h

Over het Bosje van Vroom en planexploitaties

12 juni 2009

Over het Bosje van Vroom en planexploitaties

Het Bosje van Vroom in Brakkenstein staat al jaren in de belangstelling. De discussie gaat over het al dan niet bebouwen van dit gebied. In het verleden is afgesproken dat de financiële gevolgen van het verplaatsen van sportaccommodaties binnen de wijkgrenzen van Brakkenstein opgelost moeten worden. Een manier daarvoor is woningbouw. Nu lijkt na jaren de oplossing in zicht.

Bert Velthuis“Dit is de laatste keer dat we op deze manier zogenaamde planexploitaties van projecten aan elkaar koppelen,” zegt SP-raadslid Bert Velthuis. “De noodzaak om het Bosje van Vroom te bebouwen werd als oplossing gezien om een tekort van 5 miljoen euro op te vullen. Dit gat ontstond door het besluit de atletiekbaan op de huidige locatie uit te breiden, waardoor een groter deel van het landgoed De Driehuizen groen kon blijven. Dit was een wens van de bewoners van Brakkenstein. Het landgoed is wel door de gemeente aangekocht en dat moet ook betaald worden. Vandaar dat het bouwen van woningen in het Bosje van Vroom een goede oplossing leek voor dit probleem.”

Toch kwam ook hiertegen verzet vanuit de buurt.
Velthuis: “Als je voor het ene deel van de wijk een acceptabele oplossing hebt gevonden, komt een ander deel in protest. Dit was ook het geval met het Bosje van Vroom. Inmiddels heeft het college weer een andere oplossing bedacht door het Bosje van Vroom ongemoeid te laten, maar woningbouw te willen realiseren in de driehoek Houtlaan/ st. Annastraat. En ook nu weer komen omwonenden in protest.”

Valt het probleem wel op te lossen?
Velthuis: “Ik denk dat we nu een alternatief hebben gevonden waarmee we de grootste tegenstand wegnemen. De school aan de Heemraadstraat wil graag meer centraal in de wijk liggen. Ze willen op korte termijn naar de Heyendaalseweg. Als dit wordt gerealiseerd, kan op de locatie van de school een appartementencomplex worden gebouwd. Dit wordt dan vergelijkbaar met Boszicht qua hoogte. Zo kunnen voldoende woningen worden gebouwd om het financiële gat op te vullen. Bovendien is bebouwing van het Bosje van Vroom dan niet meer nodig. Het ongemakkelijke alternatief van bebouwing aan de Houtlaan/ st. Annastraat gaat dan ook van tafel. Hiermee komen we denk ik het meest aan de wensen van de wijk tegemoet.”

Is dit het einde van de discussie?
Velthuis: “Voor Brakkenstein hopelijk wel. Maar over één ding zijn we nog niet uitgepraat, namelijk het koppelen van allerlei planexploitaties aan elkaar. In planexploitaties zijn de kosten opgenomen van een project en hoe deze kosten kunnen worden terugverdiend. Alle ontwikkelingen in en om Brakkenstein zijn opgenomen in één planexploitatie met de afspraak dat deze sluitend moet zijn. Hierdoor is woningbouw nodig om het gat van 5 miljoen euro te dichten. Wat de SP betreft maken we dergelijke koppelingen niet meer. Voor de ontwikkelingen van grond door de gemeente maken we per stuk grond één plan. Afhankelijk van het soort ontwikkeling bepalen we of er al dan niet verlies op dit plan genomen wordt. Dit kan gefinancierd worden met winsten op andere plannen of uit de reserves die we hebben opgebouwd. Sociale huurwoningen leveren minder op dan dure koopwoningen, maar zijn wel wenselijk en dan is een verlies acceptabel. Deze manier van werken heeft als voordeel dat de gemeenteraad meer zicht op en zeggenschap over de Nijmeegse grondpolitiek krijgt. Bovendien voorkomt het allerlei koppelingen die niet meer uit te leggen zijn aan de bevolking.”

U bent hier