h

Piushove blijft behouden

14 mei 2009

Piushove blijft behouden

In de Indische Buurt ontstond veel opschudding toen bekend werd dat de Piushove gesloopt zou worden. Delen van de Indische Buurt worden immers als beschermd stadsbeeld aangewezen. De Piushove was, tegen de wil van de bewoners in, niet aangewezen als beschermd stadsbeeld. Op initiatief van de SP is de wens van de bewoners alsnog vervuld.

Jos van RensSP-raadslid Jos van Rens: “De Piushove is een markant gebouw in de Indische Buurt. De verbazing van bewoners was dan ook groot toen de Piushove niet als beschermd stadsbeeld werd aangewezen. Het gebouw is in eigendom van Talis. Zij was van plan het gebouw te slopen en nieuwe seniorenwoningen te realiseren. Volgens ons is dat laatse goed mogelijk met behoud van het gebouw, een moderne inrichting en herstel van de buitenkant. Dit stelt bijvoorbeeld ook de bond Heemschut en kan op steun van de bewoners rekenen.”

Naar aanleiding van de vele reacties van bewoners diende de SP een voorstel in om de Piushove op te nemen als beschermd stadsbeeld. Dit voorstel werd door overgrote meerderheid van de gemeenteraad aanvaard. Van Rens: “Zonder inzet van de bewoners was dit nooit gelukt. Ik feliciteer dan ook alle bewoners met dit resultaat, want het is vooral hun succes dat de Piushove nu tot het beschermd stadsbeeld behoort.”

U bent hier