h

Bezuiniging op openingstijden bibliotheekfilialen teruggedraaid

25 januari 2008

Bezuiniging op openingstijden bibliotheekfilialen teruggedraaid

Afgelopen tijd is er veel te doen geweest rondom de openingstijden van de bibliotheek. Omdat de bibliotheek inmiddels jaarlijks 430.000 euro te kort kwam, waren per 1 januari voor de meeste wijkfilialen de openingstijden met 30% teruggebracht. Voor de SP was die bezuiniging onacceptabel, en heeft zich daar dan ook voortdurend tegen verzet.

Jola van DijkTijdens de politieke avond van 23 januari stonden de bezuinigingsplannen van de bibliotheek op de agenda. De SP is toen met een voorstel gekomen waardoor de openingstijden weer terug naar het oude niveau kunnen. Jola van Dijk, raadslid voor de SP: “De discussie over de bezuinigingsplannen van de bibliotheek is nog niet afgerond, en zal 13 februari voortgezet worden. Maar de politieke meerderheid voor het behoud van open wijkfilialen is wel al zo duidelijk, dat de bibliotheek al toegezegd heeft direct te beginnen met de voorbereidingen voor het terugdraaien van de openingstijden.“

In de loop van dit jaar zal in de politiek nog veel meer over de bibliotheek gesproken worden over de vraag 'Wat willen we eigenlijk met onze bibliotheek?'. Van Dijk: “Het belangrijkste uitgangspunt voor de SP is dat de wijkfilialen als ontmoetingsplaatsen in de buurten blijven bestaan. Verbetering van die filialen mag natuurlijk altijd, maar we moeten in ieder geval houden wat me nu al hebben.”

Lees het voorstel: Bibliotheekvernieuwing niet ten koste van wijkfilialen
Opinieartikel: Geen uur korten op openingstijden wijkfilialen bibliotheek
Open brief aan bibliotheekdirecteur

U bent hier