h

Ouders De Buut tegen samenvoeging

27 juni 2009

Ouders De Buut tegen samenvoeging

De enquête die de SP onder de ouders van de Rode en de Blauwe Buut heeft gehouden laat niets aan duidelijkheid over: de ouders zijn tegen samenvoeging. In totaal hebben 81 ouders meegedaan. Er is vrijwel geen steun voor vervangende nieuwbouw op een nieuwe locatie (6 procent). Bijna alle ouders pleiten voor handhaving van de twee schoolgebouwen met grondige renovatie of vervangende nieuwbouw. Veel ouders vinden samenvoeging van de scholen op verschillende locaties onacceptabel: bij Zwembad-Oost geldt dat voor driekwart, bij de Rode Buut voor tweederde en bij de Blauwe Buut voor 60 procent van de ouders.

Bert VelthuisSP-raadslid Bert Velthuis licht de resultaten toe: “De resultaten zijn duidelijk en mogen niet genegeerd worden. Ouders waarderen een kleinschalige school dicht in de buurt met veel speelruimte voor de kinderen. Een verhuizing naar de Van Beethovenstraat (zwembad-Oost) wordt door zo'n driekwart van de ouders gezien als een verslechtering wat betreft schaalgrootte, verkeersveiligheid en speelruimte. Bijna 80 procent van de ouders denkt dat de samenvoeging van de scholen vooral is ingegeven door financieel voordeel. Het schoolbestuur heeft de ouders niet goed heeft geïnformeerd, heeft geen rekening gehouden met de wensen van ouders en geen eerlijke afweging gemaakt: zo denkt tweederde tot driekwart van de ouders.”

Het bestuur van Conexus heeft drie mogelijkheden laten onderzoeken, renovatie van elk van de gebouwen, nieuwbouw van elk van de gebouwen, nieuwbouw van één gebouw. Velthuis: “Deze zienswijze veronderstelt dat elk van de drie opties mogelijk zijn, of dat ze op voorhand niet worden uitgesloten. Het bestuur heeft alleen oog voor de oplossing die financieel het goedkoopste is, nieuwbouw op één locatie. De enquête wijst uit dat voor die optie van het bestuur geen draagvlak bestaat bij de ouders. Samenvoeging op de Van Beethovenstraat is bovendien geen alternatief omdat ernstig moet worden getwijfeld of de deze plek wel voldoende veiligheidgaranties heeft. Grondige renovatie en aanpassingen van beide gebouwen kunnen wel rekenen op steun van de ouders. Hiermee blijft kleinschaligheid behouden en is samenvoeging niet nodig.”

Velthuis zal het rapport aanbieden aan schoolbestuur Conexus.

Lees het volledige rapport: Samenvoeging De Buut: De mening van de ouders (PDF)
SP vraagt mening ouders over samenvoegen Rode en Blauwe Buut (23 juni 2009)
SP tegen fusie Rode en Blauwe Buut (14 april 2009)
Vragen SP aan college van B&W over fusie Rode en Blauwe Buut

U bent hier