h

SP: meer betaalbare huurwoningen in Waalsprong

14 mei 2009

SP: meer betaalbare huurwoningen in Waalsprong

In de Waalsprong moeten de afspraken met projectontwikkelaars worden opengebroken om meer betaalbare huurwoningen te realiseren. Dit stelde SP-fractievoorzitter Hans van Hooft tijdens de laatste raadsvergadering. Het gaat dan vooral om betaalbare laagbouw, want daar is op dit moment een groot gebrek aan, zoals uit de cijfers voor de woonvisie blijkt. Die visie wordt door overgrote meerderheid van de gemeenteraad gesteund.

Hans van Hooft jr.“Ook mensen met een laag inkomen willen een huis met een tuin waar hun kinderen kunnen opgroeien, in plaats van dat ze ergens drie hoog achter met een heel gezin moeten wonen.” aldus SP-fractievoorzitter Hans van Hooft jr. “Uit de cijfers blijkt dat Nijmegen meer dan genoeg appartementen in de planning heeft. Het tekort aan betaalbare laagbouw huurwoningen is juist erg groot. Laten we daarom de economische crisis aangrijpen dit tekort op te lossen.”

Van Hooft opperde eerder al om erfpacht opnieuw in te voeren. “Woningcorporaties willen wel bouwen, maar bezitten weinig bouwgrond, net als de gemeente. De projectontwikkelaars bezitten wel grond, maar willen door de crisis nu niet bouwen. Daarom is dit het moment om de afspraken in de Waalsprong te herzien. Er moeten meer betaalbare huurwoningen met een tuin komen zodat vraag en aanbod weer op elkaar aansluiten. Met hulp van erfpacht kunnen we dit bereiken. Door grond van projectontwikkelaars te kopen kunnen we de bouw op gang trekken. Bovendien kunnen we dan gelijk nieuwe afspraken maken over meer betaalbare huurwoningen.”

Het college van B en W gaat de mogelijkheid van erfpacht verder onderzoeken. In 1999 werden erfpachtgronden van de gemeente aan de woningcorporaties verkocht voor een bedrag van 14 miljoen gulden. De SP was destijds als enige partij tegen de uitverkoop van gemeentegrond onder 6500 huurwoningen.

Woonvisie om in te wonen

U bent hier