op het voormalige tennisveld in het betreffende parkje. Om dit te kunnen doen zal ook een deel van het groen er aan moeten geloven. De SP ziet liever dat er naar alternatieve locaties voor bebouwing wordt gezocht.

Lees verder
14 april 2009

SP tegen fusie van Rode en Blauwe Buut

De Nijmeegse SP-fractie heeft grote zorgen over de fusie van de Rode en de Blauwe Buut. Deze twee scholen vallen al onder één schoolbestuur en zijn formeel één school, maar fysiek zijn het twee aparte scholen. Nu zijn er plannen beide locaties samen te voegen op één locatie aan de Van Beethovenstraat. De SP ziet weinig in deze fusie die vooral is ingegeven door economisch gewin.

Lees verder
13 maart 2009

SP wil snelle busverbinding Bemmel – Lent – Nijmegen

De SP in de Nijmeegse gemeenteraad wil dat er snel werk wordt gemaakt van een snelle en frequente busverbinding tussen de wijk Visveld en het centrum van Nijmegen. De meest simpele oplossing is een doorsteek in de vorm van een bussluis van de Groot-Brittanniëstraat richting de Vossenpels. Hierdoor kan de bus van Bemmel langs Visveld rijden. De SP vraagt het Nijmeegse college dit nog voor de ingang van de nieuwe dienstregeling te regelen.

Lees verder
5 maart 2009

Kamerleden op bezoek in Nijmegen

Op 13 maart komen SP Tweede Kamerleden Manja Smits en Sadet Karabulut naar Nijmegen. Zij bezoeken samen met Nijmeegse SP’ers het Willemskwartier en het Wolfskuil. De aandacht gaat uit naar onderwijs en integratie en wat er in Nijmegen rond deze onderwerpen speelt.

Lees verder
2 maart 2009

SP vraagt centrumbewoners naar mening parkeerbeleid

Tussen 3 en 31 maart zal de SP met een huis-aan-huis-enquête de binnenstadbewoners vragen naar hun ervaringen met het parkeerbeleid van de gemeente Nijmegen. Aanleiding zijn de klachten die de partij heeft ontvangen over het ‘gemengd parkeren’.

Lees verder

Pagina's

U bent hier