h

Wijken

21 december 2007

Gemeente maakt afspraken met scholen over spreiding

Nijmegen gaat een unieke aanpak krijgen om de spreiding van scholen over de stad te regelen. Op deze manier wordt ook de segregatie in de stad aangepakt. De SP is voorstander van de plannen, maar zal blijven waken voor kleinschalig onderwijs in goede gebouwen.

Lees verder
27 november 2007

Groene zak eindelijk goedkoper

In het college-akkoord had de SP het al bedongen, maar nu wordt de groene huisvuilzak ook echt goedkoper. De prijs gaat van €0,77 naar €0,50 per zak.

Lees verder
26 november 2007

Nieuw zwembad in Oost

Na jaren van onzekerheid is er eindelijk besloten over de bouw van een nieuw zwembad in Oost. Het zwembad in de Van Beethovenstraat moet inmiddels echt vervangen worden, dus de gemeenteraad heeft 21 november ingestemd met nieuwbouw op de Kwakkenberg.

Lees verder
2 november 2007

Gemeenteraad negeert wens van Hengstdal

De meerderheid van de gemeenteraad wil dat de bus van de Hengstdalseweg verdwijnt. Daarmee wordt volledig voorbij gegaan aan de wens van de overgrote meerderheid van Hengstdal om de bus in het hart van de wijk te behouden. Uit de huis-aan-huis enquête van de SP onder 509 huishoudens in Hengstdal blijkt dat 87 procent wil dat de bus over de Hengstdalseweg blijft rijden.De SP verspreidt in de wijk een pamflet om de bewoners op de hoogte te stellen van het besluit van de gemeenteraad. Hieronder de tekst van het pamflet.

Lees verder
29 oktober 2007

Hengstdal kiest voor behoud huidige busroutes

Uit de enquête die de SP onder de bewoners van Hengstdal heeft gehouden blijkt dat de meeste bewoners de huidige busroutes als eerste voorkeur hebben, gevolgd door het alternatief van Novio en dan het voorstel van enkele wijkbewoners. Van de ongeveer 1000 huishoudens is door 509 personen deelgenomen.

Lees verder
23 oktober 2007

SP tegen komst grote VMBO-school

De SP vraagt het College zich uit te spreken tegen de komst van een grote VMBO-school aan de Neerboscheweg. De plannen zijn om de Technische School Jonkerbosch aan de Hatertseweg, Maaswaal College locatie Streekweg, en de VMBO afdelingen van het Lindenholt College en Dominicus College samen te voegen tot een VMBO-school met 900 leerlingen.

Lees verder
16 oktober 2007

SP start onderzoek buslijnen Hengstdal

De afgelopen jaren is er veel discussie geweest over de routes van de bus door Hengstdal. Door enkele bewoners is gevraagd om de busroutes van lijn 2 en lijn 8 te wijzigen. Novio is met een alternatief voorstel gekomen. Aanleiding voor de SP om een eigen onderzoek te starten en de bewoners te vragen wat zij de beste oplossing vinden.

Lees verder
11 september 2007

SP wil meer weten over nieuwbouw schippersinternaat in Grootstal

Afgelopen maand heeft de SP gesproken met verontruste bewoners van Grootstal. Zij maken zich zorgen over de nieuwbouwplannen Edisonstraat van het schippersinternaat dat nu nog op Jonkerbosch zit. In het voorjaar werd echter een nieuw bestemmingsplan voor de wijk gepresenteerd waarin het plantsoen onbebouwd zou blijven. Reden voor de SP om het college om opheldering te vragen.

Lees verder
23 juli 2007

SP feliciteert bewoners Heseveld met beschermd stadsbeeld

De SP feliciteert de bewoners van Heseveld met het feit dat de Afrika- en Bouwmeesterbuurt in Heseveld als beschermd stadsbeeld zijn aangewezen. Hiermee is een eerste belangrijke stap tegen de sloop van deze woningen gezet. In maart zijn ruim 600 handtekeningen tegen de sloopplannen van Portaal opgehaald en voor een beschermd stadsbeeld. Daarom heeft de SP een pamflet in de wijk verspreid om de bewoners met hun succesvolle actie te feliciteren.

Lees verder
30 juni 2007

Juli 2007; wijkonderzoek Willemskwartier

Van 2 tot en met 12 juli gaat de SP een wijkonderzoek afnemen in het Willemskwartier. Tijdens deze twee weken gaan de SP bij een groot aantal huizen in het Willemskwartier aanbellen. We vragen bewoners naar een aantal zaken. Wat speelt er? Wat gaat goed en wat kan beter? En heeft u hier ideeën voor?

Lees verder

Pagina's

U bent hier