h

Wijken

26 juni 2008

Grote wijkspeeltuin voor Dukenburg

Bij de behandeling van de perspectiefnota heeft de SP voorgesteld om in Dukenburg een grote wijkspeeltuin te realiseren. Het stadsdeel heeft deze wens al langer, maar nu is er ook de financiële ruimte voor.

Lees verder
10 mei 2008

Tweedeling van de stad: keer de trend

Er moet spiegelbeeldig gebouwd worden: koopwoningen in wijken waar nu vooral goedkope woningen staan en bouw sociale huurwoningen in wijken waar nu vooral (duurdere) koopwoningen staan.

Lees verder
7 mei 2008

Schippersinternaat niet in Grootstal

Het schippersinternaat zal niet verhuizen naar Grootstal. Het plan was om aan de Archimedesstraat/ st. Jacobslaan een nieuw internaat te bouwen. Dit zou ten koste gaan van het groen in de wijk. Op voorstel van de SP stemde de hele gemeenteraad er mee in om niet te bouwen op deze locatie en het veld de bstemming groen te geven.

Lees verder
22 maart 2008

Geen akkoord met woningcorporaties over gemengde wijken; SP: desnoods woningtoewijzing weer in eigen hand nemen

De Nijmeegse woningbouwcorporaties doen te weinig om de tweedeling in de stad tegen te gaan. Vorig jaar zijn principeafspraken gemaakt tussen de gemeente en de woningcorporaties. Bij de uitwerking van deze afspraken blijkt dat de corporaties amper ambitie tonen om gemengde wijken tot stand te brengen. Reden voor de Nijmeegse SP-fractie om de concrete uitwerking van het ‘lokaal maatwerk’ af te wijzen: “Liever geen akkoord, dan een slecht akkoord”.

Lees verder
10 maart 2008

Willemskwartier krijgt zaterdag grote schoonmaak

Zaterdag 15 maart is het grote schoonmaakdag in het Willemskwartier. Samen met wijkbewoners, de wijkraad, basisschool Groot Nijeveld, gemeente, Dar en Portaal wil de SP Willemskwartier een grote schoonmaakbeurt geven. Vanaf 9.30 uur wordt verzameld bij basisschool Groot Nijeveld (Tollenstraat 1) om vervolgens in groepjes de wijk in te gaan. Rond 12.00 uur wordt weer verzameld bij de school. Daar zal wethouder Hans van Hooft prijsjes uitreiken aan alle kleine schoonmaakhelden.

Lees verder
3 maart 2008

Pas op de plaats voor begeleid wonen Sloetstraat

Na weken van discussie besloot de gemeenteraad op 27 februari dat het RIBW voorlopig geen mensen met een verslavingsverleden in de Sloetstraat/ Nijhoffstraat mag huisvesten. De SP heeft niets tegen begeleid wonen in woonwijken. Overlast moet voorkomen worden en is niet te tolereren. Goede afspraken tussen RIBW, gemeente en buurt zijn dus van groot belang.

Lees verder
1 maart 2008

Mosquito: niet wegjagen maar aanpakken

De Mosquito is de verkeerde oplossing voor de overlast in het winkelcentrum in Meijhorst. Deze conclusie trekt SP-fractievoorzitter Hans van Hooft jr. Tijdens het debat in de gemeenteraad bleek dat de Mosquito vooral bedoeld is om jongeren die voor vandalisme en criminaliteit bij het wijkcentrum weg te houden. Besloten is het apparaat uit te zetten tot de uitkomst van het onderzoek van minister Rouvoet bekend is.

Lees verder
1 februari 2008

Hengstdal behoudt de bus

De bus blijft over de Hengstdalseweg rijden in de nieuwe dienstregeling van Novio die op 1 april in gaat. Lijn 8 zal voortaan vanaf van Sofiaweg over de Hengstdalseweg rijden. De bus gaat vervolgens rechtdoor over de Van ’t Santstraat en daarna langs de winkels aan de Daalseweg. Lijn 2 zal voortaan vanaf de St. Maartenskliniek over de Berg en Dalseweg gaan rijden. Dat heeft Novio afgelopen donderdag 31 januari bekendgemaakt.

Lees verder
25 januari 2008

Bezuiniging op openingstijden bibliotheekfilialen teruggedraaid

Afgelopen tijd is er veel te doen geweest rondom de openingstijden van de bibliotheek. Omdat de bibliotheek inmiddels jaarlijks 430.000 euro te kort kwam, waren per 1 januari voor de meeste wijkfilialen de openingstijden met 30% teruggebracht. Voor de SP was die bezuiniging onacceptabel, en heeft zich daar dan ook voortdurend tegen verzet.

Lees verder
21 januari 2008

Actiecomité bezoekt kantoor Stadsregio voor behoud buslijn door Hengstdal

In de Nijmeegse wijk Hengstdal is sinds december het actiecomité 'Onze bus moet blijven' actief om de bus op de Hengstdalseweg te behouden. Donderdag 24 januari brengt het actiecomité samen met de wijkbewoners een bezoek aan het kantoor van de Stadsregio, om hen ervan te overtuigen dat de bus moet blijven rijden op de Hengstdalseweg. Hiervoor zijn 550 bezwaarschriften in de wijk verzameld.

Lees verder

Pagina's

U bent hier