h

SP tegen fusie van Rode en Blauwe Buut

14 april 2009

SP tegen fusie van Rode en Blauwe Buut

De Nijmeegse SP-fractie heeft grote zorgen over de fusie van de Rode en de Blauwe Buut. Deze twee scholen vallen al onder één schoolbestuur en zijn formeel één school, maar fysiek zijn het twee aparte scholen. Nu zijn er plannen beide locaties samen te voegen op één locatie aan de Van Beethovenstraat. De SP ziet weinig in deze fusie die vooral is ingegeven door economisch gewin.

Bert Velthuis“Door het samenvoegen van twee kleinere scholen tot één grote school wordt de kleinschaligheid en de menselijke maat wederom opgeofferd aan idealen van economisch gewin,” stelt SP-raadslid Bert Velthuis. “Als de scholen samen gaan, wordt het aantal beschikbare vierkante meters minder dan bij de twee aparte locaties. Dit gaat ten koste van de speelruimte voor de kinderen. Bovendien zullen kinderen verder van hun school af wonen en drukke verkeerswegen moeten oversteken voor ze bij hun school zijn. Allemaal redenen om hier geen voorstander van te zijn.”

Enkele jaren geleden hebben schoolbesturen de mogelijkheid gekregen om zelf verantwoordelijk te worden voor de huisvesting (de zogenaamde doordecentralisatie). Velthuis: “Tijdens de debatten over de doordecentralisatie heeft de SP al laten weten dat deze regeling niet misbruikt zou moeten worden door schoolbesturen door twee dure schoolterreinen te verkopen en één goedkoop terrein terug te kopen. Schoolbesturen moeten zich primair bezig houden met onderwijs en moeten zich niet gaan gedragen als projectontwikkelaars. Dit is wat er nu feitelijk gebeurt met de Rode en de Blauwe Buut.”

De SP is samen met veel ouders bezorgd over deze ontwikkeling. Echter hebben de ouderraden en de medezeggenschapsraad geen formele mogelijkheden de ontwikkeling tegen te houden. Daarom vraagt Velthuis het College om een reactie. De partij hoopt dat het college van B en W niet meewerkt aan de fusie.

Schriftelijke vragen samenvoegen Rode en Blauwe Buut

U bent hier